Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitosol 200-TM

Solfångare

Högeffektiv vakuumrörsolfångare med ThermProtect automatisk temperaturberoende avstängning.

Principen för värmerör
ThermProtect
Lång livslängd
Skydd mot överhettning

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Principen för värmerör

Vakuumrörkollektor som bygger på heat-pipe principen med temperatusavstängning, ThermProtect, för hög driftsäkerhet

ThermProtect

Vakuumrörkollektor som bygger på heat-pipe principen med temperatusavstängning, ThermProtect, för hög driftsäkerhet

Lång livslängd

genom att temperaturen regleras under sommaren

Skydd för överhettning

under ihållande perioder med sol

"Torr" anslutning

dvs. specifika rör kan bytas ut även om anläggningen är fylld

Effektiv verkningsgrad

gör att en mindre yta krävs jämfört med plana solpaneler

Jämn och hög effekt

utan risk för nedsmutsning av absorbator

Höga nivåer av soltäckning

Därför lämplig för centralvärme backup

Horisontell takinstallation

Utrustad för horisontell takinstallation och större system

Ett större röravstånd

minskar risk för skuggning vid hotisontell platt takmontering

Justeras i +/- 45 grader

Absorbator kan justeras i +/- 45 grader

Lång hållbarhet

och långa servicekostnader tack vare ThermProtect

Ett större röravstånd

minskar risk för skuggning vid hotisontell platt takmontering

Vitosol 200-TM vakuumrörsolfångare

Vitosol 200-TM vakuumrörsolfångare

Vitosol 200-TM är konstruerad speciellt för horisontell installation i storskaliga system på plana tak och flerfamiljshus.

Med sin roterbara absorbator kan den anpassas optimalt till solens gång och unvika skuggning.

Tillförlitlig drift med ThermProtect

Den nya automatiska temperaturavstängningen ThermProtect förhindrar överhettning vid låg värmeavledning och hög solstrålning. Detta gör Vitosol 200-TM även lämplig för byggnader som inte är i drift året runt, till exempel skolor.

Maximal värmeöverföring

Värmen transporteras enligt heatpipe-principen, dvs. rören genomströmmas inte direkt av solmediet. Istället förångas ett värmebärarmedium i heatpipe-röret under absorbatorn och avger värmen till solfångarvätskan. Detta driftsätt garanterar maximal optimal värmetransport samt goda drifts- och serviceegenskaper.

Snabb, enkel och säker montering

Det är inte nödvändigt att öppna kollektorhuset vid införande av rören. Spärrar i skenan förhindrar eventuell glidning av rören. Tack vare torr anslutning, kan rören vid service bytas ut snabbt, billigt och enkelt, även när systemet är fullt.

Detaljer om produkten

Bruttoyta

2.36 / 5.25 m²

Absorberande

1,63 / 3,26 m²

Typ av kollektor

Vakuumrörsolfångare

Utformning

Kollektorhus och absorbatoryta i mörkblått för ett enhetligt utseende

Användningsområde

Villa, flerbostadshus, kommersiella fastigheter, kommuner | Nybyggnation och modernisering

Montering

Optimerad för horisontellt takmontering - rören kan roteras upp till 45 ° utan ökad skuggning på grund av optimerat röravstånd.

Ytterligare funktioner

För uppvärmning av tappvarmvatten, värme och pool via värmeväxlare. Genom att kombinera solvärme med en annan värmeprodukt kan man få en bättre energieffektivitetsklass för värmesystemet.

Produktens tvärsnitt