Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Så hittar du rätt installatör

Fråga en expert om råd
(Bild: © A._and_I._Kruk / Shutterstock.com)

En värmepump eller panna består inte enbart av mekaniska komponenter. Den innehåller också programvara som gör apparaten till vad den är - ett högeffektivt, komplett och justerbart värmesystem som till och med kan fjärrstyras.

För att mjukvara och hårdvara ska fungera tillsammans på rätt sätt är det viktigt med korrekt konfiguration. Detta arbete utförs vanligtvis av en installatör av värmesystem. När installationen är klar följer driftsättningen. Värmesystemet förbereds då för att sättas igång. Även detta arbete bör utföras av en installatör. Sist men inte minst kan installatören också ta hand om underhållet av det installerade systemet och på så sätt säkerställa att det fungerar som det ska på lång sikt.

Rådgivande roll för installatören

Värmesysteminstallatörens arbete sträcker sig vanligtvis längre än till de manuella aspekterna av yrket. Även om termen "installatör" används i vardagligt tal täcker den inte riktigt allt. På fackspråk är den korrekta termen "installatör av värme-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar", eller VVS-installatör. Det är trots allt också din första kontaktpunkt när du köper ett värmesystem. Tack vare sin yrkesutbildning och erfarenhet har de koll på den senaste värme- och sanitetstekniken och kan snabbt säga vilken uppvärmningsteknik som är lämpligast för vilken byggnad.  

Skäl till att välja en installatör

Ett nytt värmesystem är en långsiktig investering som bör övervägas och planeras noggrant. Förutom din egen efterforskning är en expertrådgivning viktig för de första stegen. Då får du veta vilka alternativ som finns tillgängliga, hur ekonomisk effektivitet kan säkerställas, vad den ungefärliga kostnaden kan bli med mera. Om du redan vet vilka energikällor som är lämpliga för dig kan du också söka efter installatörer av värmesystem eller VVS-entreprenörer enligt deras inriktning. Det är inte ovanligt att installatörer har djupgående kunskaper inom ett specifikt område.

Lita på kvalificerade installatörer

Kvalifikationer är en viktig aspekt när du väljer en installatör av värmesystem. Precis som i andra branscher finns det trots allt välutbildade och mycket välutbildade installatörer. För att säkerställa att din installatör har de nödvändiga kunskaperna är det lämpligt att förlita sig på VVS-installatör som arbetar med kända tillverkare. Med en Viessmann partner är du definitivt i trygga händer.

Så hittar du rätt installatör i din närhet

Det är enkelt att hitta en lämplig installatör av värmesystem nära dig - med vår lokala partnersökning. Du kan välja mellan:

  • Värmeinstallatörer
  • Solcellsinstallatörer

VVS-installatörer är vanligtvis lätta att nå via telefon. Detta är särskilt användbart om ditt värmesystem plötsligt ger upp. Helst ska VVS-installatören inte vara baserad alltför långt från ditt hem så att fel kan åtgärdas på plats så snabbt som möjligt. Om ditt värmesystem är anslutet och registrerat via Vitoconnect med hjälp av ViCare-appen kan du också ge din valda installatör tillgång till det. Då kan de övervaka ditt system på distans och vid behov ingripa innan ett fel uppstår.

Tekniken för uppvärmningssystem har förbättrats stadigt under de senaste årtiondena. På vissa områden har även komplexiteten ökat. Kvalificerade installatörer är fullt medvetna om detta och genomgår regelbunden utbildning. Detta innebär att de alltid är uppdaterade om den senaste tekniken och kan installera avancerade värmesystem korrekt och snabbt. Välinformerade och välutbildade värmeinstallatörer hittar du bland annat i listan över Viessmanns partners.

Oavsett om det handlar om att demontera gamla komponenter eller lägga nya rör, lyssnar kvalificerade installatörer på kunderna, tar hänsyn till deras önskemål och utför arbetet till det överenskomna datumet. Om en tidsfrist riskerar att överskridas informeras kunderna omedelbart.