Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Behöver värmepumpar regelbunden service?

Fråga en expert om råd

Service rekommenderas för att säkerställa att din värmepump fungerar korrekt och att den drivs effektivt, vilket förbättrar dess livslängd. Din värmepump kan förlora lite effektivitet över tid, så en korrekt underhållen pump kan spara pengar.

Vad ingår i en värmepumpservice?

När service utförs på din värmepump är det några saker som serviceteknikern kommer att kontrollera. Dessa kan variera beroende på vilken typ av värmepump du har.

Luft/vattenvärmepumpservice

Teknikern kommer att se till att området runt utedelen inte täcks av något och är fritt från skräp. Föremål som löv kan börja blockera förångaren, så detta är ett viktigt steg för att säkerställa att din luft/vattenvärmepump kan fungera effektivt. Efter det kan teknikern börja kontrollera de enskilda delarna, till exempel elektriska anslutningar, fläktmotorer och kondensor. Teknikern kontrollerar om det finns tecken på köldmedieläckage och kontrollerar kompressorns start och stopp och drifttider för värmepumpen.

Fläktbladen kommer att rengöras, liksom alla filter som är blockerade eller smutsiga. Om filtren är för slitna kan de behöva bytas ut.

Vad är den genomsnittliga livslängden för en värmepump?

Moderna värmepumpar kan hålla så länge som 20 till 25 år. Även om inköpskostnaden kan vara ganska hög, gör deras livslängd och driftskostnad att de är mycket lönsamma över tid.

Rörliga delar som kompressorer kan slitas över tid, vilket tyvärr är något som inte går att förhindra. Om detta inträffar kanske du vill jämföra kostnaden för en ny kompressor med kostnaden för en ny värmepump som kan fortsätta arbeta i ytterligare 20 till 25 år. Värmepumpstillverkare ger garantier och du kan eventuellt byta ut delar gratis. Du bör kontrollera informationen med tillverkaren.

Hur du felsöker en värmepump

Om din värmepump inte genererar någon värme kan det finnas några saker du kan kontrollera själv innan du ringer till en kvalificerad installatör.

Några grundläggande kontroller skulle vara att se till att strömmen är på och höja rumstemperaturen med ett par grader. Om du gör detta, startar värmepumpen och producerar värme?

Under vintern kan utomhusenheten på en luft/vattenvärmepump bli nedisad. Isen kan förhindra överföring av värme mellan köldmediet och luften. Din värmepump ska ha en avfrostningsinställning som gradvis smälter isen. Alternativt kan förångaren vara blockerad av t.ex löv vilket innebär att köldmediet inte värms upp effektivt. Du kan behöva låta en installatör kontrollera värmepumpen om det rör sig om komplicerade saker.

Kontrollera att det är i uppvärmningsläge eftersom vissa värmepumpar har ett kylläge och att det av misstag kan ha varit på.

Om din värmepump är i värmeläge men inte arbetar har systemet fortfarande problem. Du bör inte försöka få värmepumpen att fungera själv. Ring istället en kvalificerad tekniker som kan ta en titt på din värmepump.