Vitocrossal 300 CT3U – optimal som takvärmecentral


Dra nytta av följande fördelar

  • Låg vikt, lämpar sig därför bra för takvärmecentraler
  • Låg driftskostnad tack vare optimerad hydraulisk anslutning som ger ett högt tillvaratagande av kondensationsvärme
  • Värmeväxlaren har en självrengörande effekt tack vare släta ytor av rostfritt stål
  • Hydraulisk, delad anslutning till hög- och lågtemperaturvärmekretsar
  • Åtkomst framifrån till brännare och värmeöverförande yta för underhåll


Lätt och kompakt

Vitocrossal 300 C3TU är en golvstående, kondenserande gaspanna med Inox Crossal-värmeväxlaryta och MatriX-cylinderbrännare.

Med en effekt på 400 till 630 kW lämpar sig den kompakta kondenserande gaspannan för uppvärmning av flerfamiljshus, offentliga och kommersiella byggnader.

Dess kompakta mått och låga vikt är ett extra plus. Pannan levereras i två delar och är därför även lätt att installera i takvärmecentraler.


Högeffektiv värmeöverföring

De lodrätt placerade värmeväxlarytornas konstruktion utnyttjar kondensationsvärmen från rökgaserna särskilt intensivt. De ser till att upp till 98 procent av energin som tillförs omvandlas till värme.

Vitocrossal 300 har ett högt tillvaratagande av kondensationsvärmen tack vare två separata returledningsanslutningar för anslutning av en hög- och en lågtemperaturvärmekrets.

Värmeväxlaren i rostfritt stål har en slät yta som skapar en kontinuerlig självrengörande effekt. Kondensatet kan obehindrat flyta ner och håller ytan ren. Det höjer livslängden och minskar kostnaden för underhåll.

Rekommendationer

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
135 till 630 kW
Årsverkningsgrad
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energieffektivitetsklass
-
Bränsle
icon-gas.png
Naturgas E och LL
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Stora bostadshus, företag, kommuner, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Lättanvänd Vitotronicreglering
Varmvattenberedning
En eller flera varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet
Fler egenskaper
MatriX-cylinderbrännare
Vitocrossal-300-CT3U-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Anpassade till varandra: systemteknik

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.