Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Split luft/vattenvärmepump - kompakt och tyst

Fråga en expert om råd
Viessmanns Vitocal 222-S split luft/vattenvärmepump.

Ljudemissioner och utrymmeskrav spelar en viktig roll när det gäller luft/vattenvärmepumpar. Split luft/vattenvärmepumpar hör till de uppvärmningssystem som inte bara tar hänsyn till båda faktorerna utan också tillämpar dem optimalt i praktiken.

Utformning av en split luft/vattenvärmepump

En split luft/vattenvärmepump består av en inomhus- och en utomhusenhet, där alla komponenter som kan orsaka buller är installerade i utomhusenheten. Till dessa hör fläkten och kompressorn.

Följaktligen är inomhusenheten kompakt och kan installeras mycket flexibelt i hemmet. Endast kondensorn, cirkulationspumpen och styr- och säkerhetstekniken är placerade inomhus. Den är också extremt tyst, vilket inte bara beror på konstruktionen utan även på de samordnade komponenterna och en genomtänkt, bulleroptimerad konstruktion.

Värmeproduktionsprocessen i den split luft/vattenvärmepumpen

Under drift suger fläkten som är installerad i utomhusenheten aktivt in utomhusluften och leder den till förångaren (värmeväxlaren). Ett köldmedium cirkulerar i förångaren, som värms upp vid låg temperatur. När köldmediets fysiska tillstånd har förändrats strömmar det som varm ånga till den elektriskt drivna kompressorn. Denna komprimerar ångan och höjer därmed dess temperatur till den nivå som krävs.

Den varma ångan överförs sedan via tunna köldmedierör till kondensorn, som är installerad i inomhusenheten. Där överför den heta ångan sin värmeenergi till värmesystemet och svalnar gradvis. Eftersom den fortfarande står under högt tryck måste den först passera genom en expansionsventil som återställer dess ursprungliga tillstånd. När detta steg är slutfört kan processen börja igen.

Split luft/vattenvärmepumpar kännetecknas av att de är uppdelade i en tyst inomhusenhet och en luftbehandlande utomhusenhet.

Värme från luften

[1] Vitocal split luft/vattenvärmepump, inomhusenhet
[2] Vitocal split luft/vattenvärmepump, utomhusenhet
[3] Varmvattenberedare

Fördelar med split luft/vattenvärmepumpen

Den viktigaste fördelen med Viessmanns split luft-/vattenvärmepump är dess väldigt tysta funktion. Apparaten har utformats och byggts på ett sådant sätt att djupa ljud som upplevs som störande förskjuts till en högre frekvens. Dessutom har alla split luft/vattenvärmepumpar från Viessmann ett nattläge där ljudeffekten reduceras ytterligare. Användning i områden med särskilt strikta lagkrav på ljudutsläpp, t.ex. i radhus eller på kurorter, är ofarlig.

Kylning och uppvärmning med split luft/vattenvärmepump

Förutom det blygsamma fotavtrycket inomhus och den tysta driften är split luft/vattenvärmepumpen förberedd för reversibel drift. Detta gör att de kan temperera rummen till önskad nivå under de varma sommarmånaderna med hjälp av konvektorer eller ytkylningssystem. De är också modulära i sin utformning, vilket gör det möjligt att utöka dem. Systemägare kan förbli extremt flexibla och låta installera ytterligare värmepumpar om deras värme- eller kylbehov ökar. Andra fördelar med split luft/vattenvärmepumpar är följande:

  • Låga driftskostnader tack vare hög effektivitet i alla driftspunkter.
  • Lättanvänd Vitotronic-styrenhet med klartext och grafisk display.
  • Klar för anslutning till ett solcellssystem.
  • Hög driftskomfort genom fjärrstyrning via ViCare-appen och smartphone/surfplatta.

Som system för enbart uppvärmning eller som system som ger värme och kyla är dessa split luft/vattenvärmepumpar från Viessmann idealiska för nybyggnation och modernisering. Den här konstruktionen kräver inga kostsamma vägguttag eller dragning av luftkanaler.

Monteringen av båda enheterna till en sluten köldmediekrets får dock endast utföras av en certifierad kylspecialist. Dessutom måste systemanvändaren låta  köldmediekretsen i större system kontrolleras årligen av en kylspecialist för att upptäcka läckor.

Viessmann Vitocal 200-S split luft/vattenvärmepump.

Produktsortiment för split luft/vattenvärmepumpar

Som system för enbart uppvärmning eller som system för uppvärmning och kylning är de här enheterna idealiska för nybyggnation och modernisering. Denna konstruktion kräver inga kostsamma vägguttag eller dragning av luftkanaler.