Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Information och stöd till installatören

Bli en partner! Skicka ett meddelande till oss här
Foto: © Phonix_a Pk.sarote / Shutterstock.com

Viessmann har haft ett nära samarbete med sina handelspartners i generationer. Partnerskapen har vuxit under årtiondena och vi vill gärna utöka dem ytterligare. För det är bara tillsammans med installatörer, elektriker och solenergitekniker som vi kan hantera utmaningarna med energi- och värmeövergången. Handelspartners är länken mellan Viessmann och slutkunderna. Det är därför vi är så glada över att Viessmann utsågs till den främsta handelspartnern för 16:e gången i rad 2021 av den tyska branschförläggaren "markt intern".

Ett partnerskap på lika villkor

Ett ständigt utbyte av idéer med våra partners är viktigt för oss. Det skapar grunden för ett framgångsrikt samarbete och gör det möjligt för oss att utveckla verktyg och tjänster för att skapa optimala förutsättningar för att arbeta med alltmer komplexa system- och energilösningar.

Som partner till Viessmann kan du också dra nytta av dessa fördelar:

  • Personlig rådgivning
  • Snabb service av enskilda delar och komponenter
  • Omfattande säljstöd
  • Stöd vid service och underhåll
  • Stöd för marknadsföring
  • Omfattande utbud av vidareutbildningsalternativ
  • Exklusiva fabriksvisningar

Vill du bli en Viessmann-partner? Följ länken för att se hur enkelt det är.

Vårt partnerskap med installatörer

Foto: © A. och I. Kruk / Shutterstock.com

Viessmann har sina rötter i värmetekniken. Idag omfattar produktsortimentet dock mycket mer än klassiska värmegeneratorer. Fokus ligger mer på systemlösningar för uppvärmning, kylning och ventilation. Vi erbjuder slutanvändarna lösningar baserade på olika energikällor. Som din partner finns vi där för att stötta dig. Till exempel erbjuder vi olika tjänster och verktyg för installatörer för att göra offert, planering, installation och underhåll av värmesystem enklare.

Vårt partnerskap med elektriker

Foto: © Krasula / Shutterstock.com

Värme och el närmar sig gradvis varandra. Viessmanns produktsortiment har förändrats för att återspegla detta. Förutom elbaserade värmegeneratorer omfattar vårt sortiment nu även solcellssystem. Det innebär att dina kunder kan generera sin egen el och driva en värmepump med den. Som Viessmann-partner kan du dra nytta av våra verktyg och tjänster för elektriker.

Vårt partnerskap med solenergitekniker

Foto: © anatoliy gleb / Shutterstock.com

Modern solteknik är ett resursbesparande komplement till ett värmesystem. Därför finns denna teknik också i Viessmanns produktsortiment. På så sätt kan du erbjuda dina kunder ett system för hållbar energiproduktion från en enda källa, samtidigt som du drar nytta av våra tjänster och verktyg för solenergitekniker. Dessa hjälper dig till exempel att ta fram konstruktionen och beräkningarna för en solcellsanläggning eller att snabbt och enkelt generera offerter. Som din partner hjälper vi dig också att navigera i byråkratin, till exempel att registrera värme- och elproducerande system hos elnätet.

Innovativa lösningar för många användningsområden

Det omfattande sortimentet från Viessmann erbjuder skräddarsydda lösningar med effektiva system och effekter från 1 till 120.000 kilowatt för alla användningsområden och alla energikällor. Läs mer om systemlösningarna för dina kunder.