Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Solvärmevätska: Egenskaper och korrekt hantering

Fråga en expert om råd

Solvärmevätska transporterar värme från solfångare på taket till en ackumulatortank i huset. Vätskan består av vatten och frostskyddsmedel så att värmeöverföringsmediet inte fryser, inte ens på vintern. Eftersom mediet utsätts för vissa ålderstecken är det viktigt att kontrollera pH-värdet och frostskyddsinnehållet med jämna mellanrum. Läs här om egenskaper och specifikationer för hantering av solvärmevätska.

Frostskydd i solsystemet garanterar drift året runt

När solen skiner värms solfångarna i ett solvärmesystem upp. De överför värmeenergi till ett medium som sedan strömmar till en ackumulatortank. Där överförs energin till uppvärmning eller varmvatten via en värmeväxlare. Värmeöverföringsmediet strömmar tillbaka till solfångaren och processen börjar om igen.

Solmediet är baserat på vatten. Om utomhustemperaturen skulle sjunka under fryspunkten och solstrålningen uteblir skulle mediet frysa, expandera och eventuellt skada viktiga delar av systemet. För att förhindra detta innehåller solmediet ett frostskyddsmedel. Detta är vanligtvis propylenglykol.

Solvärmevätska: fastigheterna förändras med tiden

Den 1,2-propylenglykol som används är svårantändlig, giftfri, biologiskt nedbrytbar och behöver inte märkas enligt EU:s kriterier. Frostskyddet för solsystem har en kokpunktstemperatur på 188 grader Celsius och skyddar mot frysning ner till -21,5 grader Celsius vid en halt på 40 volymprocent.

Eftersom glykol är ett organiskt ämne med vanliga tecken på åldrande innehåller de värmeöverföringsmedier som Viessmann använder, t.ex. Tyfocor LS, skydd mot åldrande. Alkalisk buffring håller pH-värdet inom de alkaliska gränsvärdena under en längre tid och främjar korrosionsskyddet. Detta har i sin tur en gynnsam effekt på hela systemets livslängd.

Kontroller av underhåll i solvärmevätska

På grund av normala ålderstecken är det viktigt att kontrollera värmeöverföringsmediet som en del av det årliga underhållet av värmesystemet. Värmeentreprenörerna kontrollerar pH-värdet och frostskyddsinnehållet för att förhindra skador på grund av korrosion eller frost.

Solvärmevätskas livslängd

I mindre system för varmvattenuppvärmning bör värmeentreprenörerna byta eller fylla på solvärmevätska i genomsnitt vart tionde år. Om det är ett solvärmesystem för reservvärme för centralvärme kan detta behöva göras tidigare. Detta beror på stillestånd utan värmeuttag på sommaren. Under sådana perioder stiger temperaturen i värmeöverföringsmediet så mycket att det kan uppstå sprickor i eller brytning av molekylerna. Som en följd av detta ökar syrabildningen och rör och pumpar kan bli igensatta.

Viessmanns ThermProtect-beläggning stänger automatiskt av plana solfångare och vakuumrörsolfångare  när de överskrider en viss temperatur. Detta sker oavsett konstruktionstyp, utformning eller installation och skyddar effektivt mot att mediet spricker.

Påfyllning av solvärmevätska

Om pH-värdet eller frostskyddsinnehållet inte ligger inom det rekommenderade intervallet ska en värmeentreprenör fylla på solvärmevätskan. Vilket medium som används beror på det medium som redan finns i systemet, vilket kan kännas igen bland annat genom faktorer som dess färg. Lila Tyfocor G-LS kan till exempel blandas med Tyfocor LS. Om tillsatserna inte kan kombineras byter värmeentreprenören ut allt medium i solsystemet.

Problemlösning med en värmeentreprenör

Värmeöverföringsmediet blandat med glykol cirkulerar genom solvärmesystemet utan att det blandas med vare sig uppvärmningsvattnet eller varmvattnet och utgör ingen fara för andra system. Om solvärmevätska har läckt ut från solsystemet eller om det finns solvärmevätska i varmvattnet bör du kontakta en värmeinstallatör. Han/hon kommer tillförlitligt att eliminera läckor och fylla på värmeöverföringsmedlet. I det osannolika fallet att medium från solsystemet hamnar i varmvattnet kommer värmeinstallatören att spola systemet tills det inte finns några rester kvar. Under tiden bör man avstå från att konsumera vattnet.