Vitosol 200-TM: Högpresterande vakuumrörkollektor med automatisk temperatusavstängning

Dra nytta av följande fördelar

 • Vakuumrörkollektor som bygger på heat-pipe principen med temperatusavstängning, ThermProtect, för hög driftsäkerhet
 • Lång livslängd genom att temperaturen regleras under sommaren
 • Skydd för överhettning under ihållande perioder med sol
 • "Torr" anslutning, dvs. specifika rör kan bytas ut även om anläggningen är fylld
 • Effektiv verkningsgrad gör att en mindre yta krävs jämfört med plana solpaneler
 • Jämn och hög effekt utan risk för nedsmutsning av absorbator
 • Perfekt för stöduppvärmning
 • Utrustad för horisontell takinstallation
 • Ett större röravstånd minskar risk för skuggning vid hotisontell platt takmontering
 • Absorbator kan justeras i +/- 45 grader
 • Lång hållbarhet och långa servicekostnader tack vare ThermProtect
Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Rörkollektor Vitosol 200-TM

Vakuumrörkollekor Vitosol 200-TM

Vitosol 200-TM är konstruerad speciellt för horisontell installation i storskaliga system på plana tak och flerfamiljshus.

Med sin roterbara absorbator kan den anpassas optimalt till solens gång och unvika skuggning.

Tillförlitlig drift med ThermProtect

Den nya automatiska temperaturavstängningen ThermProtect förhindrar överhettning vid låg värmeavledning och hög solstrålning. Detta gör Vitosol 200-TM även lämplig för byggnader som inte är i drift året runt, till exempel skolor.

Maximal värmeöverföring

Värmen transporteras enligt heatpipe-principen, dvs. rören genomströmmas inte direkt av solmediet. Istället förångas ett värmebärarmedium i heatpipe-röret under absorbatorn och avger värmen till solfångarvätskan. Detta driftsätt garanterar maximal optimal värmetransport samt goda drifts- och serviceegenskaper.

Snabb, enkel och säker montering

Det är inte nödvändigt att öppna kollektorhuset vid införande av rören. Spärrar i skenan förhindrar eventuell glidning av rören. Tack vare torr anslutning, kan rören vid service bytas ut snabbt, billigt och enkelt, även när systemet är fullt.

Vitosol 200-TM i genomskärning

Översikt

Bruttoyta
2,36 / 5,25 m²
Absorbatoryta
1,63 / 3,26 m²
Kollektortyp
icon-solar.png
Vakuumrör
Design
Kollektorhus och absorbatoryta i mörkblått för ett enhetligt utseende
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Villa, flerbostadshus, kommersiella fastigheter, kommuner | Nybyggnation och modernisering
Montering
Optimerad för horisontellt takmontering - rören kan roteras upp till 45 ° utan ökad skuggning på grund av optimerat röravstånd.
Ytterligare funktioner
För uppvärmning av tappvarmvatten, värme och pool via värmeväxlare. Genom att kombinera solvärme med en annan värmeprodukt kan man få en bättre energieffektivitetsklass för värmesystemet.
Vitosol 200-TM i genomskärning