Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Färskvattenmoduler för hygienisk varmvattenuppvärmning

Fråga en expert om råd
Olika versioner av färskvattenmoduler Vitotrans 353

Vitotrans 353 färskvattenmoduler från Viessmann är ett alternativ till varmvattenberedaren. Färskvattenmodulen gör lagring av tappvarmvatten onödig, eftersom vattnet värms upp enligt principen om omedelbar vattenuppvärmning. Värmen kommer från ackumulatortankar, som i sin tur kan värmas av olika uppvärmningssystem - solvärmesystem, gaspannor eller värmepumpar. Modulerna är prefabricerade stationer som lämpar sig både för väggmontering och för installation direkt på själva cylindern.

Viessmann Vitotrans 353

Utformning av färskvattenmoduler

Till skillnad från konventionella varmvattenberedare används vattnet inte för att lagra värmeenergi, utan värms endast vid behov med hjälp av en kraftfull plattvärmeväxlare. Denna utgör kärnan i den kompakta stationen. Dessutom är följande komponenter oumbärliga för Vitotrans 353 färskvattenmoduler:

  • Styrenhet
  • Rörsystem med säkerhetsventil
  • Flödessensor
  • Avstängningsventiler
  • Värmevattensidan: högeffektiv cirkulationspump

Uppvärmning av varmvatten med hjälp av en plattvärmeväxlare

Driftsättet för färskvattenmoduler kännetecknas av indirekt uppvärmning av tappvarmvattnet enligt principen om omedelbar vattenuppvärmning. Hur fungerar processen i detalj?

Om det finns ett behov av tappvarmvatten vid en kran någonstans i byggnaden strömmar färskt tappvarmvatten genom färskvattenmoduler, där det värms upp när det passerar det varma uppvärmningsvattnet. Samtidigt svalnar värmevattnet från ackumulatortanken. Båda vätskorna strömmar i separata system inuti värmeväxlaren. De kommer aldrig i kontakt med varandra och blandas inte, eftersom uppvärmningsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven för varmvatten för hushållsbruk och har en mycket lägre syrehalt. Processen med värmeöverföring från det ena mediet till det andra sker så länge som varmvatten för hushållsbruk behövs och tas från kranarna.

Utnyttjandegraden och andra viktiga uppgifter

Det finns fem olika typer av Vitotrans 353 färskvattenmodul, som passar antingen för väggmontering eller för montering direkt på själva varmvattenackumulatortanken. Man kan skilja mellan grundserien och cirkulationsserien för varmvatten. Beroende på typ är uttagshastigheten mellan 25 och 68 liter per minut. Detta gäller under följande förutsättningar:

  • Inställd tappvarmvattentemperatur på 45 grader Celsius.
  • Varmvattenflödestemperatur på 60 grader Celsius.
  • Kallvatteninloppstemperatur på 10 grader Celsius.

Uttagshastigheten kan också ökas genom att koppla samman upp till fyra identiska moduler i kaskadform. Detta kan göras utan behov av ytterligare styrning. Färskvattenmodulerna lämpar sig följaktligen också för högre behov, till exempel i kommunala byggnader.

Den maximala uppvärmningsvattentemperaturen för alla modeller är 95 grader Celsius. På så sätt kan sötvattenmodulen kombineras med olika uppvärmningssystem. Den maximala varmvattentemperaturen är dock 75 grader Celsius. Detta är tillräckligt högt för att förhindra bakteriebildning. Det gör den här formen av varmvattenuppvärmning särskilt hygienisk.

Konsekventa utloppstemperaturer garanteras

Noggrant matchade komponenter säkerställer en jämn utloppstemperatur vid kranen med olika uttagshastigheter. Den senaste generationens högeffektiva cirkulationspumpar styrs av en integrerad styrenhet så att flödet av uppvärmningsvatten alltid är optimalt för den aktuella tappningshastigheten.

Integrering i värmesystem med låg temperatur

Färskvattenmoduler kräver endast låga framledningstemperaturer för att fungera optimalt. Detta gör dem idealiska för integrering i värmesystem med låg temperatur. Dessa moduler kompletterar därför alternativen för energisparande drift av värmepumpar, gaspannor och system med solcellsbackup. När det gäller system med solbackup är det möjligt att öka solkretsens effektivitet, eftersom den genomsnittliga temperaturen i denna krets kan sänkas på grund av den kalla returen.

Fördelar med färskvattenmoduler

Hög uttagshastighet
Mångsidig tillämpning
Ständig tillgång till färskt varmvatten för hushållsbruk
Snabb och enkel installation
Kompakt design
Optimal integrering i värmesystem med låg temperatur