Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Underhåll av värmesystem: fördelar, intervaller, kostnader

Begär en offert för underhåll av värmesystem

För en smidig och störningsfri drift av ditt värmesystem är underhåll A och O. Det är det enda sättet att se till att komponenterna samverkar optimalt, vilket ökar systemets effektivitet. Beroende på typ av värmesystem innebär det också att mindre resurser används. Dessutom kan du på detta sätt spara på uppvärmningskostnaderna. Det är dock inte ovanligt att underhållet av värmesystem försummas. Vi förklarar hur underhåll av värmesystem fungerar, ger information om kostnader och vad du bör tänka på om du vill låta utföra underhåll på ett värmesystem.

Varför du bör låta underhåll ditt Viessmann

I princip består underhållet av ditt värmesystem av två delar - en inspektion och själva servicen. Båda stegen utförs av en kvalificerad installatör. Först och främst kommer de att fastställa värmesystemets nuvarande skick. Specialisten drar sedan slutsatser om åtgärder utifrån resultaten. Underhållsarbetet säkerställer det optimala skicket för värmesystemet.

Enskilda underhålls- och slitdelar kan behöva bytas ut. Detta kallas korrigerande underhåll, som återställer det normala och fungerande tillståndet. Efter att inspektionen och det korrigerande underhållsarbetet har utförts ska du få en underhållsrapport. I den ska finnas en förteckning över de utförda arbetena.

Information om ett fel på dina Viessmann-produkter hittar du i guiden Vad ska jag göra om jag får ett felmeddelande?

Vad kontrolleras när ditt värmesystem underhålls?

När ditt värmesystem underhålls utförs andra tester utöver kontroll av själva pannan. Följande underhållssteg listas utifrån exemplet med en väggmonterad kondenserande gaspanna:

 • Kontroll av att alla anslutningar på värmesystemets och tappvarmvattnets sida
 • Mätning av det statiska trycket och trycket i matningen
 • Kontroll av brännarens tätning och brännarens gasbindning
 • Kontroll och justering av tänd- och joniseringselektroden
 • Rengöring av värmeväxlaren
 • Kontroll av kondensatavloppet och rengöring av avloppet
 • Kontroll av neutraliseringssystemet (om sådant finns)
 • Kontroll av expansionskärlet och systemtrycket
 • Kontroll av säkerhetsventilen
 • Kontroll av att de elektriska anslutningarna sitter fast
 • Kontroll av förbränningskvaliteten
 • Varmvattenförsörjning, inklusive temperaturinställning, täthet och allmän korrekt funktion.
 • Funktion och lämpliga inställningar för värmesystemets pumpar, t.ex. pumpar för värmekrets, laddning av beredare och cirkulationspumpar för tappvarmvatten.

De enskilda punkterna kan variera beroende på typ och modell av värmesystem. Till exempel spelar olika faktorer roll för en värmepump eller en bränslecell jämfört med en kondenserande gaspanna eller en klassisk oljepanna.

Skäl för underhåll av uppvärmning

 1. Undvik höga värmekostnader på grund av nedsmutsning.
 2. Säkerställa de boendes säkerhet
 3. Förlänga systemets livslängd
 4. Bibehålla energikvaliteten
 5. Behålla garantin (för nya system)
 6. Förhindra miljöskadliga avgaser från orenade system
 7. Förhindra plötsliga värmesvårigheter
 8. Se till att försäkringen täcker kostnaderna för följdskador

Du bör låta serva ditt värmesystem regelbundet

Ett värmesystem är fullt belastat under tre till fem månader av året. Därför bör underhållet av värmesystemet utföras regelbundet. Det finns dock inget lagstadgat tidskrav. En bra tidpunkt för service av ett Viessmann-värmesystem är sommaren. Om det redan mycket tidigt är varmt ute är våren också en bra tidpunkt. I vilket fall som helst bör du låta serva värmesystemet före början av nästa uppvärmningssäsong.

  

Vilka kostnader kan du förvänta dig för underhåll av värmesystem?

Underhåll av värmesystem medför kostnader. Men det finns inga enhetspriser eller fasta priser. Det beror på att kostnaden beror på en mängd olika faktorer, t.ex.

 • Typ av uppvärmning
 • Arbetets omfattning
 • Lokala förhållanden
 • Lämpliga inställningar
 • Reservdelar eller byte av slitdelar, om det är nödvändigt.

Särskilt uppföljningstjänsterna i samband med underhåll av värmesystem kan inte täckas av en fast avgift. I vissa fall kan slitdelar också behöva bytas ut av en installatören i samband med underhållet. Alla dessa tilläggstjänster räknas in i underhållet av värmesystemet och bestämmer därmed priset. På grund av denna komplexitet är det inte möjligt att ange schablonavgifter för underhåll av värmesystem här, utan kostnaderna kan endast fastställas individuellt.