Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Smart Hem - det intelligenta hemmet

Fråga en expert om råd
Foto: © visivastudio | Shutterstock.com

När man pratar om digitalisering är ett uttryck som ofta nämns: det smarta hemmet. Detta har emellertid ingen entydig tolkning. För de flesta är ett smart hem ett intelligent hus där objekt kommunicerar med varandra och kan styras med hjälp av Internet-uppkopplade enheter som smartphones, surfplattor och röststyrda assistenter. Men det är mycket mer än så. I ett smart hem kan bland annat energiflöden kontinuerligt mätas och observeras vilket ger stor besparingspotential. Men hur fungerar ett smart hem egentligen? Var och hur kommer värmesystemet in i det här?

Hur fungerar ett smart hem?

Smart Home bygger på principen: indata, bearbetning, utdata. Hur det ser ut i praktiken kan bäst förklaras med ett exempel, som i Viessmanns app ViCare.

Indata:
Appen startas från en smartphone eller en surfplatta. Användargränssnittet öppnas och visar de olika funktionerna, inklusive inställning av önskad temperatur. När app-användaren klickar på ett fält skickas motsvarande kommando.

Bearbetning:
Varje smart hem har en så kallad styrenhet. Om ViCare-appen används kan det också kallas ett internetgränssnitt. Det kommando som tidigare skickades över WLAN ('uppnå önskad temperatur') tas emot och behandlas av denna styrenhet. Förutom WLAN finns det andra kommunikationstekniker som smarta hem-enheterna kan använda, till exempel Bluetooth, Z-Wave och KNX.

Utdata:
Efter bearbetning utförs kommandot med hjälp en terminalenhet. I det här exempel är enheten värmesystemet, som transporterar varmvatten till elementen tills den angivna temperaturen har uppnåtts. Beroende på vilken terminal som används får app-användaren information om kommandots genomförande och resultat.

Fördelar med ett smart hem

Utöver exemplet ovan finns många andra praktiska användningsområden för smarta hushållsobjekt, som belysning, musikanläggning eller entrédörr. Andra exempel är dammsugare, smarta tvättmaskiner, övervakningskameror och till och med kaffekokare. Användarna har mycket att vinna på att använda smarta objekt, men till de viktigaste fördelarna hör energibesparing, ökad komfort och säkerhet.

Spara energi med ett smart hem

Det finns många möjligheter att spara energi. Ett sätt är att använda smart och effektiv uppvärmningsteknik. Den här användningen har en enorm besparingspotential eftersom uppvärmning är en så stor del av hushållsbudgeten.

Viessmanns smarta värmesystem utmärker sig inte bara genom sin höga verkningsgrad och långa livstid. De är också konceptuellt förberedda för att integreras i ett smart hem. Många värmesystem kan anslutas till Internet så här och med några få steg förvandlas till digitala värmesystem. På det här sättet kan du bygga upp ditt smarta hem efter hand. Förutsättningen är installation av dels ett internetgränssnitt(Vitoconnect), dels en app för att kontrollera uppvärmningen(ViCare eller Vitotrol).

Högre komfort tack vare fjärrstyrning

Förutom kostnadsbesparingar så gör Smart Home-lösningar också hemmet mer bekvämt. Slutligen gör det handhavandet mycket snabbare och enklare. För att få önskad rumstemperatur behöver man inte längre vrida på en termostat. Om du vill att rummet skall vara lite varmare behövs bara ett kommando på telefonen.

Rätt program för varje tillfälle

Komforten kan också ökas om smarta hem-system används med belysning och underhållningsanläggningar. Exempelvis kan ljuset styras efter behov med ett enda kommando. Oavsett om ljuset skall dämpas för TV-kvällen eller vara så starkt som möjligt för tidningsläsning, kan det regleras med röstkommandon. Musikanläggningen och TV:n kan också ställas in så att rätt musik eller program spelas vid rätt tillfälle. Kommandona programmeras i förväg så att de sedan kan användas enkelt och smidigt.

(Bild: © goodluz | Shutterstock.com)

Säkerhet med intelligenta system för smarta hem

Förutom kostnadsbesparingar och ökad komfort ger Smart Home-system, som intelligent uppvärmning, framför allt ökad driftsäkerhet. När det gäller uppvärmning håller sofistikerade appar som ViCare och Vitotrol dig uppdaterad med aktuell status och informerar direkt om något behöver göras. Om allt fungerar normalt är appens bakgrund grön. Om bakgrunden blir gul indikerar det att en åtgärd krävs. Vid röd bakgrund, kan, om du vill, en servicetekniker kontaktas automatiskt.

Andra Smart Home-system bidrar också till höjd säkerhet. Dörrar och fönster kan till exempel utrustas med sensorer så att larmet utlöses vid en ovanlig eller brysk rörelse. Användaren får samtidigt ett meddelande till sin smartphone och kan snabbt vidta lämpliga åtgärder. Övervakningskameror kan också styras intelligent. Användaren kan fjärrstyra dem och kontrollera att allt är okej hemma. Smarta belysningssystem för entrén hjälper till att undvika felsteg i mörkret och avskräcker samtidigt potentiella inbrott.