Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Viessmann: ett företag med tradition och vision

Viessmann har bidragit till att förbättra människors livskvalitet med innovativ teknik - till en början med värme. Under denna tid har det företaget utvecklats från en värmetillverkare till en leverantör av intelligenta värme- och energilösningar. Tekniska framsteg är dock inte Viessmanns enda fokus. Hållbart tänkande och agerande är också fast inbäddat i företagets värderingar. På så sätt bidrar Viessmann till att skapa och bevara livsmiljöer för kommande generationer.

  

Viessmann-familjen är stor och internationell

Från Allendorf till hela världen. Sedan grundandet 1917 har Viessmann vuxit stadigt som företag. Tillsammans med partners från olika branscher arbetar våra medlemmar varje dag för att möta kundernas ständigt föränderliga behov och för att förändra energiförsörjningen på ett sätt som är hållbart.

  

Att leva och implementera hållbarhet

Som ett företag med över 100 års historia fokuserar Viessmann på långsiktiga mål. Till exempel när det gäller en av vår tids största utmaningar - energiomställningen. Värmemarknaden erbjuder en enorm potential för energibesparingar. Som en del av denna marknad är Viessmann medvetet om sitt ansvar. Ett mål är att aktivt forma omvandlingen av branschen och att driva på ersättningen av fossila bränslen med förnybara energikällor. Detta återspeglas i företagets produktportfölj, men även på andra områden.

  

Kombinera ekonomiska, ekologiska och sociala mål

Viessmann fokuserar på hållbarhet som skärningspunkten mellan ekonomi, miljö och socialt engagemang. Detta illustreras av ett antal lösningar och projekt - från innovativa värmesystem som drivs med vätgas till internationella återbeskogningsprojekt. Andra ambitiösa mål som Viessmann för närvarande strävar efter visas i klimatrapporten som publiceras i slutet av 2021. Målet om nettonollutsläpp är planerat att uppnås till 2050, både i vår egen verksamhet och i de värdekedjor som Viessmann är en del av.

Du kan läsa mer om företaget på Viessmann  Climate Solutions SE.