Vitocrossal 300 CM3 kondenserande gaspanna

Flexibel användning inom mellaneffektområdet

Dra nytta av följande fördelar

  • Omvandlar 98 procent av den energi som tillförs till värme
  • Tystgående, ekonomisk och miljöskonande
  • Värmeväxlaren har en självrengörande effekt tack vare släta ytor av rostfritt stål
  • Lambda Pro Control-förbränningsreglering för alla gastyper
  • Ett högt tryck i avgasröret möjliggör långa tillufts- och avgasledningar

Tillförlitlig kondenseringsteknik

Vitocrossal 300 är en kondenserande gaspanna med Inox Crossal-värmeväxlaryta och MatriX-strålningsbrännare.

Den har många användningsområden inom mellaneffektområdet från 29 till 142 kW. T.ex. kan den användas till upphettning av både flerfamiljshus och offentliga och kommersiella byggnader.

De lodrätt placerade värmeväxlarytornas konstruktion utnyttjar kondensationsvärmen från rökgaserna särskilt intensivt. De ser till att upp till 98 procent av energin som tillförs omvandlas till värme.

Vitocrossal 300 kan fås med MatriX-strålningsbrännare eller för tillbyggnad av fläktgasbrännare från ELCO eller Weishaupt direkt från fabriken.

Bekväm Vitotronic-reglerutrustning

Anläggningsoperatören och värmeinstallatören drar lika stor nytta av den lätthanterliga reglerutrustningen Vitotronic: Menyn har en logisk och enkel uppbyggnad med belysning och god kontrast. Den är dessutom mycket lätt att läsa av.

Vid tveksamheter finns det en hjälpfunktion med fortsatta inmatningssteg. Det grafiska användargränssnittet visar även uppvärmningskurvor och solenergi om en solvärmeanläggning har anslutits.
 

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


fernbedienungen.jpg

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.