Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Vad är för- och nackdelarna med att använda förnybar energi?

Bild: Shutterstock / nrqemi

Vilka är fördelarna med förnybar energi?

Vi hör ofta att vår planet befinner sig i en klimatkris, men hjälper det att installera några solpaneler på ditt tak? Förnybar energi har den stora fördelen att den alltid kommer vara tillgänglig. När vi använder fossila bränslen för att skapa energi, minskar en reserv som så småningom kommer att ta slut. Gas, olja och kol är för närvarande tillgängliga för oss, men om vi använder dem i så stora volymer som vi för tillfället gör kommer reserverna att minskar, för att slutligen sina helt. Vad gör vi då om vi har använt alla planetens resurser?

Förnybara resurser, exempelvis solsken, tidvatten, vind och biomassa, kommer alltid att finnas tillgängliga för oss och kommer inte att ta slut - de fylls naturligt på.

Spara pengar i din bostad

Föreställ dig om du kunde skapa all den energi du behöver från solen eller vinden för att driva ditt hem. Du skulle inte behöva betala några elräkningar och om du har en elbil skulle du inte ens behöva betala för att tanka.

En värmepump, som utvinner energi från marken, vattnet eller utomhusluften, kan också använda el som genereras från förnybara källor för att värma och kyla ditt hem. Som en bonus kan all el som du skapar och inte använder säljas till den lokala energileverantören! Det finns alltså betydande ekonomiska fördelar för privatpersoner att använda sig av förnybara energikällor.

Minska ditt koldioxidavtryck

Förbränning av fossila bränslen i kraftverk, pannor i privathus och fordon skapar stora volymer växthusgaser. Dessa gaser bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar, och de kan förorena vår luft med utsläpp som kan vara dåliga för hälsan.

Förnybar energi har låg eller ingen koldioxid och släpper inte ut några farliga gaser i miljön. När du använder förnybar energi kan du minska ditt kolavtryck avsevärt och hjälpa till att förhindra att vår värld värms upp ytterligare.

Hur minskar förnybar energi klimatförändringen?

En dominerande orsak till klimatförändringen är de gaser som frigörs i samband med förbränningen av fossila bränslen. Dessa gaser bildar ett lager runt planeten som gör det svårare för överskottsvärme att lämna atmosfären. Detta är en av orsakerna till att temperaturen på jorden gradvis ökar, isen på polerna smälter och förödande bränder förekommer i Amerika, Australien och på andra håll.

Förnybar energi behöver inte fossila bränslen för att skapa el. I de flesta fall är de utsläppsfria, vilket innebär att de inte släpper ut några skadliga gaser när de används. En elbil som använder el som skapats med förnybara källor skapar till exempel inga utsläpp alls. Om vi ​​kraftigt minskade vår icke-förnybara energianvändning skulle lagret av växthusgaser runt vår planet gradvis tunnas ut och temperaturerna skulle normaliseras.

Hur hjälper det miljön att använda förnybar energi?

Så vilken inverkan kan allt ovanstående ha på miljön? När isen smälter i kallare regioner runt planeten stiger havsnivån. NASA har förutspått att Norra ishavet kommer att bli isfritt under somrarna cirka år 2050, vilket innebär att djur som den arktisk räven, isbjörnen och renen kommer att förlora sina livsmiljöer.

All denna smält is måste ta vägen någonstans. Havsnivån kommer att stiga med cirka 25 till 100 cm före år 2100, vilket orsakar ytterligare översvämningar och högvatten. När temperaturen i havet ökar expanderar dessutom vattnet ytterligare.

En ökning av värmen kommer att påverka länder som redan är heta. Torka och värmeböljor förväntas öka både i antal och intensitet.

Vilka är nackdelarna med att förnybar energi?

Även om nackdelarna med förnybar energi är få, finns det några saker som du behöver tänka på innan du gör några stora förändringar hemma.

Högre uppstartskostnader

Du kommer att spara pengar på dina energiräkningar under åren, men det finns en initial kostnad för att installera tekniken. Om du till exempel använder solpaneler för att producera el kan du minska mängden el du behöver från nätet och sänka dina månatliga räkningar. Det kommer emellertid att vara en kostnad i förväg att få panelerna installerade. Detta bör ses som en investering, eftersom det också ökar värdet på din bostad.

Oförutsägbar energiproduktion

Om du skapar el med förnybar energi förlitar du dig på resurser som inte kan kontrolleras, till exempel sol och vind. Även om solpaneler kan producera el även på molniga dagar, kan de inte generera någon energi under natten och mängden de producerar kanske inte alltid räcker. Kom ihåg att dessa paneler i de flesta fall är utformade för att användas som ett komplement till elnätet.

Svårt att lagra

Med förnybar energi kan det vara svårt att matcha utbudet med efterfrågan. Det skulle vara bra om du på en riktigt blåsig dag skulle kunna lagra all energi som skapas från en vindkraftverk för att leverera till bostaden under en lång tid. Tyvärr kommer denna energi troligen att slösas bort om den inte används nästan direkt. Det kan vara dyrt att installera någon form av lagringsteknologi, särskilt i ditt eget hem. Det du kan göra är att sälja överbliven energi till en elproducent, och på så vis tjäna pengar på din investering.

Fördelarna med förnybar energi uppväger definitivt nackdelarna, så tänk på hur du kan använda mer förnybar energi hemma.