Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Värmepumpar med propan: fördelar, användning och kostnader

Fråga en expert om råd

Värmepumpar med propan fungerar i stort sett på samma sätt som de värmepumpar som hittills har använts. De är miljövärmare som hämtar huvudelen av sin energi från omgivningen. Användningen av det naturliga köldmediet propan (R290) gör detta klimatvänliga värmesystem ännu mer miljöskonande.

Viessmann har tagit i beaktande vissa komponenter som är nödvändiga för användningen av R290 i den senaste generationens värmepumpar. I följande artikel förklarar vi varför köldmediet behövs, vilka fördelar det ger och när det lönar sig för dig att använda det.

Byte från syntetiska köldmedier till miljövänlig propan (R290)

Under lång tid användes fluorerade kolväten ("F-gaser") som köldmedier, t.ex. R134a eller R410A. Det är syntetiska köldmedier som nu erkänns som skadliga för klimatet. Deras utfasning regleras i "F-gasförordningen" (förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser). Bestämmelserna i förordningen gör användningen av skadliga köldmedier med hög GWP dyr och oekonomisk. Köldmedier med mycket hög global uppvärmningspotential är nu helt förbjudna. De skador som dessa syntetiska köldmedier kan orsaka på klimatet kan bli uppenbara först när de ska bortskaffas.

Global uppvärmningspotential (GWP) - vad betyder det?

Den globala uppvärmningspotentialen (GWP) anger vilken effekt en växthusgas (t.ex. ett köldmedium) har på klimatet. Ju högre värdet är, desto värre är påverkan. Referensvärdet är CO₂ med en GWP på 1. Det klimatvänliga köldmediet propan (R290) har en GWP på 3. Köldmedier som har använts länge, t.ex. R410A, har ett GWP-värde på över 2000.

Köldmedium propan R290 och säkerhet i bostadsbyggnader

Propan, liksom alla köldmedier, omfattas av särskilda säkerhetskrav. När det gäller propangas har säkerheten faktiskt testats mycket noggrant. Med hjälp av en prototyp lyckades det välrenommerade Fraunhoferinstitutet 2019 konstruera en R290-värmepump som kräver mycket lite köldmedium. Som bakgrund: Med en värmeeffekt på fem till tio kilowatt (kW), som behövs för enbostadshus, är mängden köldmedium för en värmepump vanligtvis cirka 80-90 gram. En maximal mängd på 150 gram får inte överskridas, eftersom det då ställs högre säkerhetskrav. Fraunhoferinstitutets prototyp krävde endast 20 gram R290 per kilowatt effekt.

Värmepumpar med R290 även lämpliga för inomhusbruk

På grundval av denna forskning var det möjligt att få propanvärmepumpar för privata användare i småhus att bli marknadsmogna. Tack vare ett motståndskraftigt säkerhetskoncept och speciella, innovativa värmeväxlare lämpar sig värmepumpar med R290 även för inomhusbruk.

Följande aspekter vittnar om säkerheten hos värmepumpar med propangas:

 • Köldmedienkretsen är hermetiskt sluten och har ingen kontakt med vattenkretsen.
 • Låg mängd köldmedium används.
 • Obligatoriska säkerhetsavstånd till källardörrar och ljusbrunnar.
 • Kompressorerna är speciellt konstruerade så att ingen propan kan läcka ut.
Användningen av det naturliga köldmediet propan (R290) gör klimatvänliga värmesystem med värmepump ännu mer miljöskonande.

Fördelar med propan som köldmedium för värmepumpar

De ändrade kraven på köldmedier enligt F-gasförordningen har gjort R290 (propan) till ett mycket fördelaktigt köldmedium. Detta beror på att värmepumpar som använder propan som köldmedium inte påverkas av F-gasförordningen. Tack vare sin GWP på 3 är det betydligt mindre skadligt för miljön och klimatet. När det gäller termodynamiska egenskaper, hög effektivitet och kostnad är det inte på något sätt sämre än tidigare köldmedier. Dessutom finns det billigt tillgängligt över hela världen.

Bra att veta: Alla som driver en värmepump med ett konventionellt köldmedium behöver inte oroa sig, de kan fortfarande säljas. Efterföljande påfyllning i samband med service bör inte heller innebära några problem, eftersom köldmedier lätt kan återvinnas för återanvändning. Endast nyproducerade och driftsatta enheter berörs av den ovannämnda F-gasförordningen. Och för detta erbjuder Viessmann ett välutrustat alternativ med sitt Vitocal-sortiment.

Fördelar med Vitocal-propanvärmepumparna på ett ögonblick:

 • Låga driftskostnader tack vare hög effektivitet och tillförlitlighet.
 • Framledningstemperaturer på 70 °C vid utomhustemperaturer på minus 15 °C.
 • Befintliga radiatorer kan fortfarande användas, ingen konvertering till golvvärme behövs.
 • Attraktiv, högkvalitativ design av inomhus- och utomhusaggregat.
 • Avancerad akustisk konstruktion för lågt driftsljud.
 • Endast 0,52 m² installationsyta (Vitocal 252-A).
 • Miljöanpassat köldmedium R290 med GWP = 3.
 • Fungerar bra i kombination med ett befintligt kondenseringssystem (Vitocal 250-AH).
 • Enkel drift genom integrerat WiFi-gränssnitt via ViCare App.
 • Sluten köldmediekrets: inget kylcertifikat krävs för installationen.
Viessmanns Vitocal 250-A monoblock luft/vattenvärmepump använder propan som köldmedium.

Monoblock- och splitvärmepumpar för alla effektområden

Det finns knappast några egentliga begränsningar för användningen av propangas som köldmedium i värmepumpar. Propanvärmepumpar finns för privat bruk i alla effektområden från fyra till 25 kilowatt. Kommersiell användning från 80 kW värmeeffekt är också möjlig. Med den senaste generationen Vitocal-värmepumpar 250-A och 252-A har Viessmann utvecklat kompakta och kraftfulla monoblockvärmepumpar med propan som köldmedium, där hela köldmediekretsen är inrymd i utomhusenheten.

Modernisering av värmesystemet: värmepumpar med propan i befintliga byggnader

När det gäller modernisering av värmesystem är användningen av R290 som köldmedium för värmepumpar inget hinder, utan ett starkt argument för. Åtminstone när det gäller den nya generationen av Viessmanns luft/vattenvärmepumpar. Med den nya Vitocal 25x-A är modernisering av värmesystem inget problem. Värmepumparna uppnår lätt framledningstemperaturer på 70 grader Celsius, även vid utomhustemperaturer på minus 15 grader Celsius. Detta innebär att befintliga radiatorer kan fortsätta att användas enkelt och effektivt. Konvertering till golvvärme är inte nödvändig.

Propanvärmepumpar är inte på något sätt sämre än värmesystem med andra köldmedier. Huruvida ekonomisk drift är meningsfull i till exempel äldre byggnader beror dock på förutsättningarna. Tillräcklig energiisolering samt en kombination med stora värmeytor är alltid fördelaktigt när det gäller värmepumpar. Men den nya generationens värmepump, vars miljöskonande köldmedium propan bara är en av dess många fördelar, erbjuder effektiv drift även utan fullständig modernisering och i kombination med äldre radiatorer.

Det viktiga är alltid en god planering och en noggrann kontroll av värmeentreprenören. Han/hon kan kontrollera förutsättningarna på plats, rekommendera optimeringsåtgärder och utföra viktiga arbeten under genomförandet. Letar du efter en installatör för din nya värmepump? Du kan hitta en här: Hitta en installatör.

Kostnadsfrågan: propan R290 gör ingen skillnad i fråga om pris

Om propan används som köldmedium i en värmepump gör ingen skillnad när det gäller värmesystemets inköpskostnader. Om man ser till den framtida utvecklingen är det snarare tvärtom: om köldmedier med hög global uppvärmningspotential (GWP-värde) används i framtiden kommer detta att orsaka mer kostnader och ansträngning i form av ansökningar i framtiden till följd av F-gasförordningen och den planerade utfasningen av dessa köldmedier. Det framtidssäkra köldmediet för värmepumpar är därför R290.