Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Spara energi och minska dina värmekostnader

Fråga en expert om råd

Att spara energi och minska dina uppvärmningskostnader går hand i hand. Siffrorna visar nämligen att uppvärmning av bostadsutrymmen står för mer än två tredjedelar av privathushållens slutliga energiförbrukning. Den energi som behövs för uppvärmning av varmvatten ingår inte i denna siffra. Bara av denna anledning är det alltså värt att införa några energibesparande åtgärder. Det finns även andra skäl till att minska uppvärmningskostnaderna, inte minst de allt värre miljöföroreningarna, målen för energiomställningen och framför allt de stigande bränslepriserna. Med rätt åtgärder och lämpliga rutiner är det ganska lätt att göra energibesparingar till en del av vardagen.

Du kan till exempel avlufta ditt värmesystem med några få enkla steg. När alla luftbubblor har avlägsnats från värmesystemet kan värmevattnet strömma smidigt genom rören och överföra sin värme till rummen utan hinder. Detta ger inte bara större värmekomfort utan eliminerar också irriterande ljud som brummande eller gurglande.

Du kan också sänka temperaturen i ett rum beroende på rummets funktion och tid på dygnet. På så sätt kan du använda energin mycket effektivare. Korrekt ventilation bidrar också till att spara energi. Du kan ta reda på hur detta görs i avsnittet nedan. Och det bästa av allt är att alla dessa åtgärder inte kostar dig någonting och lätt kan integreras i vardagen.

För att skörda frukterna av ytterligare besparingar måste tekniska åtgärder genomföras. Hydraulisk balansering och regelbundet underhåll av ditt värmesystem av din lokala installatör är de mest effektiva sätten att spara energi och minska dina uppvärmningskostnader på lång sikt. Sist men inte minst är det också värt att minska din vatten- och elförbrukning för att spara energi.

Hur kan du spara energi?

Ett effektivt sätt att spara energi är att ändra dina uppvärmningsmetoder, vilket också kan minska dina uppvärmningskostnader. Detta innebär dock inte att du måste kompromissa med komforten eller frysa inom dina egna fyra väggar. Följande tre tips kan enkelt integreras i din vardag med liten ansträngning:

Ett värmesystem är ett slutet system i vilket värmevattnet som värms upp av värmegeneratorn cirkulerar. I praktiken kan dock luft komma in i systemet, t.ex. genom diffusion eller när arbete utförs på värmegeneratorn. Det bildas luftbubblor som hindrar att värmen fördelas jämnt i radiatorn. Det är inte ovanligt att konstiga till irriterande ljud uppstår till följd av detta. Om detta inträffar måste elementen luftas. Vår artikel om luftning av värmesystemet visar hur du går tillväga och vad du ska se upp för.

Att lufta radiatorerna är inte det enda sättet att minska uppvärmningskostnaderna. Korrekt ventilation av rummen anses också vara ett av de mest effektiva sätten att spara energi. Viktigt: När du ventilerar rummet ska du öppna fönstren helt och hållet under en kort tid (cirka fem minuter) i stället för att lämna dem lätt öppna under lång tid. Fönster som är lätt öppna ger lite frisk luft in, men släpper ut mycket värme. Sänk värmen medan du vädrar rummet. Upprepa processen upp till tre gånger om dagen om det är möjligt. Beroende på årstiden kan du också vädra längre än 5 minuter.

Upplevelsen av värme är alltid subjektiv. En person kanske vill ha det väldigt varmt och en annan lite svalare. En sak är dock säker: det behöver inte vara samma temperatur överallt i huset eller lägenheten. Rummen används trots allt på olika sätt och värms också indirekt upp, till exempel av människorna i dem eller av att elektriska apparater går igång.

Håll temperaturen på följande nivåer:

I lekrummet, arbetsrummet och vardagsrummet 20-22 grader Celsius, i köket och sovrummet ca 18 grader Celsius och i hallen 15 grader Celsius. Besparingspotentialen visar hur viktig rätt rumstemperatur är: om du sänker rumstemperaturen med bara en grad Celsius minskar detta uppvärmningskostnaderna med upp till sex procent - åtminstone i en äldre byggnad. För nya byggnader kan besparingarna vara mindre.

Tekniska åtgärder för att minska uppvärmningskostnaderna

För att spara energi och minska uppvärmningskostnaderna på lång sikt räcker det inte med de redan nämnda tipsen. I praktiken är det en kombination av korrekta uppvärmningsmetoder och teknisk optimering som ger den bästa besparingspotentialen. Det sistnämnda inkluderar hydraulisk balansering och regelbundet underhåll av värmesystemet av en specialist.

Hydraulisk balansering för optimal värmefördelning

Radiatorer i en byggnad värms ofta upp ojämnt. Ju längre avståndet till värmepumpar eller pannan är eller ju tunnare värmerören är, desto större motstånd möter värmevattnet när det strömmar genom systemet. Detta innebär att inte alla får samma mängd vatten, vilket leder till att vissa radiatorer blir varmare än andra. Detta innebär att det krävs mycket energi för att värma upp varje rum till önskad temperatur.

För att se till att alla radiatorer i ett visst system förses med exakt den mängd värme som krävs för varje rum i fråga måste ett förfarande som kallas hydraulisk balansering utföras.

Oberoende studier har visat att hydraulisk balansering av ett värmesystem ökar energieffektiviteten med upp till 15 procent. Detta sparar inte bara energi utan minskar också uppvärmningskostnaderna.

Spara energi med regelbundet och sakkunnigt underhåll

Regelbundet underhåll av värmesystemet förlänger värmesystemets livslängd och säkerställer tillförlitlig och problemfri drift. Det är det enda sättet att se till att energin från bränslet används effektivt och rent, vilket skyddar miljön och sparar på värmeräkningen - utan att kompromissa med hög värme- och varmvattenkomfort.

Pannan, brännaren och styrenheten bildar ett system som liknar en bilmotor. Om din bil var i drift lika länge som din panna skulle den köra mer än 60 000 kilometer på ett år. Och alla bilägare vet att de måste få service med jämna mellanrum. Därför bör ditt värmesystem servas minst en gång om året, precis som din bil.

Fördelarna med regelbunden service

Regelbunden service sparar inte bara energi utan minskar också uppvärmningskostnaderna. Enligt experter kan man uppnå en potentiell energibesparing på fem till sju procent jämfört med energiförbrukningen i ett värmesystem som inte underhålls. Detta innebär att betydligt mindre resurser måste användas för uppvärmning. Att låta serva sitt värmesystem garanterar därför en miljövänlig drift.

Högre effektivitet och förlängd livslängd för värmesystemet
Minskade uppvärmningskostnader
Större driftsäkerhet för värmesystemet
Konstant hög nivå av komfort för uppvärmning och varmvatten
Värmeproduktion med minskade CO2-utsläpp tack vare ekonomisk och miljövänlig drift.
Bevarande av resurser genom effektiv användning av den tillförda energin.

Minska dina värmekostnader med energibesparande tips från proffsen

Tips för att spara energi behöver inte vara svåra att genomföra. Du kan också göra mycket själv med bara några få steg. På så sätt kan du spara energi och minska framtida värmeräkningar.

Lufttäta fogar på fönster och dörrar är oumbärliga för en ekonomisk uppvärmning. Före uppvärmningssäsongen bör du kontrollera tätningarna och byta ut dem vid behov.

Att isolera värmerör är enkelt och innebär inte mycket arbete eller kostnader. Det gör också att du kan spara energi.

Kontrollera regelbundet att termostatventilerna fungerar. En trög termostat eller en termostat som sitter fast minskar värmeeffekten. För att spara energi är det lämpligt att åtgärda eventuella problem.

Kombinera alla åtgärder för att minska uppvärmningskostnaderna till ett minimum. Förutom de tre nämnda tipsen finns det andra användbara åtgärder som är snabba att genomföra och som har stor energibesparingspotential:

  • På natten bör du bara sänka temperaturen på radiatorerna i stället för att stänga av dem helt och hållet, så att rummet inte kyls ner för mycket. Om rummet svalnar helt, krävs ett högre flöde av värmevatten för att värma upp det igen. Detta ökar i sin tur energibehovet.
  • Gardiner som hänger framför radiatorerna eller möbler precis framför dem hindrar värmecirkulationen i rummet. Värmesystemet kan inte uppnå sin fulla effekt och måste leverera mer värme för att säkerställa den önskade rumstemperaturen. Håll därför radiatorerna fria från hinder.
  • Gardiner och jalusier bör vara stängda på natten. Detta minskar den snabba värmeförlusten och håller kylan och drag ute.

Använd mindre vatten och spara energi

Effektiv uppvärmning är inte det enda sättet att spara energi och minska dina uppvärmningskostnader. Sparsam vattenförbrukning minskar också energiförbrukningen. Följande tips för att spara vatten i badrummet och när du tvättar kläder kan enkelt och billigt integreras i ditt liv.

Spara vatten i badrummet

Användningen av vattenbesparande spolventiler i toalettcisterner minskar vattenförbrukningen. En konventionell cistern förbrukar tre gånger så mycket vatten som en cistern med en vattenbesparande spolknapp (1x spolning förbrukar ca 9 liter vatten).

Reparera droppande kranar omedelbart, annars blir vattenförbrukningen mycket hög.

Snålspolande duschmunstycken och kranar rekommenderas starkt.

Att fylla ett badkar kräver tre gånger så mycket vatten och energi. Förutom uppvärmningsenergi är varmvattenförsörjningen en viktig faktor i hushållens energiförbrukning.

Spara vatten när du tvättar din tvätt

Tvätta alltid med full maskin. Undvik förtvätt och tvätta vid 60 °C i stället för 90 °C. Förtvätt är endast nödvändig för kraftigt smutsig tvätt.

Använd ekonomiska cykler om din tvätt- eller diskmaskin har sådana. De kräver ibland lite mer tid, men hjälper till att spara vatten och därmed energi.

En torktumlare använder dubbelt så mycket energi som en tvättmaskin för samma mängd tvätt. Så om det är möjligt är det bäst att låta tvätten torka i ett torkrum eller utomhus.

Spara el och minska belastningen på klimatet

Förutom energi och varmvatten för uppvärmning behöver ett hem el. Även om dess andel av den totala energiförbrukningen är relativt liten finns det många skäl att spara el. För det första för att elpriset ständigt stiger och för det andra för att el fortfarande, genom sin produktion, fortfarande bidrar till utsläpp. Fossila bränslen som kol eller gas används som energikällor och dessa släpper ut miljöskadlig koldioxid när de förbränns.

Stäng av elektriska apparater helt och hållet i stället för att använda standby-läge

Att spara el kan vara väldigt enkelt. Stäng till exempel av dina elektriska apparater som musikanläggningar, tv-apparater och datorer helt och hållet om de inte ska användas på ett tag. Även om många apparater har ett standby-läge från vilket de snabbt kan väckas upp, fortsätter de ändå att förbruka ström när de befinner sig i detta standby-läge. Om du vill göra konsekventa besparingar kan du överväga att använda ett grenuttag med brytare. Detta gör att du kan koppla bort flera elektriska apparater från elnätet på en gång.

Slipp strömslukande luftkonditioneringsapparater

Luftkonditionering garanterar behagliga temperaturer under varma sommardagar. Apparaterna är dock riktiga energislukare. Om de används flera dagar om året ökar de elkostnaderna. Ett bättre alternativ är värmepumpen med kylfunktion. På vintern värmer den rummen på ett tillförlitligt och ekonomiskt sätt. På sommaren kyler den rummen på ett behagligt sätt. För mer information, se Naturlig och aktiv kylning.

Producera din egen el med en solcellsanläggning

Solcellsanläggningar finns numera i många olika modeller och effektstorlekar. Om riktningen och läget på ditt hustak är rätt kan ett system installeras snabbt och ekonomiskt. Du kan mata in den el som produceras från systemet i det lokala elnätet och du får till och med betalt för att göra det. Eller så kan du helt enkelt använda den själv. I så fall behöver du inte längre oroa dig för hur du ska spara el.

Du kan också hitta mer information om energisparande i våra vanliga frågor och svar om uppvärmning m.m.