Internetgränssnitt Vitoconnect 

Vitoconnect 100 är gränssnittet/dosan som gör att ditt värmesystem och appen för drift av värmesystemet och fjärrunderhåll via Viguide fungerar. Dosan ansluts direkt till Vitotronic-regleringen via en kabel.


Vad ingår i leveransen?

Leveransomfattning

I leveransen av Vitoconnect ingår följande komponenter: 

  • WLAN-modul för anslutning till router, för väggmontering
  • Strömförsörjningskabel med inbyggd nätaggregat (1,5 meter lång)
  • Anslutningskabel med Optolink-anslutning WLAN-modul / värmeproduktens-reglering (3 meter lång)

Kommunikation

  • Via Optolink-gränssnittet med värmeproduktsreglering
  • Via WLAN med routern

Anslutningar

  • Kontakt för vägguttag till strömförsörjning (230 V / 50 Hz)
  • Anslutningskabel WLAN-modul / Optolink-anslutning
  • WLAN-kommunikation för att ansluta till Internet

Tänk på att!

  • Före idrifttagning måste systemkraven för kommunikation via lokala IP-nätverk / WLAN kontrolleras.
  • För att använda Vitoconnect 100 krävs en fast internetförbindelse (dygnet-runt förbindelse med internet).
Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Regleringar som stöds

Viessmann värmeprodukt med Vitotronic reglering och Optolink gränssnitt

Regleringar för väggmonterade eller kompakta enheter
● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E

Regleringar för golvstående enheter
● Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Typ KW3

Regleringar för värmepumpar och hybridenheter
● Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C


Instruktioner: Upprätta en anslutning till Vitoconnect

Som beskrivits ovan är Vitoconnect gränssnittet mellan värmesystemet, i synnerhet styrningen, och appen för drift av värmesystemet (till exempel ViCare-appen). För att detta ska fungera smidigt måste Vitoconnect först installeras och tas i drift. Följande steg måste beaktas.

Montera först Vitoconnect på väggen. Installationsplatsen ska vara torr och frostsäker och säkerställ att räckvidden för WLAN-signalen är tillräcklig. Därefter måste anslutningarna göras. Det finns två anslutningar på undersidan av Vitoconnect för den elektriska anslutningen och anslutningen till kontrollen: en mikro-USB-anslutning för strömförsörjningen via nätadaptern och för anslutningskabeln Optolink / USB. Den senare har sin motsvarighet till regleringen av värmesystemet.

Användarregistrering via ViCare App och konfiguration av Vitoconnect

Nästa, centrala steg är användarregistrering. Vitoconnect endast kan tas i drift med ett giltigt användarkonto. Följande steg ska beaktas för ViCare-appen:

1.  Ladda ner ViCare appen.
2.  Registrera dig som användare under "Skapa nytt konto".
3.  Skanna QR-koden på värmesystemet eller fakturan.
4.  Om du saknar kod anger du tillverkningsdata och ID och registrerar dig med den.
5.  Anslutningen till Wi-Fi "Vitoconnect" sker nu automatiskt via Android.
6.  För iOS: Stäng appen och öppna enhetens inställningar. Anslut sedan manuellt till Wi-Fi "Vitoconnect" och kopiera WPA2-lösenordet från Urklipp. Nu kan du växla tillbaka till appen.
7.  Följ slutligen instruktionerna i appen. Till exempel bör du skapa ett hemnätverk, ange plats och personlig information och acceptera integritet- och användarvillkoren.

Två gröna lysdioderna på Vitoconnect indikerar att installationen är färdig.

Viktigt

Tänk på att Vitoconnect bara fungerar då både Vitoconnect och styrenheten är korrekt anslutna och konfigurerade. Anslutningen till Internet via en trådlös router måste alltid vara tillgänglig för att data från värmesystemet ska kunna överföras till appen. Slutligen måste användarregistreringen vara komplett. På detta sätt skapar du en länk mellan Vitoconnect och systemets konto (i appen).

Allmän information om idrifttagning:
●  Innan idrifttagning måste systemkraven för kommunikation via det lokala IP-nätverket / WLAN kontrolleras.
●  För drift av Vitoconnect krävs en fast internetuppkoppling och WLAN-signalen måste vara tillräcklig (kan eventuellt förbättras med en repeater).
●  För att kunna skicka meddelanden även vid strömavbrott rekommenderar vi att strömförsörjningen för Vitoconnect och WLAN-routern upprättas via en så kallad UPS - avbrottsfri strömförsörjning.
●  WLAN-routern ska skyddas med ett tillräckligt säkert WPA2-lösenord eftersom känslig data överförs via anslutningen.
●  Vitoconnect ska installeras på minst 0,3 meter från värmesystemet.

Brandväggsinställningar:
●  Port 443 (HTTPS) och port 123 (NTP) måste vara öppna.
●  MAC-adressen är tryckt på dosans etikett.


Potentiella felmeddelanden

Det finns tre LED's på Vitoconnect, som ger information om anslutningen till värmesystemet, Viessmann-servern och information om systemfunktionerna. Grundprincipen är relativt enkel och bygger på ett trafikljussystem. I följande översikt hittar du bl.a. information om vad de olika LED indikeringarna betyder, möjliga fel och motsvarande problemlösning:

> Driftsinstruktion Vitoconnect 100


Dokumentation

- General improvements

> Source Code of the Open Source Licenses Vitoconnect Version 1.3.1 (ZIP, 202 MB)

- bug fixes

> Source Code of the Open Source Licenses Vitoconnect Version 1.3.3 (ZIP, 202 MB)

- Fix for crack WLAN WPA2 attack

> Source Code of the Open Source Licenses Vitoconnect Version 1.4.0 (ZIP, 202 MB)

- General improvements