Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Gaspanna för villa, bostadshus och kommersiella företag

Fråga en expert om råd

Viessmann erbjuder gasvärmesystem, gaspannor och gashybridvärmesystem för lägenheter, fristående hus och större bostadsområden, oavsett om det gäller nybyggnationer eller moderniseringsprojekt. Användningen av den senaste tekniken garanterar att olika behov kan tillgodoses samtidigt som de erbjuder bekväm uppvärmning med antingen naturgas eller gasol.

Kompakt, mångsidig och effektiv gaspanna

Viessmanns gasvärmesystem är kända för sin extremt kompakta konstruktion och sin mycket effektiva drift med hjälp av  kondenseringsteknik.

Särskilt ägare av fristående hus, tvåfamiljshus och små flerbostadshus drar nytta av Viessmanns breda produktportfölj inom bostadsbyggnadssektorn. Oavsett om de väljer en kompakt kondenserande apparat i form av en väggmonterad gaspanna eller en golvstående gaspanna med indirekt solvärmeslinga kan Viessmanns gasvärmesystem alltid uppfylla värme- och värmebehovet på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Gaskondenseringsteknik

Alla Viessmanns gasvärmesystem uppfyller EU-kraven på effektiv kondensteknik. Upp till 98 procent av den använda energin omvandlas till värme. Som jämförelse klarar de flesta värmesystem utan kondensteknik, till exempel lågtemperaturgaspannor, cirka 87 procent under samma förhållanden.

Gaspanna med hög effektivitet

Viessmanns gaspannor med kondensteknik omvandlar upp till 98 procent av den använda energin till värme. Hur detta fungerar i detalj och vilka komponenter som spelar en roll förklaras i avsnittet om gaskondenseringsteknikens funktion och fördelar.

Diagram: Hur en kondenserande gaspanna fungerar

Tips och krav vid köp

För att ett gasvärmesystem ska fungera krävs att vissa villkor är uppfyllda. När dessa är uppfyllda garanteras en konsekvent ekonomisk drift. Här kan du läsa om dessa krav och vad du bör tänka på innan du köper.

Vilket gasvärmesystem är bäst för mig?

Innan husägare köper ett gasvärmesystem är det lämpligt att skaffa sig en överblick över de olika modeller som finns tillgängliga och de fördelar de erbjuder. I princip anses kondenspannor numera vara toppmoderna och är därför mycket tillförlitliga. Om husägarna endast har ett litet värmebehov kan de vanligtvis välja en mycket kompakt väggmonterad apparat som teoretiskt sett till och med kan få plats i ett väggskåp. Kombipannor med en inbyggd laddningscylinder, som garanterar konstant hög tillgång på varmvatten, är något bredare. Om husägare planerar att använda solenergi från början är  kondenserande gaspannor med en integrerad laddningscylinder för solenergi det bästa valet.

När det gäller stora byggnader och industrianläggningar är gaspannor i det högre effektområdet värda att överväga. De använder som tillval kondensteknik och kan tack vare kaskadfunktioner uppnå en nominell värmeeffekt på upp till 2 000 kW.

Ett expertråd är det första steget

För att ett nytt gasvärmesystem ska vara kostnadsbesparande och pålitligt på lång sikt måste det matcha värmebehovet. Detta bestäms bäst med hjälp av en fackman.

Krav för drift av ett kondenserande värmesystem för gas

Den som vill köpa ett gasvärmesystem måste också bestämma sig i förväg för tekniken. Konventionella pannor kan numera endast användas i undantagsfall inom bostadsbranschen. Gasvärmesystem som utnyttjar kondensteknik anses som toppmoderna. Dessa är kända för sin höga effektivitet, eftersom de kan omvandla nästan hela bränslets energiinnehåll till värme. Om du vill veta mer om vad denna teknik innebär kan du ta en titt på avsnittet om hur kondenserande gaspannor fungerar. För att kunna använda ett gaskondenserande värmesystem måste dock vissa krav uppfyllas.

En av fördelarna med gasvärme är att systemägaren inte behöver lagra bränslet. Naturgasen levereras vanligen direkt från gasanslutningsventilen, vilket garanterar en exceptionellt hög grad av driftskomfort.

En anslutning till det lokala gasnätet behövs inte om gasvärmesystemet drivs med flytande gas i stället för naturgas. Detta är gaser som har blivit flytande under tryck, ibland mycket högt tryck. De mest kända typerna av flytande gas är butan och propangas samt LPG (flytande petroleumgas) och LNG-gas (flytande naturgas). Jämfört med naturgas har flytande gas ett högre energiinnehåll. Detta innebär att en gaspanna behöver mindre bränsle för att producera samma mängd värme. Om du vill köpa ett gasvärmesystem som drivs med flytande gas behöver du en tank för att lagra bränslet. Denna kan placeras antingen ovanför marken eller grävas ner under jord.

Nyckeln till kondenseringstekniken är utnyttjandet av kondensationsvärmen. Den återvinns när förbränningsgaserna svalnar och vattenångan avger den latenta värmen. För att kondensering ska kunna ske bör systemets framledningstemperaturer vara så låga som möjligt. Konkret innebär detta att det uppvärmningsvatten som strömmar från radiatorerna tillbaka till pannan måste vara så kallt som möjligt. Detta är det enda sättet att få de varma rökgaserna att kondensera. Golvvärmesystem och radiatorer med stora ytor lämpar sig särskilt väl för detta driftsätt.

Vissa komponenter i de varma rökgaserna är sura och kan skada skorstenen på lång sikt. Innan husägare köper ett gasvärmesystem med kondenseringsteknik måste de tänka på ett lämpligt rökgassystem som är godkänt för användning med detta.

Vid drift av en kondenspanna för gas uppstår kondensat. För att avlägsna det måste kondensatröret vara försett med ett avlopp. Det lätt sura kondensatet kan utan problem avledas till det normala offentliga avloppssystemet. Endast större gaskondensorpannor med en nominell värmeeffekt på över 100 kW kräver att kondensatet neutraliseras innan det släpps ut.

Komponenter i ett rökgassystem som krävs för ett värmesystem med gaskondensering.

Fördelar med att modernisera ett gasvärmesystem

Det finns fortfarande otaliga gasvärmesystem som använder föråldrad teknik och som är en belastning inte bara ekonomiskt utan också ekologiskt. Genom att modernisera sitt föråldrade gasvärmesystem kan husägare dra nytta av det på många sätt. Men för att processen ska gå smidigt finns det några punkter att ta hänsyn till. Läs mer om incitamenten och särskilda överväganden i samband med modernisering här.

Genom att välja en kondenspanna för gas sparar  husägare resurser och minskar belastningen på miljön. Genom att gå ett steg längre och använda biogas kan de förbättra sina miljöegenskaper ytterligare. Tekniskt sett är det inga problem att göra denna övergång med en kondenspanna med gas från Viessmann. Tack vare förbränningsregulatorn Lambda Pro Control anpassar sig pannorna automatiskt till olika gastyper - inklusive biogasblandningar. Utöver naturgas, biogas och flytande gas är Vitodens produkter även lämpliga för naturgas/vätgasblandningar som innehåller upp till 20 procent väte. Följaktligen omvandlar de alltid högsta möjliga energimängd till värme oavsett gaskvalitet.

Ett annat argument för att modernisera gamla gasvärmesystem är möjligheten att kombinera dem med solvärme. Varje nytt gasvärmesystem kan och bör kombineras med solfångare för att utnyttja gratis solenergi. Viessmanns gaspannor kan anslutas till ett solvärmesystem. Med några få enkla steg kan de ställas om från monoläge till dubbelläge. Solvärmesystemet kan då tillhandahålla varmvatten och fungera som reservsystem för värmesystemet. Viessmanns systemkonstruktion gör att alla komponenter fungerar perfekt tillsammans, ända ner till den bekväma kontrollenheten.

Gasvärmesystem kan kombineras med värmepumpar

För dubbel drift, s.k. hybriddrift, kan en gaspanna kombineras inte bara med ett solvärmesystem utan även med en värmepump. I det senare fallet tillhandahåller värmepumpen inte bara varmvatten utan värmer även rummen. Gaspannan kopplas på vid toppbelastning. Systemägarna kan på så sätt värma upp sina bostäder mycket effektivt och rent samtidigt som de sparar resurser.  

Problemfri installation

Eftersom de flesta anslutningar leder direkt in i huset är installationen av ett gasvärmesystem ganska okomplicerad. När husägarna väl har valt denna typ av uppvärmningssystem kan en panna installeras nästan var som helst. De kompakta väggmonterade gaskondenseringspannorna tar inte mycket utrymme och kan snabbt och enkelt installeras i ett tvättrum eller en källare. Medan kompakta golvstående apparater kan installeras på en vind eller i ett biutrymme kan husägare också enkelt hänga upp gaskondenserande apparater i bostadsutrymmen. Det finns till och med gaskondenserande pannor som ryms i ett köksskåp.

Inget förvaringsutrymme behövs

I och med att anslutningen är placerad direkt i huset behöver husägarna inget förvaringsrum eller någon bränsletank för att driva ett gasvärmesystem. En tank behövs bara om de använder flytande gas i stället för naturgas. Denna kan till exempel installeras i trädgården. En befintlig skorsten är alltid nödvändig. Vid installation eller montering på vinden räcker det med ett brandsäkert takuttag med en liten diameter på cirka tio centimeter. Om det finns en skorsten kan rökröret också ledas via taket. Om gasvärmesystemet använder kondensteknik måste rökrören uppfylla vissa krav.

En kompakt väggmonterad gaspanna från Viessmann.

Uppvärmning med gas - en lösning för kommersiella företag och lokala myndigheter

Gaspannan är en beprövad teknik som lämpar sig för en mängd olika tillämpningar. Med en portfölj som erbjuder effekter på upp till 2000 kW har Viessmann rätt lösning för varje behov och budget.  

Kondenserande gaspannor för kommersiell användning

Gaskondenseringspannor utnyttjar dessutom kondensationsvärmen från de heta gaserna och uppnår därmed extremt höga verkningsgrader. Här släpps inte de heta gaserna ut som rökgaser direkt i den fria luften via skorstenen, vilket är fallet med konventionella pannor. Istället strömmar de genom en värmeväxlare och kyls ner under processen. När gaserna svalnar kondenseras den vattenånga som finns i dem och frigör den latenta kondensationsvärmen. Denna används sedan för att värma uppvärmningsvattnet. På så sätt behöver pannan göra mindre arbete för att få upp flödestemperaturen till den önskade nivån. Kondenserande gaspannor för kommersiella tillämpningar sänker alltså inte bara uppvärmningskostnaderna på lång sikt, utan bidrar också till att minska mängden fossila bränslen som förbränns. Detta innebär att miljön belastas betydligt mindre.

Viessmanns avancerade gaskondenseringsteknik utmärker sig genom användningen av Inox-Crossal-värmeväxlare av rostfritt stål. Dessa lämpar sig utmärkt för kondensteknik och finns i alla pannor i Vitocrossal-serien i effektområdet mellan 80 och 1400 kilowatt.  Vitocrossalpannorna används främst i flerbostadshus, offentliga och kommersiella byggnader och i lokala värmenät. Vilken typ av panna som är bäst lämpad för den specifika tillämpningen bör bestämmas genom noggrann projektförberedelse och planering.

Matrix gasbrännare i drift

Vanliga frågor om uppvärmning med gas

Vilka är fördelarna med modernisering? Hur mycket kan du spara på energikostnaderna med ett nytt gasuppvärmningssystem? Är inte gas ett bränsle som tar slut och hur kan jag göra mig oberoende av dess prisutveckling? De fem vanligaste frågorna om gasuppvärmning och deras svar.

När det gäller en panna med konventionell uppvärmningsteknik är besparingar på 15 procent realistiska. Med en gammal panna med konstant temperatur kan besparingarna däremot uppgå till 30 procent. Om husägare väljer en kombination av gaskondenseringspanna och solvärme som en del av en modernisering av värmesystemet kan deras räkningar bli upp till 35 procent lägre än tidigare. Detta förutsätter alltid att systemkomponenterna - panna, radiatorer, pump och rörledningar - är anpassade till varandra.

De som väljer morgondagens teknik i dag kommer att bli mindre beroende av sin bränsleleverantör och minska sina uppvärmningskostnader på lång sikt. Denna teknik finns nu i följande former:

  • Solvärme i kombination med kondenspannor för gas. Här hjälper solvärmesystemet till med uppvärmning av varmvatten och kan avlasta värmesystemet.
  • Gaskondenserande panna och en värmepump. Den kondenserande gaspannan kopplas endast på vid toppbelastningar.
©️ MaximP / Shutterstock.com

Nedladdningar och länkar för gasuppvärmning

I det här avsnittet hittar du alla viktiga länkar och broschyrer för Viessmanns gaspannor. Alla broschyrer kan laddas ner gratis som PDF-filer.

I följande broschyr får du information om kondensteknik och dess positiva inverkan på klimatet och miljön. Ta en titt och ta reda på mer om hur tekniken fungerar, det breda utbudet av kondenspannor för gas och hur de kan kombineras. I broschyren om gaskondenseringsteknik finns också de viktigaste nyckeldata för enskilda apparater - sammanfattade i ett tydligt och lättförståeligt format.

Kombipanna med gaskondensering och integrerad laddningscylinder i rostfritt stål
Nominell värmeeffekt: 2,5 till 32 kW


Golvstående kondenserande gaspanna med 100 liters inbyggd beredare.

Nominell värmeeffekt: 1,9 till 25 kW

Väggmonterad gaskondenseringspanna
Nominell värmeeffekt från 49 till 150 kW
Som ett system med flera pannor från 98 till 594 kW

Kondenserande gaspanna
Nominell värmeeffekt: 2,6 till 60 kW

Kondenserande gaspanna
Nominell värmeeffekt: 80 till 318 kW, som dubbelpanna upp till 636 kW