Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Vår hållbarhetsstrategi

Vi skapar boendemiljöer för kommande generationer

Vår hållbarhetsstrategi manifesteras i vårt syfte: att skapa boendemiljöer för framtida generationer. Som ett familjeföretag med en historia som sträcker sig mer än ett sekel tillbaka vet vi hur man driver innovation, utvecklas och ständigt anpassar sig. Entusiasm och modet att gå nya vägar är en del av vårt DNA.

Nu är det dags att sätta dessa färdigheter på prov. För vi vet att vi behöver systemförändringar och snabba åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Endast på så sätt kan vi se till att nuvarande och kommande generationer kan leva tryggt på vår planet, inom planetens gränser och med målet att förverkliga ett samhälle med lika möjligheter för alla. Vi vet att vi står inför en komplex uppgift som kräver kontinuerlig utveckling. Därför fokuserar vi på vad vi kan göra som leverantör av klimatlösningar inom byggsektorn, med vetskapen om att vi är en del av ett större system som behöver reformeras. Vår vision om framtiden är det som vägleder oss.

Vår vision för framtiden

År 2121 kommer vi att leva i rena städer. Våra byggnader och vår ekonomi är klimatpositiva. Våra byggnader justerar temperatur och luftkvalitet i realtid, vilket säkerställer ett hälsosamt, bekvämt och energieffektivt hem för de boende. Liksom hela ekonomin är byggnader cirkulära i sin användning och återanvändning av resurser. Energisystem från olika nätverk är nu sammanvävda och arbetar på ett intelligent sätt tillsammans för att ansluta alla byggnader för maximal energieffektivitet. Värme och kyla distribueras och återanvänds via energi- och vattennät. Elnätet kopplar samman alla byggnader till ett förnybart kraftverk. Gasnätet levererar biometan och grön vätgas från vind- och solenergi. Vårt informationsnät optimerar vår energiförbrukning och garanterar därmed den mest kostnadseffektiva energiförsörjningen vid alla tidpunkter och i alla områden. År 2121 lever vi på en planet som verkar vara på väg att återhämta sig. Och vi har alla spelat vår roll i att komma så här långt.

Klimatvetenskapen formar hur vi ska uppfylla vårt syfte. Vår värld vet att vi utan tillräckliga åtgärder inte kommer att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Detta tröskelvärde är avgörande, eftersom en högre temperaturökning kommer att medföra allvarliga miljömässiga, sociala och ekonomiska kostnader. För oss innebär att ignorera vetenskapen att ignorera vårt eget syfte.

Därför har vi använt vetenskapliga data, såsom Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets Initiative, samt interna analyser och kollektiva designprocesser, för att utveckla vår egen klimatstrategi: "LEAP to Net Zero". Denna klimatstrategi visar hur vi, som ett familjeföretag med 13 000 anställda, tar vårt ansvar för att leda en systemomvandling mot byggnader med nollutsläpp.

Varje företag måste bli ett företag för klimatlösningar. Det måste komma från hjärtat. Vi måste ta ansvar för framtiden och vara medvetna om att vårt nuvarande sätt att leva kommer att påverka kommande generationer.

Max Viessmann VD Viessmann-koncernen

Våra klimatmål för 2030 för att uppnå netto noll

Vi ska minska de direkta utsläppen från vår verksamhet med minst 48 procent i absoluta tal (jämfört med 2019; Scope 1&2).

Vi ska minska våra indirekta utsläpp från processer uppströms och nedströms med minst 55 procent i förhållande till nivån på den ekonomiska aktiviteten (jämfört med 2019; Scope 3).

"LEAP" är en ambitiös plan för att anpassa våra åtgärder till de globala klimatmålen. Planen bygger på fyra pelare: Leap, Empower, Advocate och Partner ("LEAP"). Tillsammans med våra partners vill vi ta ett "språng" mot målet om nettonollutsläpp, både i vår egen verksamhet och i de system som vi är en del av.

"LEAP to Net Zero" är direkt kopplat till vårt syfte och påverkar hela värdekedjan i vårt företag. Som en del av vår klimatstrategi har vi satt upp två specifika, tidsbestämda klimatmål för att uppnå nettonollutsläpp för vår egen verksamhet. Vi är medvetna om vår roll som partner, förespråkare, arbetsgivare och pionjär inom vår sektor och hoppas kunna inspirera och motivera alla runt omkring oss att driva denna förändring tillsammans med oss.

 

Klimatneutralitet kan bara uppnås genom samarbete. Partnerskap och delat ansvar för framtida generationers livsmiljöer berikar oss alla och öppnar upp för en mängd olika möjligheter.

Professor Dr Martin Viessmann Styrelsens ordförande

Vår globala klimatstrategi är bara början. För att förverkliga vår vision kommer vi att behöva gå längre. Nästa steg innebär att vi arbetar på en holistisk hållbarhetsstrategi för hela Viessmann-koncernen. Att begränsa klimatförändringarna är det viktigaste verktyget för hållbar utveckling, men vi måste se bortom klimatet. "Att skapa levnadsutrymmen för framtida generationer" innebär inte bara att säkerställa en hälsosam planet att leva på. Det innebär också att tillhandahålla säkerhet, rättvisa och ett hälsosamt liv för alla. Detta kräver att vi ser över alla delar av vår verksamhet och våra aktiviteter inom de system som vi är en del av. Vi har just påbörjat vår resa. Nu ser vi fram emot att bli en pionjär för systemförändringar inom byggsektorn och att ta oss an det nya med den entusiasm och entreprenörsanda som är djupt rotad i vår företagskultur.

Viessmann - #ViMoveForClimate