Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Vad är förnybar energi?

Fråga en expert om råd
Bild: Shutterstock / Stilrentfoto

Vad är icke-förnybara källor?

Icke-förnybara resurser är sådana som så småningom kan ta slut, till exempel kol, gas och olja. Även om dessa fossila bränslen kan generera massor av energi ganska billigt, är de inte vad man brukar kalla hållbara. De kan försvinna helt om vi fortsätter att tömma planetens reserver. Att använda dessa resurser för att skapa energi kan också resultera i att stora volymer växthusgaser släpps ut i atmosfären, vilket värmer upp vår planet och kan orsaka katastrofala konsekvenser i framtiden. Därför är användning av förnybara energikällor alltmer det föredragna alternativet eftersom de inte förorenar miljön med skadliga utsläpp.

Vilka energikällor är förnybara?

Förnybara resurser är sådana som naturen konsekvent kan fylla på, till exempel vind, vatten och solsken. Dessa är lätt tillgängliga för oss och oavsett hur mycket vi använder dem kommer de alltid att ersättas, även om energin som skapas ofta är svårare att lagra för senare användning. De vanligaste formerna av förnybar energi är sol, vind, tidvatten, geotermisk energi, hydro och biomassa.

Solenergi

Under miljoner år har solen producerat värme som värmer upp vår planet och hjälper växter att växa, men nu kan den utnyttjas för att värma våra hem och företag. Energin samlas in via fotovoltaiska celler som använder ljuset för att generera elektricitet.

Solparker kan producera tillräckligt med el för att driva hundratals eller till och med tusentals hem. Solceller som är installerade på taket på en villa kommer att producera betydligt mindre el men kan ändå minska dina elräkningar. Om du använder solenergi för att skapa elektricitet för apparater som en värmepump eller elpanna, kan du värma ditt utsläppsfria hem utan att spendera några pengar på gas, olja eller fjärrvärme.

Vindkraft

Det är troligt att du har sett vindparker när du kör genom landsbygds- eller kustområden. De har blivit ganska vanliga i Sverige och är ett effektivt sätt att generera el. Turbinerna har stora blad som snurrar med hjälp av vindens kraft. När de snurrar matar rörelsen en elektrisk generator för att producera elektricitet. Dessa turbiner kan bara producera betydande mängder el när det är blåsigt, vilket är anledning till att du ofta hittar dem placerade nära kusten, ute på havet eller platta landsbygdsområden.

Vattenkraft

Vattenkraft är energi som utvunnits ur strömmande vatten. I dagsläget är det den största källan av förnyelsebar energi i Sverige, och står för cirka 40 procent av Sveriges energiproduktion. Tidvattenenergi använder vågornas naturliga kraft och rörelse för att skapa energi. Även om denna form av energiproduktion är mindre vanlig än sol- eller vindkraft, utvecklas den så att vi kan utnyttja den mer i framtiden.

Varför är förnybar energi viktig?

Mer än hälften av energin som används i Sverige kommer från förnybara källor, vilket är väldigt bra jämför med många andra länder. EU har satt upp flera mål för att öka användningen av förnyelsebara källor. Även om Sverige ligger något i förkant, producerar många EU-länder fortfarande mycket av sin elektricitet för tillfället genom att elda kol. Detta producerar olika växthusgaser, inklusive koldioxid, som gradvis värmer upp vår planet. Om jorden värms upp med bara en och en halv grader celsius, skulle detta betraktas som tröskeln för farliga klimatförändringar.

För att förhindra att vi når denna tröskel måste vi minska koldioxidutsläppen som produceras, och det bästa sättet att göra detta är med förnybar energi. Att använda sol, vind, tidvatten och andra sådana former av kraft skapar nollutsläpp och är betydligt bättre för vår miljö.

Bättre tillsammans