Internetgränssnitt Vitoconnect 100(Typ OPTO1)

Vitoconnect 100 är gränssnittet mellan värmeprodukten och Appen för drift av värmesystemet och för fjärrunderhåll via Vitoguide. Den ansluts direkt till Vitotronic-regleringen via en kabel.

Leveransomfattning

● WLAN-modul för anslutning till router, för väggmontering
● Strömförsörjningskabel med inbyggd nätaggregat (1 m lång)
● Anslutningskabel med Optolink-anslutning WLAN-modul / värmeproduktens-reglering (3 m lång)

Kommunikation

● Via Optolink-gränssnittet med värmeproduktsreglering
● Via WLAN med routern

Anslutningar

● Kontakt för vägguttag till strömförsörjning (230 V / 50 Hz)
● Anslutningskabel WLAN-modul / Optolink-anslutning
● WLAN-kommunikation för att ansluta till Internet

Tänk på att!

● Före idrifttagning måste systemkraven för kommunikation via lokala IP-nätverk / WLAN kontrolleras.
● För att använda Vitoconnect 100 krävs en fast internetförbindelse (dygnet-runt förbindelse med internet).

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Regleringar som stöds

Viessmann värmeprodukt med Vitotronic reglering och Optolink gränssnitt


Regleringar för väggmonterade eller kompakta enheter

● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E

Regleringar för golvstående enheter
● Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Typ KW3

Regleringar för värmepumpar och hybridenheter
● Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1CNotera

Brandväggsinställningar

●  Port 443 (HTTPS) och port 123 (NTP) måste vara öppna.
●  MAC-adressen finns utskriven på etiketten på enheten.