Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Användning av Vitotrol App

Ladda ner Vitotrol-appen
Vitotrol-app för styrning av värmesystem från Viessmann

Viessmann Vitotrol-appen

Med appen Viessmann Vitotrol kan du styra värmesystem från Viessmann som är utrustade med Vitotronic-reglerenheter. Användningen är enkel och bekväm, var som helst och när som helst. Vid sidan av manöverfunktionerna har Vitotrol-appen allmänna och kontextsensitiva hjälpfunktioner. Vitotrol-appen finns tillgänglig för mobila enheter med operativsystemen iOS eller Android.

För att kunna använda appen måste väggapparaten / den lilla pannan / den medelstora pannan / värmepumpen / vedpannan med Vitotronic reglerenhet (för reglerenhetstyper, se "Användningskrav") vara utrustad med internetgränssnittet Vitocom 100 LAN1 och ansluten till hushållets bredbandsrouter. Någon konfiguration av DSL-routern krävs inte.

Pannmeddelanden skickas till iPhone/smartphone. Vitotrol-appen möjliggör framför allt styrning av värmefördelningen via värmekretsar. Applikationen är ett bekvämt verktyg för kommersiella systemanvändare för drift av värmesystemet.

Ladda ner Vitotrol-appen

Finns för iOS och Android.

Krav för användning

För att kunna använda funktionerna i Vitotrol app krävs Viessmann Vitocom 100 typ LAN1 internetgränssnitt. Vitotrol-appen kan användas om ditt värmesystem är utrustat med någon av följande Viessmann-apparater eller värmegeneratorer med Vitotronic-styrenhet:

 • Vitodens med manöverenhet Vitotronic 200 HO1*.
 • Vitodens 200 med Vitotronic 200 HO1A styrenhet*
 • Vitodens 3xx med styrenhet Vitotronic 200 RF HO1B** / HO1C
 • Vitodens 200 med styrenhet Vitotronic 200 HO1D
 • Vitodens 200 med styrenhet Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitodens 3xx med styrenhet Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitoladens 3xx med Vitotronic 200 HO1B manöverenhet**
 • Vitosorp 200 med styrenhet Vitotronic 200 HO1D

* För värmegeneratorer med dessa reglerenhetstyper är driftfunktionerna Party och Economy inte tillgängliga i Vitotrol-appen.

** Funktionen Party och Economy stöds från och med programvaruversion 45 (från ca mitten av 2012) för styrenheten Vitotronic 200 HO1B.

**** Det integrerade LAN-kortet stöds inte

Vänligen observera
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann-värmegenerator med Vitotronic-reglerenhet.

 • Vitocrossal 300 eller Vitoladens 300-C med styrenhet Vitotronic 200 KW6B / KW6A*
 • Småpanna med styrenhet Vitotronic 200 KO1B eller KO2B

* För värmegeneratorer med dessa reglerenhetstyper är driftfunktionerna Party och Economy inte tillgängliga i Vitotrol-appen.

Vänligen observera
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann värmegenerator med Vitotronic-reglering.

Medelstor panna med följande Vitotronic-styrenheter

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Vänligen observera
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann värmegenerator med en Vitotronic-reglerenhet.

 • Vitotronic 300-K typ MW2B i kombination med Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K typ MW1B i kombination med Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I / CM1E i kombination med Vitotronic 100 CC1I / CC1E
 • Vitotronic 200-H typ HK1B eller HK3B

Vänligen observera
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann värmegenerator med en Vitotronic-reglerenhet.

Värmepumpar med följande Vitotronic-reglerenheter

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Vänligen observera
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann värmegenerator med en Vitotronic-reglerenhet.

 • Vitovalor 300-P***

*** Eftersom Vitocom 300 LAN3 ingår i leveransomfattningen för Vitovalor behövs ingen Vitocom 100 LAN1.

Observera följande
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann-värmegenerator med Vitotronic-reglerenhet.

 • Vitoligno 300-P med styrenhet Vitotronic 200 FO1

Vänligen observera följande
Vitotrol-appen stöder endast värmesystem som är utrustade med en Viessmann-värmegenerator med Vitotronic-reglerenhet.

Ytterligare krav för användning

 • Registrering på Viessmanns Vitodata-server
 • Direkt, kostnadsfri internetuppkoppling med dataflatrate
 • Bredbandsrouter (LAN/WiFi) med aktiverad DHCP-tjänst

Information om IP-kommunikation

 • Vitocom 100 LAN1 är fabriksinställd för dynamisk IP-adressering via DHCP.
 • Vitocom kan även ställas om till statisk IP-adressering.
 • För LAN-nätverk med administratör måste nätverkskonfigurationen för Vitocom 100 LAN1 stämmas av med LAN-administratören på plats.

Information om registrering

 • Användar- och systemregistreringen kan genomföras helt och hållet via registreringsprocessen i Vitotrol-appen.
 • När en användare registrerar sig för första gången registreras även det första systemet för användarkontot.
 • Användaren kan lägga till ytterligare system till sitt konto genom att upprepa registreringsprocessen.
 • Alternativt kan registreringen också utföras i Vitodata 100.

Programvaruversioner Vitotrol app

Använd den senaste versionen av Vitotrol-appen, för närvarande 4.6.3. Programvaruversionerna 4.1.x och tidigare stöds inte längre. Äldre programvaruversioner bör uppdateras omedelbart:

 • För att uppdatera appen, se menyerna på din mobila enhet.
 • För installation, gå till Apple Store (iPhone eller iPad) eller Google Play Store (Android-enheter) och sök efter "Vitotrol app". Följ sedan de rekommenderade stegen för installationen. Starta Vitotrol-appen. Du måste sedan logga in på ditt system igen.

När du har installerat eller uppdaterat Vitotrol-appen kan du använda den som vanligt.

Vitotrol-appen stöder följande mobila enheter:

 • Enheter med Apple-operativsystemet iOS version 9.0 eller senare
 • Enheter med Googles operativsystem Android 4.0 eller senare
 • Vitocom 100 LAN1 är fabriksinställd för dynamisk IP-adressering via DHCP.
 • Vitocom kan även ställas om till statisk IP-adressering.
 • För LAN-nät med administratör måste nätverkskonfigurationen för Vitocom 100 LAN1 stämmas av med LAN-administratören på plats.
 • Registrering av användare och system kan ske helt och hållet via Vitotrol-appens registreringsprocess.
 • När en användare registrerar sig för första gången registreras även det första systemet för användarkontot.
 • Användaren kan lägga till ytterligare system till sitt konto genom att upprepa registreringsprocessen.
 • Alternativt kan registreringen också utföras i Vitodata 100.

Använd den senaste versionen av Vitotrol-appen, för närvarande 4.6.3. Programvaruversion 4.1.x och tidigare stöds inte längre. Äldre programvaruversioner bör uppdateras omedelbart:

 • För att uppdatera appen, se menyerna på din mobila enhet.
 • För installation, gå till Apple Store (iPhone eller iPad) eller Google Play Store (Android-enheter) och sök efter "Vitotrol app". Följ sedan de rekommenderade stegen för installationen. Starta Vitotrol-appen. Du måste sedan logga in på ditt system igen.

När du har installerat eller uppdaterat Vitotrol-appen kan du använda den som vanligt.

Vitocom 100 typ LAN1 produktinformation

Kommunikation med Vitotrol-appen

Vitocom 100 LAN1 är internetkommunikationsgränssnittet för fjärrstyrning och fjärrövervakning av värmesystem med de ovan nämnda värmegeneratorerna. Vitocom 100 LAN1 upprättar förbindelsen till Vitodata-servern. Vitotrol-appen kan sedan komma åt anläggningsdata via Vitodata-servern.

Standardleverans

Standardleveransen av Vitocom 100 LAN1 innehåller följande:

 • Kommunikationsenhet Vitocom 100, typ LAN1
 • Kommunikationsmodul för montering i styrenheten
 • Anslutningskablar för LAN och kommunikationsmodul

Observera
Beroende på värmegeneratorns konfiguration krävs produktalternativet Vitocom 100 LAN1 med eller utan kommunikationsmodul.

Omfattning av funktioner

Vitotrol-appen ger tillgång till följande funktioner:

 • Enkel styrning av driftprogram, inställd rumstemperatur, inställd varmvattentemperatur och semesterprogram
 • Tidsprogram för centralvärme, varmvattenberedning och varmvattencirkulation
 • Driftparametrarna, inklusive alla viktiga temperaturer, visas tydligt.
 • Detsamma gäller effektivitetsdata, inklusive solutbyte och drifttimmar.
 • Integrerad showcase-funktion
Funktioner i Vitotrol-appen: Värmekrets, meny, tidsprogram och solenergi.

I enlighet med riktlinjerna för dataskydd kan du radera ditt användarkonto för Vitodata och Vitotrol-appen med hjälp av följande procedur. Klicka på länken nedan och följ anvisningarna på skärmen för att radera systemdata och användardata.

Viktig information

Om du raderar det sista användarkontot raderas alla system- och användardata permanent. Du kommer då inte längre att kunna hämta dem.

Systemkonfiguration

Vitotrol app systemkonfiguration

De mobila enheterna (1-4) kräver en WiFi- eller mobilanslutning.

 1. Vitotrol app
 2. iPod Touch
 3. Smartphone (iOS eller Android)
 4. Surfplatta-PC (iOS eller Android)
 5. Internet och Vitodata-server
 6. Router
 7. Vitocom 100, (typ LAN1)
 8. Värmeprodukt

IP-kommunikation

 • Dynamisk IP-adresstilldelning med DHCP-klient (standard)
 • Konfigurerbar till statiska IP-adresser
 • IP-kommunikation upprättas alltid av Vitocom
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IP-adresser*: 195.126.105.15 eller 217.6.182.115
 • Port: 443

*Note: IP-adresserna kan ändras om IP-nätverket omstruktureras

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IP-adresser*: 195.126.105.10 eller 217.6.182.110
 • Port 443

*Notera: IP-adresserna kan ändras om IP-nätverket omstruktureras

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IP-adresser*: 195.126.105.11 eller 217.6.182.111
 • Port: 443

*Note: IP-adresserna kan ändras om IP-nätverket omstruktureras