Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Solvärme och solfångare - effektiv och prisvärd uppvärmning

Fråga en expert om råd

Med ett solvärmesystem kan du använda gratis solenergi och minska dina månadskostnader. Genom att installera ett solvärmesystem visar du dessutom ditt engagemang för att skydda miljön genom att på ett hållbart sätt minska koldioxidutsläppen. Att investera i ett sådant solvärmesystem bidrar också till att öka värdet på din fastighet.

Oavsett om det gäller bostäder, kommersiella byggnader eller kommunala byggnader kan du med Viessmann-teknik framtidssäkra ditt system och lita på att alla systemkomponenter samverkar optimalt. Med mer än 40 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av solvärmesystem kan du räkna med vår höga kvalitet och vår tekniska expertis. Solvärme är också det idealiska sättet att komplettera ett värmesystem. Alla Viessmann-system är utformade för att fungera i kombination med ett solvärmesystem, så det spelar ingen roll om du väljer en ny kondenserande panna för olja eller gas, ett värmesystem för ved eller en värmepump.

Vad är ett solvärmesystem?

I huvudsak är ett solvärmesystem ett system som kan användas för uppvärmning av varmvatten och som reserv för centralvärme. Solenergi är gratis, så du sparar inte bara på fossil energi. Du kommer också att upptäcka att din investering i ett solvärmesystem betalar sig självt inom bara några år. Det finns trots allt inga kostnader för energikällan.

Utformning av ett solvärmesystem

För att kunna använda solens energi behövs solfångare som fångar upp strålarna. Viessmann Vitosol har utvecklat vakuumrörsolfångare- och plana kollektorer för att göra just detta. Dessa solfångare absorberar solens strålar och omvandlar dem till användbar värme. Förutom solfångarna består ett solvärmesystem av en absorbator, en solkrets och en solvätska eller ett solmedium. När strålarna träffar solfångarna omvandlas denna energi till värme i absorbatorn. Den pumpas först in i ackumulatortankar eller varmvattenberedare och därifrån distribueras den via kretsen i hushållet - antingen som reserv för värmekretsen eller för att värma upp varmvattnet i hushållet. Värmen transporteras först till motsvarande lagringsenhet med hjälp av solmediet. Från varmvattenberedaren når värmen sedan ut till tappställena, t.ex. kranar eller dusch, i form av varmvatten efter behov.

Måste solvärme alltid kombineras med golvvärme?

En vanlig missuppfattning är att solvärme för centralvärme endast är möjlig i kombination med golvvärmesystem. Traditionella radiatorer kan också användas med ett solvärmesystem. Avkastningen är endast något lägre i årsgenomsnitt och bestäms främst av de något högre returtemperaturerna från radiatorerna.

Differentiering enligt användningsalternativ

Du kan använda solenergi för dina egna behov på två sätt. Detaljer om uppvärmning av varmvatten och centralvärme finns i följande avsnitt.

Diagram: uppvärmning av tappvarmvatten med solvärme

Kärnan i den här lösningen är en varmvattenberedare med dubbla slingor, till exempel Vitocell 300-B. När solstrålningen är tillräcklig värmer solmediet i solvärmesystemet upp vattnet i varmvattenberedaren via den nedre indirekta slingan.

När temperaturen sjunker genom att varmvatten tas ut, t.ex. för ett bad eller en dusch, startar pannan vid behov för att ge ytterligare värme via den andra kretsen. Installationen av Viessmann Vitosol solfångare är enkel tack vare de integrerade fram- och returrören, en fördel som också garanterar en jämförelsevis låg investering.

Ytterligare kombinationsmöjligheter av ett solvärmesystem med produkter i Vitocell-sortimentet säkerställer också en hög grad av bekvämlighet för uppvärmning av tappvarmvatten. Du kan också använda Vitocell 100-U  eller Vitocell 100-W dual mode varmvattencylindrar, kombicylindrar eller varmvattenbuffertcylindrar som Vitocell 360-M. Vi har rätt varmvattenberedare för varje behov. Alla apparater kan sömlöst anslutas till solvärmesystemet.

Vad bör du tänka på när du utformar ett solvärme?

Följande tumregel gäller när man utformar ett solvärmesystem för ett en- eller tvåfamiljshus: Om solfångarområdet vetter mot sydost eller sydväst bör man utgå från 1,5 kvadratmeter platt solfångare eller 1,0 kvadratmeter rörfångare per 100 liter cylindervolym. Avkastningsförluster på grund av ogynnsam rikning på taket eller lutning kan kompenseras med en något större solfångaryta. Våra kvalificerade installatör partner hjälper dig med din konstruktion.

Diagram: Uppvärmning av tappvarmvatten och centralvärme med solvärme

Det solmedium som värms upp i solfångarna kan också användas för att höja temperaturen på varmvatten. För detta använder värmekretsen, via en värmeväxlare, vattnet i solcylindern som kontinuerligt värms upp av solfångarna. Styrenheten kontrollerar om den önskade rumstemperaturen kan uppnås. Om temperaturen ligger under det inställda värdet startar också pannan. Solsystem för uppvärmning av tappvarmvatten och centralvärme har en yta på cirka en kvadratmeter per tio kvadratmeter bostadsyta.

Utnyttja besparingspotentialen hos solvärmeenergi

Ett viktigt område för potentiella besparingar är uppvärmning av varmvatten. På våra breddgrader är solfångare i kombination med en varmvattenberedare det mest intressanta alternativet till panndrift, särskilt under sommarmånaderna. I ett fristående hus täcker solenergin upp till 60 procent av den energi som krävs för uppvärmning av varmvatten. Om du kombinerar uppvärmning av tappvarmvatten och varmvatten sparar du cirka 35 procent av den totala energiåtgången - varje år. Även under vår och höst kan du ofta stänga av pannan när du använder solenergi som stöd för din centralvärme.

Bilden visar ett stapeldiagram som visar solens täckningsgrad under året: från 24% i januari och december till 86 % på sommaren.

Nedanstående tabell visar besparingspotentialen:

TeknikGasbesparingarCO₂-besparingar/årEnergikostnadsbesparingar/år
Kondenserande gaspanna + kombinerad varmvattenberedare med stöd för solvärme*.29 %20 %€1030

* De angivna värdena har fastställts genom simuleringar med utgångspunkt i standardhushållsprofiler för Potsdam i Tyskland. Enfamiljshus med fyra personer (befintlig gaspanna), 150 kvadratmeter boyta och en gasförbrukning på 2 500 kubikmeter. Avrundade förbrukningskostnader med hjälp av standardvärden (EID). Energipriserna från det federala statistikkontoret användes för beräkningen av den ekonomiska effektiviteten. Investeringskostnader: Viessmann bruttolistapris plus genomsnittliga installationskostnader i hela landet (kan variera individuellt).

Anmärkning: Våra beräkningar är teoretiska exempel som bygger på olika antaganden och är beroende av vissa allmänna förutsättningar. Vi tar inget ansvar för att de är korrekta och överförbara till verkliga system. De faktiska kostnaderna och eventuella besparingar kan skilja sig åt och måste beräknas i varje enskilt fall på grundval av de specifika förhållandena på respektive plats och de allmänna förutsättningarna där.

Viessmanns vakuumrörsolfångare underifrån.

Kontrollera kraven innan du köper ett solvärmesystem

Avkastningen av ett solvärmesystem beror till stor del på förhållandena på platsen. Särskilt goda resultat kan uppnås med sydvända tak med en lutning på 30-40 grader. Om takytan vetter mot öster eller väster kan husägare förvänta sig upp till 20 procent lägre avkastning vid en liknande lutning. Den något mindre gynnsamma riktiningen kan kompenseras med en större solfångaryta. Förutom takets riktining och lutning är det också viktigt att det är tillräckligt stort och så oskuggat som möjligt. Om grannhus, träd eller berg kastar skugga på takytan under långa perioder under ett år kommer solavkastningen att minska. Besparingarna i energikostnader blir lägre och den ekonomiska effektiviteten blir lidande som en följd av detta.

Om du vill köpa ett solvärmesystem bör du söka råd hos våra kvalificerade partner. Dessa experter kommer att kontrollera de lokala förhållandena och snabbt fastställa det bästa sättet att installera tekniken och integrera den i ditt värmesystem. De kan också ta hand om professionell planering och installera solvärmesystemet så att det fungerar tillförlitligt och ekonomiskt under lång tid.

Kvalitetsegenskaper för solvärmesystem

För att ditt köp av ett solvärmesystem ska löna sig måste tekniken fungera tillförlitligt på lång sikt. En viktig kvalitetsegenskap att ta hänsyn till är Solar Keymark-certifikatet. Detta är en kvalitetsmärkning för solvärmeprodukter som bygger på europeiska standarder. Det garanterar att solvärmeenergin fungerar effektivt och är också en förutsättning för nuvarande statliga stödprogram.

Viessmanns solvärmesystem får höga poäng när det gäller prestanda och hållbarhet. Vitosol solfångare är tillverkade av korrosions- och UV-fasta material. Detta försäkras genom kvalitetstester enligt teststandarden EN 12975. Detta garanterar samtidigt den genomgående höga värmeeffekten. Den patenterade temperaturberoende avstängningsfunktionen ThermProtect ger dessutom ett tillförlitligt skydd mot överhettning. Viessmann vakuumrörskollektorer som Vitosol 200-TM slutar att överföra solenergi till solmediet över en viss kollektortemperatur. Fördelen: Planeringen av solvärmesystem är enklare och installationsarbetet är mindre. Komponenter som förkylningskärl och stagnationskylare behövs inte. Detta ökar säkerheten och minskar investeringskostnaderna.

Solvärme för kommersiella processer

Solvärmesystem är särskilt intressanta för kommersiella processer som kräver värme på en relativt låg nivå. Den kollektorteknik som för närvarande finns tillgänglig på marknaden (med undantag för koncentrerande system) kan använda solvärme för att leverera värme upp till cirka 80 grader Celsius i Centraleuropa.

Alternativa lösningar för stor efterfrågan

Inom vissa industriområden är processvärme vid mycket höga temperaturer nödvändig. Det gäller bland annat tillverkningsindustrier för livsmedel, gödningsmedel och byggmaterial samt läkemedelsföretag och sjukhus. För högre värmebehov har Viessmann ett antal lösningar för att generera värme, ånga, elektricitet eller kyla. Fossila energikällor som olja och gas samt förnybara energikällor som trä och biogas kan användas som energileverantörer. Stora värmepumpar lämpar sig bäst för värmeproduktion med miljöenergi. För samtidig produktion av el och värme är gasdrivna kraftvärmeverk det bästa systemet.

Solvärme produktsortiment

Med ett brett sortiment av plana- och vakuumrörsolfångares erbjuder Viessmann flexibla och individuella lösningar för varje tillämpning.