Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Energimärkning för värmesystem

Foto: Shutterstock / NicoElNino

För att hjälpa konsumenterna att välja värmeprodukter, har Europeiska Unionen (EU) beslutat att energimärkning även skall omfatta värmeprodukter.

  ERP-märkning

  För att hjälpa till med beslut om ditt inköp av värmeprodukt kommer även  värmeprodukter att omfattas av den europeiska energimärkningen.

  Kylskåp, TV-apparater och tvättmaskiner har under de senaste åren försetts med en märkning som anger deras energieffektivitet, detta  inkluderar även  värmeprodukter. Både enskilda komponenter, värmealstrare, varmvattenberedare och kompletta värmeanläggningar kommer framöver att förses med märkning (etiketter) för energieffektivtet.

  Ökad transparens vid energiförbrukning: effektivitetsmärkning för värmesystem

  Den nya märkningen av värmeteknik med effektivitetsetiketter baseras på direktiv och förordningar från Europeiska unionen (EU). Det innebär att märkningen är enhetligt reglerad över hela Europa, och beräkningen sker på grundval av förfaranden som fastställts av EU-kommissionen. Detta ger dig möjligheten att jämföra och därmed att fatta beslut vid nyinköp eller modernisering av en värmeanläggning.

  Allt från samma källa: anpassade värmeprodukter för ökad effektivitet

  Energieffektivitets etiketter ger god vägledning, men  beslutet om inköp av ett värmesystem ska dock aldrig fattas enbart på grundval av produktens märkning. Värmeanläggningar är komplexa system, vars effektivitet inte bara påverkas av en produkt, utan även av de andra komponenterna/delarna i systemet.

  Produktetiketten för värmesystem

  På effektivitetsetiketten, här som exempel på en kondenserande panna, hittar du olika information. Det omfattar energieffektivitetsklass, märkt med en svart pil, liksom  effekt och ljudeffektsnivå av enheten.

  Produktetiketter och olika effektivitetsklasser

  De enskilda komponenterna i ett värmesystem får produktmärken. För värmealstrare har den bästa effektivitetsklassen fastställts till A++, för den sämsta till G. För varmvattenuppvärmare sträcker sig skalan från A till G. Kombipannor som används både för rumsuppvärmning men även för varmvattenuppvärmning delas in separat för bägge tillämpningar.

  Mer utslagskraftigt än produktmärket: märket för sammansatta system

  Värmesystem består av flera komponenter som alla påverkar hela anläggningens effektivitet. Därför kompletteras produktetiketterna med märkningar (etiketter) för sammansatta system (paket). De anger energieffektiviteten för hela anläggningen. Till exempel så ökar solvärmepaneler en värmeanläggnings effektivitet.

  Om alla komponenter är perfekt anpassade efter varandra anger etiketten för sammansatta system en bättre energieffektivitet än de enskilda produktmärkena. Det är med andra ord märkningen för paketet som anger hur effektiv en värmeanläggning faktiskt är.

  Ladda ner broschyren om energieffektivitetsmärkning