Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Driv din värmepump med solceller och bli mer eloberoende

Fråga en expert om råd
Genom att kombinera en värmepump med en solcellsanläggning kan en betydande del av den el som behövs genereras från solenergi. Foto: Shutterstock / Roland Magnusson

Värmepumpar använder elektrisk energi för att göra den värme som finns lagrad i jorden, vattnet eller luften tillgänglig. Genom att kombinera den med en solcellsanläggning kan en betydande del av den el som behövs genereras från solenergi. Detta innebär ett större oberoende av elbolagen och lägre elkostnader. Men det är inte bara värmepumpen som kan drivas med solenergi. Självförbrukning är också möjlig med hushållsapparater, hemelektronik och elfordon. För att säkerställa en effektiv drift måste dock alla komponenter vara optimalt anpassade till varandra.

Viessmanns systemlösningar för självförsörjning

Användning av förnybar energi sparar resurser och minskar utsläppen. Det är dock inte bara vettigt ur ett klimatskyddsperspektiv. Graden av energioberoende kan ökas genom att använda miljö- och solenergi. Stigande energipriser spelar därmed en mindre roll. Detta innebär större planeringssäkerhet även vid eventuella energikriser.

Kombinationen av Viessmann-värmepumpar och solcellssystem skapar en optimal grund för detta. Vitocal-värmepumparna utvinner värmeenergi ur luften eller marken. Tack vare de olika konstruktionerna och effektstegen kan de användas på många olika sätt - i nybyggnationer såväl som i äldre byggnader. Solceller kan eftermonteras på en Viessmann-värmepump eller planeras direkt. Särskilt bekvämt är detta med ett Vitovolt komplett system.

Innovativ energihantering för värmepumpar och solceller

Hur hög är solcellernas elavkastning, värmepumpens förbrukning, självförsörjningsgraden och oberoendet? Viessmann erbjuder innovativa lösningar för energihantering för en omfattande översikt och för att upptäcka optimeringspotential.

Kontrollera och registrera energiflöden

Systemet som består av en värmepump och solceller uppnår maximal effektivitet med Viessmann One Base. Den nya plattformen sammanlänkar Viessmann-system med befintliga smarta hem-applikationer för att skapa en enda klimat- och energilösning. Alla digitala Viessmann-tjänster kan också integreras i One Base. Värmepumpen och solcellerna samt andra komponenter styrs via ViCare-appen med hjälp av en smartphone eller röststyrning.

Planera en värmepump med solceller på rätt sätt

Om du vill använda en värmepump med solceller måste de båda komponenterna vara anpassade till varandra och till de individuella förhållandena. Utformningen av solcellssystemet spelar en nyckelroll i detta sammanhang. Den bestämmer avkastningen och påverkar därmed hur väl värmepumpen försörjs med solenergi - även på vintern. Det bör alltid vara resultatet av en individuell beräkning som förutom beräkningen av värmelasten även tar hänsyn till förbrukningsbeteendet hos byggnadens användare. Våra erfarna partner är pålitliga kontaktpersoner när det gäller att utforma solcellssystem med värmepumpar. Med sin expertis ger de också information om möjliga och nödvändiga åtgärder för att se till att alla förutsättningar är på plats för det nya energisystemet. Detta kan vara särskilt viktigt om en värmepump med solceller ska installeras i en äldre byggnad.

Produktsortiment: Solceller och värmepumpar

Viessmann erbjuder systemlösningar med värmepumpar och solceller för befintliga och nya byggnader. På grund av det stora antalet varianter och effektklasser är lösningarna lämpliga för såväl småhus som för större byggnader och för industriell, kommersiell och kommunal användning.