Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Ackumulatortank - använd värme med tidsfördröjning

Fråga en expert om råd
Viessmann ackumulatortank med färskvattenmoduler.

I princip lagrar ackumulatortankar värmeenergi som inte behövs för tillfället så att den kan förbrukas senare beroende på efterfrågan. Ackumulatortankar används främst där värme inte alltid behövs konstant. Till exempel är topptiderna för uppvärmning och varmvatten i ett genomsnittligt hushåll morgon och kväll. Ett solvärmesystem för reservuppvärmning av centralvärme och uppvärmning av tappvarmvatten ger dock den högsta avkastningen mitt på dagen. En panna eller värmepump skulle å andra sidan ständigt vara påslagen eller avstängd. En ackumulatortank minskar denna cykling och ojämna värmeproduktion. Den ger värme när det finns en efterfrågan och ser till att värmeproducenten ständigt arbetar i det optimala effektstadiet.

Viessmann erbjuder ett brett utbud av ackumulatortankar för tappvarmvatten och uppvärmning. Dessa är utrustade på olika sätt beroende på deras kärnuppgifter och för att passa individuella behov. Produktsortimentet omfattar lösningar för bostadsbyggnader samt för kommersiella och kommunala tillämpningar.

Ackumulatortank för optimal användning av värmeenergi

Det krävs en speciell konstruktion för att möjliggöra tillfällig lagring av värmeenergi. En ackumulatortank är i princip en cylinder av stål. Den är utrustad med hydrauliska anslutningsmöjligheter. Dessa varierar i antal beroende på modell och användningsområde. Dessutom imponerar Viessmanns ackumulatortankar för uppvärmningsvatten med sin värmeisolering av polyesterflinta. Detta bidrar till att minimera värmeförlusterna. Den gör också ytterligare isolering av ackumulatortanken onödig.

Anpassning till individuella behov

Beroende på modell och omständigheter har Viessmanns ackumulatortankar även en anslutning för en elpatron, en intern indirekt spole för anslutning av solfångare eller ett extra skiktningssystem. Dessutom kan en färskvattenmodul levereras som tillbehör, eller så kan ett korrugerat varmvattenrör integreras om ackumulatortanken även är avsedda att leverera varmvatten till hushåll.

Modellhus med värmesystem och ackumulatortank i källaren.

Hur fungerar en ackumulatortank?

En ackumulatortank är alltid placerad mellan värmegeneratorn och värmekonsumenterna. En panna värmer upp värmevattnet, som strömmar genom ackumulatortanken. Flödet från värmegeneratorn blandas med det kalla returflödet från förbrukarna (radiatorer) i ackumulatortanken. Detta höjer vattnets temperatur så att det kan släppas ut som flödet till radiatorerna när det behövs. Det kalla returflödet från värmeförbrukarna strömmar sedan tillbaka till ackumulatortanken. Om ackumulatortanken också ger värme till varmvatten för hushållsbruk, omfattas förbrukningen inte bara av radiatorer utan också av tappställen som kranar, duschar, badkar.

I förhållande till volymen är vattnets densitet beroende av temperaturen. Följaktligen finns varmvatten alltid högst upp i ackumulatortanken. Därifrån strömmar det till radiatorerna. Det kalla returvattnet från radiatorerna finns i botten av tanken och strömmar därifrån till pannan, där det kan värmas upp på nytt. Pannan, ackumulatortanken och radiatorerna utgör alltså ett slutet system.

Ackumulatortank för extra varmvattenuppvärmning

Om ackumulatortankar även värmer det varma tappvattnet finns det möjlighet att komplettera cylindern med Vitotrans 353 färskvattenmoduler. Denna fungerar enligt principen om kontinuerligt flöde. Det innebär att tappvarmvattnet för hushållsbruk flödar genom modulen, förbi det varma uppvärmningsvattnet som finns i ackumulatortanken, och värms upp indirekt i processen. På detta sätt värms hygieniskt tappvarmvatten upp enligt de individuella behoven i respektive hushåll. Det finns inte längre något behov av att lagra tappvarmvatten för hushållsbruk, vilket är en mycket platsbesparande lösning.

Vitocell 100-E-sortimentet omfattar ackumulatortankar med en kapacitet från 46 till 2000 liter. Modellen Vitocell 140-E kan också användas tillsammans med färskvattenmodulen. Dessutom har den en intern indirekt slinga som kan användas för att till exempel ansluta solfångare. Som sådan är denna ackumulatortank från Viessmann också lämplig för uppvärmningssystem med dubbla lägen - dvs. system som integrerar två värmeproducenter.

En Viessmann-ackumulatortank för uppvärmning av vatten i tvättstugan i ett hus.

Ackumulatortankar med ytterligare skiktningssystem

Som nämnts ovan förändras vattnets densitet med temperaturen. Varmt vatten är lättare i förhållande till sin volym och stiger därför uppåt i ett vertikalt kärl. I en ackumulatortank leder denna effekt i allmänhet till blandning. Om en beredare, som Vitocell 160-E, är utrustad med ett skiktningssystem förblir det kalla returvattnet i botten, medan det varma flödesvattnet alltid kan tas uppifrån. Detta har den stora fördelen att tanken inte behöver vara helt uppvärmd för att tappställen, som duschar eller badkar, ska förbruka varmvatten.

Förutom Vitocell 160-E med färskvattenmodul finns det även ett kompletterande skiktningssystem för den flermodala Vitocell 360-M ackumulatortankar.

Flerfunktionell ackumulatortank från Viessmann

Flerfunktionella ackumulatortankar kombinerar inte bara uppvärmning av vatten och varmvatten. De kan också värmas upp av flera värmegeneratorer.

Om t.ex. en värmepump levererar för lite värme för att tillgodose det aktuella behovet används en extra värmeproducent. Detta liknar också anslutning av en ackumulatortank till ett solvärmesystem. Vitocell 340-M är en kompakt och platsbesparande lösning - en ackumulatortank med varmvattenuppvärmning via ett flexibelt och spänningsfritt korrugerat rör av rostfritt stål. Detta rör integreras i cylindern i en spiralformad formation, med färskt tappvarmvatten som strömmar genom det. Detta vatten värms upp av det varma uppvärmningsvattnet. En separat beredare för tappvarmvatten är därför inte nödvändig, eftersom vattnet värms upp allteftersom det behövs. Detta faktum, tillsammans med användningen av rostfritt stål som material, garanterar hygienisk varmvattenuppvärmning utan risk för legionellabildning. En integrerad intern indirekt spole av stål möjliggör även anslutning av solfångare.

Säkerställa smidig drift

Som en del av underhållet av värmesystemet övervakas även ackumulatortankens funktion. Detta bidrar till att säkerställa en smidig drift. Under den visuella inspektionen kontrollerar värmeexperten ackumulatortanken, pumpar och ventiler för skador, korrosion, smuts och läckor. Detta är i första hand en försiktighetsåtgärd. Fokus ligger här på gränssnitten mellan komponenterna för att se till att de är optimalt samordnade med varandra. I princip kräver Viessmann ackumulatortankar dock mycket lite underhåll.

Luftningsventiler underlättar underhållet

Värmegeneratorn, ackumulatortanken och värmeförbrukarna utgör ett slutet system. Trots detta finns det alltid en risk för att luft tränger in i systemet. Vitocell-produktserien från Viessmann har luftventiler som gör att luften kan släppas ut. Med dessa kan din Viessmann-partner enkelt ventilera ackumulatortanken.

Värmevattnets kvalitet garanterar låga utgifter

Ackumulatortankar innehåller syrefattigt uppvärmningsvatten, vilket innebär att extra rostskydd vanligtvis inte behövs. Om vattnet har en viss kvalitet och uppfyller specifikationerna behöver ackumulatortankar inte avkalkas. Situationen är annorlunda när det gäller varmvattenberedare. Här rinner kranvattnet över de varma värmeväxlarna. Kalkavlagringar kan uppstå som en följd av detta, beroende på vattnets hårdhet. Din Viessmann-installatör tar också bort detta.