Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Eftermontering av solvärme

Fråga en expert om råd
Vill du spara energikostnader? Då kan du installera solvärme också i efterhand. Med komponenter från Viessmann och en passande konstruktion är det inga problem.

Energipriserna stiger och allt fler hushåll letar efter sätt att bli beroende av externa energikällor. Det kan du göra med ett solvärmesystem från Viessmann, som utnyttjar gratis solenergi för uppvärmning och/eller varmvattenuppvärmning. I följande guide förklaras hur detta fungerar och hur du kan eftermontera solvärme.

Konvertera solvärme till termisk energi

Solvärmesystem fungerar nästan helt utan förbrukningskostnader. Detta möjliggörs av solfångare som fångar upp ljuset från solen. De värms upp och överför värmeenergi till solmediet. Drivet av en pump strömmar detta till en ackumulator i huset som fylls med varmvatten eller uppvärmningsvatten. Där avger vätskan sin värme. Den värmer upp ackumulatorn och strömmar sedan tillbaka till solfångarna vid en lägre temperatur.

Eftermontera ett solvärmesystem och kombinera det med andra uppvärmningssystem

Om du vill använda principen själv kan du eftermontera solvärme. Tekniken kan då stödja ett konventionellt system, t.ex. gas- eller oljeuppvärmning, och på så sätt förbruka mindre energi. Förutom fossila värmeproducenter kan även uppvärmningssystem med biomassa och värmepumpar kombineras med solvärme för att hjälpa dig att spara på uppvärmningskostnaderna.

Välja mellan plana solfångare och vakuumrörsolfångare

När det gäller systemets effektivitet spelar solfångarna en viktig roll. I praktiken finns det två huvudtyper som används:

  • Plana solfångare, som Vitosol 200-FM, har en robust konstruktion. De har ett mycket bra pris-prestandaförhållande och används i många projekt.

  • Vakuumrörsolfångare, som Vitosol 300-TM, är effektivare. De får ut mer värme från samma yta och används när förhållandena inte är optimala eller när utrymmet är begränsat.

Användningen avgör val av teknik

Du kan installera solvärme i efterhand för varmvatten eller som backup för centralvärme. I det första fallet matar systemet in gratis solvärme till en varmvattenberedare. Detta täcker cirka 60 procent av det årliga varmvattenbehovet och sparar cirka fem procent i uppvärmningskostnader. Om systemet används som reservvärme för centralvärme värmer det upp värmevattnet i ackumulatortanken, som sedan transporterar värme till alla rum i huset. I genomsnitt täcker detta cirka 20 procent av energiförbrukningen för uppvärmning och tappvarmvatten.

Rätt storlek på solvärmesystem för eftermontering

Om du vill installera solvärme i efterhand som reserv för centralvärme behövs mer utrymme. För det här systemet behöver du en solfångaryta på cirka en kvadratmeter per tio kvadratmeter bostadsyta. Dessutom behövs en ackumulatortank som rymmer minst 60 liter per kvadratmeter solfångaryta eller 750 liter.

Tekniska krav för ett solvärmesystem

Solvärme kan inte installeras i alla hus i efterhand. Rören behöver tillräckligt med utrymme, takytorna måste bära solfångarna och en ackumulatortank måste installeras i byggnaden. Andra krav gäller riktning och placering:

  • Takytornas lutning och riktning avgör hur mycket sol som träffar solfångarna. Omkring 35 grader med en sydlig riktning är gynnsamt.

  • Skuggning av solfångarna på taket bör undvikas så långt som möjligt eftersom detta minskar avkastningen. Typiska källor till skugga är andra byggnader, träd eller berg i närheten. Observera att solen står lägre på himlen på vintern.

Uppfyller du kraven? Då kan du eftermontera ett solvärmesystem från Viessmann och spara på uppvärmningskostnaderna direkt.