Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Hur luftar man ett element?

Fråga en expert om råd

När det blir kallare ute är det också dags att börja sätta på radiatorerna. Det är inte ovanligt att det uppstår irriterande, och ibland höga, flödesljud eller gurglande. Detta orsakas av luft i radiatorerna. Förutom ljuden är en annan tydlig indikation på detta när ditt värmesystem inte värms upp fullt ut, dvs. radiatorerna förblir helt eller delvis kalla. Den korrekta åtgärden i detta fall är att lufta värmesystemet. Om du inte gör det kommer vissa rum att förbli kalla och den värmeenergi som genereras går till spillo eftersom luftbubblorna i värmesystemet hindrar värmen från att fördelas ordentligt. Vi förklarar med några tydliga instruktioner hur du enkelt kan lufta värmesystemet själv.

Varför ska man lufta elementen?

Ett värmesystem är i princip en sluten värmekrets med varmvatten. Utgångspunkten är pannan eller annan värmekälla. Där värms vattnet upp innan det via ett system av rör och ledningar leds till rummen där vattnet sedan strömmar genom radiatorerna. Dessa avger i sin tur värme till den omgivande luften.

För en problemfri drift måste värmevattnet kunna fördelas optimalt. Men detta är inte möjligt om det finns luft i systemet. Detta beror på att luft leder värme mycket mindre effektivt än vatten. Detta innebär i sin tur att vissa radiatorer värms upp mer än andra. En irriterande bieffekt är det gurglande ljudet som berövar många husägare en god natts sömn. Dessutom försämrar de små luftbubblorna effektiviteten hos systemet som helhet.

Om du luftar värmesystemet sparar du i slutändan pengar. Eftersom en radiator som inte får tillräckligt med värmevatten förbrukar den mer energi. För att nå den önskade temperaturen skruvas termostatventilen vanligtvis upp ytterligare vilket medför högre kostnader.

Vad behöver du för att lufta element?

Innan du börjar lufta ditt värmesystem själv bör du ha några saker redo. Dessa finns vanligtvis i varje hushåll.

Du behöver följande verktyg för att lufta värmesystemet:

  • Ett glas, en kopp eller en mugg.
  • En trasa.
  • En nyckel för att lufta radiatorn.

Du kan köpa luftningsnyckeln till ett rimligt pris från din värmeleverantör eller från en byggnads- eller VVS-butik. Detta är vanligtvis en standardkvadrantnyckel. Det kan också vara möjligt att öppna vissa ventiler med en vanlig slitsad skruvmejsel. Du behöver trasan och koppen för att fånga upp eventuellt värmevatten som läcker ut.

Steg-för-steg-guide till luftning av elementen

För att lufta värmesystemet på rätt sätt krävs endast de ovannämnda verktygen och följande 7 korta steg. När du har alla verktyg klara kan du börja:

  1. Om du är husägare bör du stänga av cirkulationspumpen om det är möjligt.
  2. Vänta nu ca 30 till 60 minuter så att alla luftbubblor kan samla sig i radiatorerna.
  3. Innan du påbörjar själva luftandet ska du först sätta termostaterna på högsta nivå.
  4. Placera trasan under radiatorn så att den fångar upp allt vatten som läcker från luftningsventilen. Alternativt kan du linda trasan direkt runt ventilen.
  5. Sätt nu in nyckeln och håll behållaren under ventilen. Öppna långsamt radiatorventilen med nyckeln, men öppna den inte helt. Det brukar ta ett halvt varv eller mindre innan du hör att det väser. Observera att den utflyttade luften kan vara varm så håll ett säkert avstånd.
  6. När väsandet blir tystare och slutligen upphör, börjar vatten läcka ut. Radiatorn är nu luftad och du kan stänga ventilen. Detta bör göras snabbt, annars kommer för mycket vatten att läcka ut.
  7. Om du stänger av cirkulationspumpen får du inte glömma att sätta på den igen. Kontrollera också om vattentrycket i värmekretsen fortfarande är tillräckligt.

Observera att du kan behöva utföra luftningen mer än en gång.

Uppföljningsarbete efter att du luftat systemet

Även om du har lyckats avlufta värmesystemet finns det fortfarande några saker du måste tänka på efteråt. En särskilt viktig uppgift är att kontrollera vatten- eller systemtrycket. När du luftar värmesystemet går alltid en del vatten till spillo. Om det är en betydande mängd kan vattentrycket i värmesystemet sjunka. Detta kan ses på tryckmätaren. Du kan då behöva fylla på värmevattnet. Det är också värt att göra en uppföljande kontroll. Värmesystemet bör vara igång i minst en timme efter luftandet. Den radiator som ligger längst bort från pannan måste då kontrolleras igen. Om det inte längre kommer ut någon luft här har du lyckats avlufta ditt värmesystem.

Viktigt: Om problem fortsätter att uppstå trots att luftningen lyckades, kontakta en Viessmann-installatör som kan inspektera systemet närmare på plats.

  

Förblir värmesystemet kallt även efter luftning?

Ibland förblir värmesystemet kallt eller blir bara halvvarmt, trots att det har avluftats framgångsrikt. Detta kan bero på olika orsaker och avgörs bäst i varje enskilt fall av en expert på plats. Det kan till exempel vara nödvändigt med hydraulisk balansering eller så kan termostatventilen sitta fast. Det är också möjligt att andra inställningar kan behöva utföras på värmeregleringen.