Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Kombinera en värmepump med solfångare

Fråga en expert om råd

Öka effektiviteten och minska uppvärmningskostnaderna genom att kombinera en värmepump och solvärme från Viessmann. Då kan du använda gratis solvärme för uppvärmning och tappvarmvatten när solen skiner. Om den energirika strålningsvärmen inte räcker till, träder värmesystemet in och gör gratis energi från jorden, luften eller grundvattnet tillgänglig för uppvärmning. Ta reda på varför ett sådant här system är värt att använda och vilka alternativ som finns för att kombinera solvärme med en värmepump.

Ett hybridvärmesystem för att minska energiförbrukningen

Medan värmepumpar utnyttjar miljönergi med el för uppvärmning, fungerar solvärmesystem nästan helt utan förbrukningskostnader. Detta är möjligt tack vare den fria strålningsvärmen från solen. Kollektorer omvandlar denna till värmeenergi innan solvärmevätska transporterar värmen till cylindern i huset. Med rätt utformning kan en Viessmann-värmepump med solvärme nästan helt avlastas på sommaren. Resten av året garanterar solvärmen däremot en högre effektivitet. Vitosol 200-FM plana solfångare eller Vitosol 200-TM vakuumrörsolfångare omvandlar en stor del av den infallande strålningsvärmen till användbar värmeenergi.

Kombinera värmepump och  solfångare

Det finns ett antal alternativ för att kombinera en värmepump med solfångare. Solvärme är en allmänt använd metod för uppvärmning eller tappvarmvatten. Dessutom finns det också möjlighet att värma upp miljönergikällan direkt.

Använd solvärme för varmvatten eller uppvärmning

Som en del av integrationen överförs solvärmen till varmvatten eller uppvärmningsvatten i en varmvatten- eller ackumulatortank. Genomförandet är jämförelsevis okomplicerat och kan även åstadkommas med andra värmeproducenter, t.ex. gassystem. Följande installationsalternativ är möjliga:

  • Uppvärmning av tappvarmvatten: Värme från solfångare värmer varmvatten i en varmvattenberedare. Detta minskar efterfrågan på uppvärmningsenergi med cirka fem procent. Så mycket som 60 procent av det årliga behovet av varmvatten kan täckas på detta sätt.
  • Centralvärme som reserv: Solenergi värmer uppvärmningsvattnet i en ackumulatortank, vilket ger fördelar för centralvärmesystemet. Med stora solfångare minskar förbrukningen av uppvärmningsenergi med cirka 20 procent. För effektiv drift är kommunikation mellan värmepump och solvärme via det gemensamma styrsystemet särskilt viktigt. Med en värmepump och solvärme från Viessmann är detta garanterat.

  

Kombinera en värmepump med  solfångare och solceller

Vill du minska dina energikostnader ytterligare? Kombinera då värmepumpen med solvärme och solceller. Solvärmesystemet säkerställer en lägre energiförbrukning och du kan täcka den proportionellt själv med solcellssystemet Vitovolt. Du behöver mindre ström från det allmänna nätet och du värmer mer kostnadseffektivt. Vi förklarar allt detta i detalj i artikeln om värmepumpar och solceller.