Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Smart styrning av uppvärmning med öppen och sluten krets

Fråga en expert om råd

För att hålla rummen varma och mysiga även när det haglar och snöar utomhus är ett välfungerande värmesystem nödvändigt. Somdu kanske vet består denna krets av värmepumpen eller pannan. Värmerören, radiatorerna och olika säkerhetskritiska komponenter som expansionskärl och säkerhetsventiler. Allt detta kombineras med systemteknik med styrfunktioner i öppna och slutna kretsar som ser till att alla komponenter samverkar perfekt och levererar värme till rummen via radiatorerna eller värmeytorna på ett effektivt balanserat och tillförlitligt sätt.

Öppen och sluten reglering - vad är skillnaden?

De två termerna "öppen reglering" och "sluten reglering" förkortas ofta till "reglering", som om de två termerna vore utbytbara. Men det finns en liten men subtil skillnad mellan de två.

Med öppen reglering avses behandling av en ingående variabel för att uppnå en målvariabel. Med andra ord ser den öppna regleringen till att värmegeneratorn slår på (automatiskt) så snart ingångsvariabeln, t.ex. utomhustemperaturen, sjunker under ett visst värde. I detta fall levererar värmegeneratorn värmeenergi tills målvariabeln, till exempel 21 grader Celsius i vardagsrummet, har uppnåtts.

Jämfört med värmeövervakningen med öppen reglering går värmeövervakningen med sluten reglering ett steg längre. Den bearbetar inte bara en ingångsvariabel för att uppnå en målvariabel. Den övervakar också hur denna målvariabel uppnås. Det gör den genom att mäta den aktuella temperaturen i ett referensrum och jämföra den med målvariabeln. Om de två värdena skiljer sig åt ges en instruktion som verkställs, vilket säkerställer att det faktiska värdet motsvarar målvärdet. Vid reglering av uppvärmning med sluten reglering tas även hänsyn till störningsfaktorer som öppna fönster, extra värme från solstrålning och närvaron av människor.

  

Kombination av öppen och sluten reglering

I praktiken är hela uppvärmningsprocessen något mer komplex. Till exempel är inte bara en utan flera styrenheter installerade i eller anslutna till en Viessmann-enhet för att bearbeta informationen. När det gäller avancerade värmesystem talar experterna därför om en kombination av öppen och sluten reglering. Detta är det enda sättet att se till att målvariabeln inte bara uppnås på ett säkert sätt, utan också på ett ekonomiskt och tekniskt effektivt sätt.

Om utetemperaturgivaren är defekt eller om det finns ett fel i värmesystemets styrning bör en installatör kontaktas på grund av styrsystemets komplexitet.

Styrning av uppvärmning med sluten reglering från Viessmann

"Power is nothing without control", enligt en berömd reklamslogan. Vi kan också tolka detta som att det endast är det öppna och slutna styrsystemet som gör en produkt till vad den är: ett intelligent utformat slutresultat. Viessmanns Vitotronic-styrsystem med sluten reglering med kommunikationsfunktion är det bultande hjärtat i varje värmeproducent. Oavsett om vi talar om små pannor, väggmonterade pannor, medelstora och industriella/kommersiella pannor eller värmepumpar finns det en lämplig Vitotronic-version för varje system. Styrsystemet med öppna och slutnaregleringar garanterar ekonomisk och säker drift och är dessutom mycket användarvänligt. Menystyrningen är intuitiv samtidigt som användarkomforten är exceptionellt hög.

Det bekvämaste sättet att styra ett värmesystem är med en fjärrkontroll. Viessmann har utvecklat flera modeller för detta ändamål. De kan styra en eller flera värmekretsar, beroende på typ. Samtidig styrning av upp till fem värmepannor i öppen krets (kaskadstyrning) är också möjlig. Viktiga funktioner som visning av all relevant information är förinstallerade i alla modeller.

För ännu större bekvämlighet kan Viessmanns värmesystem styras via en app. Detta kräver ett gränssnitt som Vitoconnect, en webbaserad mobil enhet som en smartphone eller surfplatta och Viessmann ViCare-appen. Om alla krav är uppfyllda kan ägare av värmesystem till och med styra sina system när de är på resande fot, till exempel för att justera temperaturen eller ändra kopplingstiderna. De har också möjlighet att kontakta sin installatör med ett enda tryck på skärmen. Det är också möjligt att använda en kombination av fjärrkontroll och app. Detaljerad information om detta finns på Viessmanns appsida.

Många värmesystem är utetemperaturstyrda. Det innebär att värmeproducenten justerar framledningstemperaturen beroende på utomhustemperaturen. När systemet har justerats och anpassats kan systemägaren luta sig tillbaka och njuta av värmekomforten.