Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 250-A PRO

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepump för stora enfamiljshus och flerbostadshus samt kommersiella tillämpningar.

Nominell värmeeffekt: 39,5 kW
Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning med en och samma apparat
För monovalent eller bivalent drift

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika versionerna och fördelarna!

Läs mer nu
Nominell värmeeffekt

upp till 39,5 kW värmeeffekt

Låg ljudnivå

Låg ljudnivå möjliggör installation i tätbegyggda områden

Kylningsfunktion

Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning med en och samma enhet.

Cylinderladdningssystem/pump

för uppvärmning av vatten

Integrering i byggnadens styrsystem (BMS)

Övervakning och styrning av värmepumpen och systemet från ett centralt kontrollcenter.

Lämplig för moderniseringsprojekt

På grund av 70 °C framledningstemperatur (vid en utomhustemperatur på ner till -2 °C)

Kompakta mått

Platsbesparande installation utomhus

Installerat från fabrik

inklusive kopplings-, kontroll- och säkerhetsutrustning

Vitocal 250-A PRO luft-vattenvärmepump för ett flerbostadshus.

Vitocal 250-A PRO - stor värmepump för villor, flerfamiljshus och kommersiella tillämpningar

Den kompakta luft-vattenvärmepumpen Vitocal 250-A PRO levererar värme, kyla och varmvatten. För detta ändamål använder den ljudoptimerade utomhusenheten tyst och effektivt utomhusluften som värmekälla. En scrollkompressor med variabel effektstyrning och elektroniska expansionsventiler säkerställer en framledningstemperatur på upp till 70 °C med mycket hög verkningsgrad, vilket leder till låga förbrukningskostnader.

Vitocal 250-A PRO:s inomhusenhet har många olika funktioner. Temperaturen i upp till tre shutande värme-/kylkretsar och en säsongsanpassad ackumulatortank kan styras. Varmvatten kan produceras med hjälp av ett cylinderladdningssystem eller en pump. I stället för en varmvattenberedare kan man också använda färskvattenmodulen Vitotrans 353, som bekvämt producerar varmvatten enligt principen för momentan vattenuppvärmning.

Vid behov kan en extern värmegenerator integreras för att täcka topplaster.

Detta gör att värmepumpen och systemet kan övervakas och styras från ett centralt kontrollcenter. Alla viktiga värden kan kontrolleras och justeras varifrån som helst via en standardanslutning för BACnet/IP eller Modbus TCP/IP. Alternativt finns hårdvarukontakter tillgängliga för extern styrning.

VItocal 250-A PRO i ett flerbostadshus

Produktinformation

Vitocal 250-A PRO-typ

AWO-AC-AF 251.A40

Värmeeffekt enligt EN 14511 (A7/W35)

39,5 kW

Kyleffekt enligt EN 14511 (W7/A35)

26,0 kW

Köldmediekrets

- Antal kompressorer: 1
- Antal köldmediekretsar: 1
- Köldmedium: R290
- Fyllnadsmängd: 3,3 kg
- GWP Köldmedium (enligt IPCC AR4) : 3
- CO₂-ekvivalent: 0,0099 t

Maximal framledningstemperatur (ner till -2 °C)

70 °C

Ljudeffekt från utomhusenheten vid nominell värmeeffekt


(testad med hänvisning till EN 12102/EN ISO 3744), bedömd total ljudeffektnivå vid A7/W55
- ErP: 58,2 dB(A)
- Maximal ljudnivå: 69,8 dB(A)
- Ljudreduceringsläge: 60,9 dB(A)

Vikt

550 kg

Mått och dimensioner

Längd: 1900 mm
Bredd: 940 mm
Höjd: 1570 mm

Energieffektivitetsklass (W35/W55) enligt EU-förordning nr. 813/2013

A+++/A++

Användningsområde

Stora villor och flerfamiljshus, kommersiella tillämpningar, modernisering, nybyggnation

Produktens tvärsnitt

Fördelar med Vitocal 250-A PRO

 • Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning med en enda enhet.
 • Integrerad styming av extern värmegenerator.
 • För stora enfamiljshus och flerfamiljshus samt för kommersiella tillämpningar.
 • Lämplig för moderniseringsprojekt tack vare 70 °C framledningstemperatur.
 • Behovsanpassad justering av uteffekten med hjälp av inverterstyrd kompressor och elektroniska expansionventiler.
 • Använder det naturliga köldmediet R290
 • Kompakta mått för utrymmesbesparande utomhusinstallation
 • Installation möjlig i tätbebyggda områden tack vare låga ljudutsläpp
 • Väderbeständigt hölje med flerskiktsbeläggning
 • Fabriksinstallerad kopplings-, styr- och säkerhetsutrustning
 • Anslutning till fastighetsstyrningssystem via integrerat Modbus TCP/IP- och BACnet/IP-gränssnitt
 • Lätt att serva tack vare god åtkomlighet
 • Online-övervakning av systemet