Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Elementet blir inte varmt - vad kan du göra?

Fråga en expert om råd
© Unconventional / Shutterstock.com

Så snart det blir kallare ute skruvar vi upp värmen för att hålla oss varma inomhus och ha det mysigt. Men vad händer om du som systemägare upptäcker att elementen inte blir varma? Fel i systemet och värmeelement som förblir kalla märks oftast i början av uppvärmningssäsongen, när värmesystemet har körts i sommarläge under en längre tid för att spara energi och uppvärmningskostnader.

Vi förklarar i vilka fall du bör be din värmeentreprenör att utföra en reparation. Ta också reda på vad du själv kan göra för att se till att värmefel åtgärdas så snabbt som möjligt eller helst undviks.

Identifiera fel och instruera värmemontören på rätt sätt

När ska du be din värmeentreprenör att utföra felsökning? Det är bäst att göra detta omedelbart efter att du har upptäckt felet och/eller fastställt det möjliga felet. För att göra detta så effektivt som möjligt har vi nedan listat vanliga fel du bör meddela värmeinstallatören om. I enskilda fall kan orsakerna naturligtvis skilja sig från de angivna situationerna. Vilken felsökningsåtgärd som i slutändan är den rätta beror på den aktuella tekniken och de specifika förhållandena på plats. Vi rekommenderar att du alltid i första hand söker råd hos en värmeentreprenör om din uppvärmning inte fungerar som den ska.

Om din uppvärmning inte fungerar ska du alltid kontrollera själva systemet. Vis vissa fel visas en felkod på displayen på ditt Viessmann-värmesystem. Du hittar dessa i en tabell i servicehandboken för ditt Viessmann-värmesystem. För att värmespecialisten ska kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt rekommenderar vi att du antecknar felkoden. Meddela detta till montören när du gör reparationsbeställningen. På så sätt kan han/hon förbereda sig bättre för reparationen.

Blir radiatorerna inte varma eller fungerar hela värmesystemet inte?

Om du skruvar upp termostaterna helt och hållet och radiatorerna inte blir varma finns det två grundläggande fall att skilja på:

  1. Värmesystemet fungerar som det ska, men det kommer inget varmvatten till enskilda eller flera radiatorer i värmekretsen. Detta visar sig genom att radiatorerna inte blir varma eller bara blir varma på övre sidan.
  2. Om värmen inte fungerar kan det finnas ett fel på värmepumpen och/eller hela värmesystemet.

Kontrollera inställningen av ditt värmesystem:

  • Är den fortfarande inställd på sommarläge?
  • Kör uppvärmningen uteslutande på varmvattenberedning?
  • Är systemtiden korrekt inställd?
  • Har systemet hoppat tillbaka till standardinställningen efter ett strömavbrott?

Dessa inställningar kan avläsas direkt från displayen på ditt Viessmann-värmesystem. Med de flesta Viessmann-system kan de ändras via en mekanisk styrenhet eller via displayens pekskärm. För äldre värmesystem är det starkt rekommenderat att kalla in en installatör för att undvika att orsaka skador med felaktiga inställningar.

I det här fallet måste värmeteknikern troligen frigöra en fastbruten termostatventil eller byta ut termostaten. Orsak: Termostaten har varit inställd på noll eller frostskyddsinställningen har varit oförändrad under en längre tid på sommaren, så ventilen har fastnat och tillåter inte längre att värmevatten strömmar in i radiatorn.

 

Värmemontören måste lufta radiatorn. Orsaken är att det finns luft i värmekretsen. Du kanske kan lufta radiatorn själv. I vår guide om luftning av värmesystemet förklaras hur du gör detta och vilken utrustning du behöver. En kontroll är dock nödvändig efteråt och det är bäst att konsultera en entreprenör om du är osäker.

Värmeingenjören måste göra en hydronisk balansering. Orsak: Vattnet i värmekretsen är inte jämnt fördelat, vilket gör att tryckförhållandena mellan enskilda radiatorer skiljer sig alltför mycket åt. Detta kan till exempel inträffa efter att man bytt ut flera radiatorer eller förnyat värmepumpen.  

Ett fel i värmepumpen kan ha olika orsaker. Värmesysteminstallatören kan fastställa felet utifrån den felkod som visas på displayen på ditt Viessmann-värmesystem. De raderar sedan koden, gör de nödvändiga reparationerna och i bästa fall sätter de helt enkelt igång pumpen igen. Det är bäst att ha koden redo när du kontaktar entreprenören. Då kan de vara bättre förberedda.

Orsaken till felet är troligen bränslebrist. Kontrollera bränsletillförseln till ditt värmesystem:

  • Är gaskranen öppen eller stängd?
  • Vilken är nivån i min olje- eller gastank?
  • Är mataren i ett uppvärmningssystem för pellets eller flis fastklämd eller blockerad?

Låt en entreprenör kontrollera ditt eldningsoljesystem, din gasolbehållare eller gasanslutning - beroende på vilket uppvärmningssystem du har i drift. Olje- eller gastankar får aldrig vara helt tomma. Om nivåindikatorerna sjunker under den nödvändiga fyllnadsnivån - vanligtvis 15-20 centimeter för olja - får brännaren redan för lite bränsle eller inget bränsle alls.

Om hela värmesystemet inte längre kan startas kan det bero på att nödbrytaren har tryckts ned av misstag, för pelletsvärmesystem, oljevärmesystem eller flisvärmesystem. En liten lampa på nödbrytaren visar om brytaren är i läget "on" eller "off". Tryck på strömbrytaren igen och starta pannan på nytt. Om du är osäker bör du rådfråga din värmeentreprenör.

När temperaturen sjunker utomhus och värmen inte fungerar kan det snabbt bli en olägenhet. I värsta fall hotar obekväma dagar och nätter. Men allvarliga frostskador är också möjliga, till exempel på grund av sprängda vattenledningar. Foto: © Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Hur du undviker kostsamma reparationer

När du märker att uppvärmningen inte fungerar bör du som systemägare omedelbart kontakta din värmemontör. Det är bäst att komma ihåg att kontrollera uppvärmningen i förväg. Se till att planera tillräckligt med tid, eftersom entreprenörerna tenderar att vara särskilt upptagna i början av uppvärmningssäsongen.

Vi rekommenderar också att du låter serva värmesystemet regelbundet. I en årlig service av ditt värmesystem identifieras problem i ett tidigt skede och förhindrar att de blir allvarligare. Kostnaderna för en sådan åtgärd är välinvesterade pengar, eftersom ett värmesystem som servas årligen fungerar mer ekonomiskt. Vår artikel om underhåll av värmesystem: Fördelar, intervaller och kostnader berättar allt du behöver veta om Viessmanns serviceutbud.