Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Flöden och förutsättningar för värmepumpar

Fråga en expert om råd

Oljepannor och vedpannor kräver sällan något minsta flöde i värmesystemet och om det blir för varmt löser termostat/överhettningsskyddet ut. För att då byta värmekälla till värmepump är det delvis andra förutsättningar som gäller.

Flöden och förutsättningar för installation av värmepump - guidelines

Bakgrund:  Oljepannor och vedpannor kräver sällan något minsta flöde i värmesystemet och om det blir för varmt aktiveras termostat/överhettningsskyddet. För att då byta värmekälla till värmepump är det delvis andra förutsättningar som gäller. Generellt ökas temperaturen i värmesystemet genom att värmepumpen jobbar hårdare/längre tider och inte genom att öka eller strypa flödet i systemet.

För att få en problemfri och effektiv drift med värmepump måste det säkerställas ett minsta flöde, annars kommer det att bli problem med högtryckslarm och driftstopp, vilket negativt påverkar komforten i huset samt  genererar klagomål och frågor. För en luft/vattenvärmepump finns det även en frysrisk vid avfrostning, därför har samtliga luft/vattenvärmepumpar från Viessmann en flödesvakt inbyggd.

Den senaste   generationen luft/vattenvärmepumpar från Viessmann, t.ex. Vitocal 252-A, har dessutom inbyggd styrning son hjälper värmepumpen att upprätthålla minimiflödet.

Flödesvakten larmar enbart om minimiflödet kraftigt underskrids och är en indikation på att något är fel med förutsättningarna i värmesystemet, t ex rördimensioner, tryckfall pga smuts/luft etc. Samtliga värmepumpar, oavsett fabrikat, har krav på minimiflöden till värmepumpen. Några äldre värmepumpar har en arbetstank ihopbyggd med varmvattenberedaren, det ger förvisso en enkel installation på ett befintligt system där man inte känner till flöden och tryckfall, men verkningsgraden för värmepumpen blir sällan optimal.

Flödesscheman Vitocal