Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Bli oberoende med Viessmann-lösningar

(Bild: © nmedia / Shutterstock.com)

Framtidssäker och oberoende - tack vare lösningar från Viessmann

I tider av stigande olje- och gaspriser är det allt viktigare att bli självförsörjande och oberoende av fossila bränslen när det gäller den egna energiförsörjningen. Viessmanns systemlösningar erbjuder en rad olika alternativ för uppvärmning utan gas och olja.

Viessmann tar sitt sociala ansvar på allvar. Hur gör vi detta? Vi driver förändringen mot förnybara energikällor - som svar på vår tids utmaningar och utveckling. I följande avsnitt får du en översikt över lämpliga system. Dessutom kan du hitta detaljerad information om ämnen som värmeteknik, energibesparing och modernisering i våra guideböcker.

Att våga vara mer oberoende - Vilka värmesystem är de rätta nu?

Vår tids utmaningar kräver all den kunskap och erfarenhet som vårt över 100 år gamla företag besitter. Och vi har de innovativa lösningar som ditt hushåll behöver för att bli framtidssäkert och energimässigt självförsörjande. Vilket av värmesystemen nedan som är rätt för dig just nu kan du snabbt och enkelt avgöra med hjälp av de korta checklistorna.

Vitocal 200-G

Värmepump

 • Du har golvvärme eller generöst dimensionerade värmeytor.
 • Du har ett välisolerat hus.
 • Du kan borra ett borrhål på din fastighet alternativt installera en islagringstank eller erbjuda en installationsplats för en luftvärmepump.
 • Du har plats för en ackumulatortank med en kapacitet på upp till 1 000 liter.
 • Du vill vara oberoende av olja eller gas, en högre investering stör dig inte.
 • Du vill utnyttja möjligheten till "naturlig kylning" på sommaren.

Solvärmesystem

 • Du bor i en villa eller ett radhus med en oskuggad takyta som vetter mot söder, väster eller öster.
 • Du vill använda gratis energi från solen för att värma vatten och stödja ditt värmesystem.
 • I ett enfamiljshus täcker solenergi upp till 60 procent av den energi som behövs för att värma tappvarmvatten.
 • Du visar att du tar ansvar för miljön genom att minska koldioxidutsläppen på ett hållbart sätt.

Solceller

 • Du bor i en villa eller ett radhus med en oskuggad takyta som vetter mot söder, väster eller öster.
 • Du vill producera din egen el för eget bruk - solel kan redan idag produceras mycket billigare än inköpskostnaden för hushållsel - eller mata in den i det allmänna elnätet.
 • Du vill lagra den egenproducerade elen för senare användning och därmed göra dig mindre beroende av det allmänna elnätet.
 • Du vill ge ett synligt bidrag till miljöskyddet; solcellssystem minskar föroreningar och sparar naturresurser.
 • Du vill göra din fastighet mer attraktiv och höja dess värde.

Modernisering av uppvärmning ger de största besparingarna

Gamla värmesystem och deras föråldrade teknik utnyttjar inte de tillförda bränslena optimalt. Detta orsakar värmeförluster och driver upp uppvärmningskostnaderna. Utvecklingen av gas- och oljepriserna gör sitt till för att göra ett åldrande värmesystem till en verklig kostnadsfaktor. Dessutom finns det rättsliga bestämmelser, till exempel skyldigheten att ersätta oljeuppvärmningssystem, som gör det nödvändigt att modernisera värmesystemet. När allt kommer omkring ger modernisering inte bara lägre uppvärmningskostnader, utan också mer oberoende, mer hållbarhet och mer komfort. Om du också undrar: Varför lönar det sig att modernisera just nu? hittar du bra svar i vår artikel "Förnya ditt värmesystem".

(Bild: © Yuganov Konstantin / Shutterstock.com)

Informera och planera med våra värmetips

Oavsett om det gäller råd om den senaste värmetekniken eller tips och tricks för att spara energi i de egna fyra väggarna: Rätt planering är det första steget i varje förändring av den egna energiförsörjningen. Det bästa sättet att göra detta är med omfattande information. I våra Tips och råd hittar du ytterligare information om de viktigaste värmesystemen som nu övervägs - oavsett om det gäller värmepumpar, solcells- eller solvärmesystem.

Spara energi - många sätt att värma mer effektivt

Att byta till ett nytt värmesystem kan minska energiförbrukningen med en tredjedel. Dessutom finns det många energibesparande åtgärder som ökar effektiviteten i energiförsörjningen och som kan genomföras på ett ekonomiskt sätt. Till exempel: justera värmekurvorna och spara energi. Hydraulisk balansering minskar också uppvärmningskostnaderna. Om du redan har ett väl fungerande värmesystem hittar du många sätt att optimera den nuvarande driften och göra de nödvändiga inställningarna för effektiv och ekonomisk uppvärmning i våra artiklar om energibesparing.

ViCare - Smarta hemlösningar för en digital värld

Tack vare Smart Home blir ditt hem en energibesparande systemlösning. Tack vare den intelligenta styrningen ger ViCare-appen och dess komponenter dig full kontroll över rumstemperaturer, termostatinställningar och din egen energiförbrukning - även utan ett värmesystem från Viessmann. Kombinera njutningen av perfekt värme med personlig komfort och kraven i energiomställningen.