Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Kondenserande gaspanna - teknik för olika behov

Fråga en expert om råd

När det gäller bekväm värmeproduktion med naturgas erbjuder Viessmann olika tekniker för alla typer av krav och situationer. Produktsortimentet omfattar gasvärmesystem för nya och befintliga byggnader. Det går också att genomföra storskaliga projekt inom bostads-, affärs- och kommunsektorn.

Kompakta gaspannor är utrymmesbesparande underverk

Väggmonterade  kondenserande gaspannor är särskilt lämpliga för användning i nya byggnader och små lägenheter. Dessa extremt kompakta  pannor ryms i praktiskt taget alla utrymmen. De används antingen bara för varmvattenuppvärmning eller också för rumsuppvärmning. I det senare fallet kallas de för kombipannor. Båda versionerna fungerar enligt principen om omedelbar vattenuppvärmning. De har därför vanligen inte någon förrådsvärmare och värmer bara upp vatten när det behövs. Detta innebär att de reagerar mycket snabbt på förändrade behov.  Nackdelen är att varmvatten inte finns tillgängligt omedelbart. För att undvika att behöva låta vattnet rinna från kranen länge innan det blir varmt har vissa väggmonterade  kondenserande gaspannor en liten integrerad lagringsvattenberedare.

Golvstående kondenserande gaspannor för stort varmvattenbehov

Kondenserande gaspannor som står på golvet tar lite mer plats. Detta beror främst på att de har en större varmvattenberedare i vilken det uppvärmda varmvattnet hålls vid en konstant temperatur under en längre tid. Detta är särskilt effektivt om större mängder behövs regelbundet.

Om det finns planer på att ansluta ett solvärmesystem för varmvattenuppvärmning rekommenderar vi att du väljer en golvstående gaskondenseringspanna med integrerad indirekt solvärmeslinga. Denna monteras på ackumulatortanken eller i närheten av uttagspunkten och värmer upp varmvattnet. I kombinerade system som dessa sker ingen blandning av uppvärmningsvatten och varmvatten.  De golfstående pannorna är redan konstruerade för dubbel drift. Det innebär att de lätt kan kombineras med en annan värmeproducent för att täcka värmebehovet. Tekniskt sett är Viessmanns  kondenserande gaspannor toppmoderna och täcker ett effektområde på cirka 2 till 100 kilowatt (kW). Detta gör det möjligt för dem att alltid effektivt och tillförlitligt leverera värme till småhus, tvåfamiljshus och små flerbostadshus.

Golvstående  kondenserande gaspannor finns också i större storlekar. Dessa används främst i byggnader med stort värmebehov, vanligtvis lägenhetskomplex, offentliga byggnader och kommersiella lokaler. Tack vare kaskadfunktionen kan  pannor kopplas samman för högre effektbehov.

Hur gasvärme med kondenseringsteknik fungerar

Som redan nämnts använder kondensteknik energin mycket effektivt. Den utnyttjar inte bara den värme som genereras av förbränningen som en mätbar temperatur hos de varma gaserna (värmevärde), utan även vattenånghalten (brutto värmevärde). Denna innehåller "latent" värme, som i äldre uppvärmningssystem släpps ut i den fria luften via skorstenen. Den latenta värmen kan återvinnas genom att rökgaserna från förbränningen leds genom en värmeväxlare tills den vattenånga som finns i gaserna kondenserar. Kondenseringsprocessen ger värmeenergi som sedan används för att förvärma värmevattnet.

Viessmann Vitodens 200-W väggmonterad kondenserande gaspanna.

Framtidens pålitliga uppvärmningsteknik är här nu

Kraven på resursbesparande  kondenseringstekniken blir allt högre. Nya gaskondensorpannor ska inte bara fungera med minimala utsläpp utan de skall även vara hållbara. Viessmann har därför redan nu framtidssäkrat sina kondenserande gasvärmesystem. Tack vare sin förbränningsregulator anpassar sig dessa pannor automatiskt till olika gastyper - inklusive biogasblandningar. Dessutom är produkterna för närvarande lämpliga för användning av naturgas/vätgasblandningar som innehåller upp till 20 procent vätgas. Vi skulle dock vilja öka denna andel ytterligare.

  

Fördelarna med väggmonterade och golvstående kondenserande gaspannor

Kondenseringsteknik är nu riktmärket för nya gasvärmesystem. Systemägare som väljer den här tekniken drar nytta av många fördelar:

Energin i bränslet omvandlas till värme med väldigt små förluster.
Effektiv förbränning minskar uppvärmningskostnaderna och koldioxidutsläppen.
Beprövad teknik garanterar hög driftsäkerhet och minskar risken för oväntade fel.
Möjlighet att kombinera med förnybara uppvärmningssystem

Om du väljer ett kondenserande värmesystem med gas innebär det också att du inte behöver något bränsleförråd i huset. Om det finns en gasanslutning behövs ingen tank. De kompakta  kondenserande gaspannorna sparar också utrymme.

Hus med Viessmanns kondenserande gaspanna i källaren och solvärmesystem på taket

Kombinera gasvärme med solvärme och solenergi

Som redan nämnts i början är en av fördelarna med gaskondenseringstekniken dess höga kompatibilitetsnivå. I praktiken innebär detta att de flesta kondenserande gaspannorna, som kommer från fabriken, är förberedda för kombinerad drift. Kombinationen av gaskondenseringspanna och solvärmesystem har visat sig vara mycket ekologisk och ekonomisk. I denna konfiguration  värmer solvärmesystemet  varmvattnet med med hjälp av gratis solenergi. Detta innebär att gaspannan inte behöver göra så mycket  arbete vilket också minskar uppvärmningskostnaderna.

Till produktsortimentet för solvärmesystem

Att kombinera med en värmepump är en annan möjlighet. I denna dubbla driftsform tillhandahåller värmepumpen inte bara tappvarmvatten året runt utan även värme. Om toppbelastningar uppstår, t.ex. när det är mycket kallt, kopplas även gaspannan på.

Produktsortiment

Viessmann kan erbjuda rätt kondenserande gaspannor för många olika behov, oavsett om det handlar om  väggmonterade pannor, golvmonterade enheter med integrerad indirekt solvärmeslinga eller kaskaduppbyggbara värmeapparater för höga värmebehov.