Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Vår hållbarhetsstrategi

Vi skapar boendemiljöer för kommande generationer

Vår hållbarhetsstrategi manifesteras i vårt syfte: att skapa boendemiljöer för framtida generationer.  Vi har alltid varit engagerade i positiv förändring, med fokus på verklig innovation och klimatlösningar. Nyfikenhet och mod att utforska nya vägar är starka delar av vår företagskultur.

Vår klimatstrategi har utvecklats till fokusområdet netto noll i vår hållbarhetsstrategi. som vi publicerade i Viessmanns hållbarhetsrapport. Rapporten kan laddas  här.

Vårt svar på klimatförändringarna

Med tanke på hur brådskande klimatförändringarna är och Viessmanns tradition av att ta till sig förändringar blir det kristallklart: vi kan och måste göra mer för att skala upp hållbara lösningar för uppvärmning, ventilation och kylning för alla. Vi kan och måste göra mer för att framtidssäkra vår egen verksamhet. Vi kan och måste göra mer för att leda en systemomvandling mot nettonollbyggnader. Och det är vad vi strävar efter att göra genom vår klimatstrategi "LEAP to Net Zero." som vi har utvecklat baserat på vetenskapliga ramverk, såsom Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets Initiative.

Idag står energianvändningen i våra byggnader för upp till 40 % av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG). Vår globala befolkning växer snabbt och uppgår nu till 8 miljarder människor, vilket kräver resurser i form av energi, material, vatten, livsmedel och andra varor. Detta leder till stressade och utarmade naturliga system, samtidigt som den ökande urbaniseringen och framväxten av stora städer kräver mer resurser för att byggas och underhållas. Fram till 2030 förväntas 5,5 miljarder människor bo i stadsmiljöer. Det är tydligt: Byggsektorn spelar en obestridligt viktig roll för att hålla denna utveckling inom planetens gränser. Det är upp till oss alla i denna bransch att förverkliga en systemtransformation. Och med Viessmanns klimatstrategi "LEAP to Net Zero" tog vi det första steget.

Vårt LEAP mot nollvisionen

LEAP är en ambitiös plan för att anpassa våra åtgärder till de globala klimatmålen. Planen bygger på fyra pelare: Leap, Empower, Advocate och Partner ("LEAP"). Tillsammans med våra partners och intressenter vill vi ta ett stort steg framåt mot att nå netto noll i vår egen verksamhet och i de system som vi är en del av.

Vetenskapligt grundade klimatmål

Som en integrerad del av vår klimatstrategi har vi satt upp två konkreta klimatmål. Dessa mål har validerats av Science Based Targets Initiative (SBTi) för att säkerställa att de är i linje med klimatvetenskapen och stabiliserar den globala uppvärmningen på 1,5 °C. Vi har åtagit oss att vår verksamhet inom Viessmann Climate Solutions ska vara nettonoll till 2050. För att nå dit är vårt första klimatmål att minska utsläppen från vår egen verksamhet med minst 48 % i absoluta termer till 2030 (Scope 1 och 2, jämfört med 2019 års nivåer).