Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Ackumulatortank och värmepump: en kombination som lönar sig

Fråga en expert om råd
En Vitocell-ackumulatortank från Viessmann i kombination med en Vitocal 250-A-värmepump.

Ackumulatortankar kan användas för att frikoppla värmeproduktion och förbrukning, så att överskottsvärme kan utnyttjas vid ett senare tillfälle. Detta är nödvändigt för att uppnå högsta möjliga effektivitet i många värmesystem - under vissa omständigheter även i system med värmepumpar. Men det finns några saker som man måste tänka på.

Så fungerar ackumulatortank i energisystem

Generellt sett installeras ackumulatortanken mellan värmepumpen och värmesystemet. Värmepumpen värmer värmevattnet som cirkulerar i systemet via en värmeväxlare (kondensor). Om värmeenergin inte behövs där och då, används ackumulatortanken för tillfällig lagring. Därifrån leds vattnet till värmesystemet i byggnaden efter behov, oavsett om värmepumpen är i drift eller inte. När värmen har frigjorts börjar cykeln igen.

Skäl att installera en värmepump med ackumulatortank

I princip kan värmepumpar fungera effektivt även utan ackumulatortank. Följande punkter visar dock varför det kan vara värt att installera en sådan.

Med en ackumulatortank kan en värmepump arbeta mycket stabilt. Eftersom cylindern också lagrar värme när den inte behövs behöver värmepumpen inte slås på och av lika ofta. Detta minskar slitaget på utrustningen och kan förlänga värmepumpens livslängd.

Viktigt: Moderna värmepumpar som Vitocal 250-A arbetar särskilt ekonomiskt tack vare invertertekniken. Värmepumpens effekt kan därför automatiskt anpassas till byggnadens värmebehov.

Köldmediekretsen måste ständigt frigöra den värmeenergi som har producerats för att säkerställa en effektiv drift. En ackumulatortank lagrar överskottsvärme och säkerställer ett konstant flöde på värmevattnet. Om denna energi inte tas tillvara kan ett stigande köldmedietryck leda till ett så kallat högtrycksfel.

Viktigt: Med optimal planering kan du eliminera risken för tekniska fel vid drift av en värmepump utan ackumulatortank. Din Viessmann-partner ger dig råd och tar hänsyn till alla omständigheter.

För att minska belastningen på elnätet och sänka sina elkostnader väljer många användare idag att styra sitt värmesystem efter elbörsens timpriser. Utan tillräcklig volum/tröghet i värmesystemet så kan värmepumpen inte vara avstängd särskillt länge utan att inomhustemperaturen börjar sjunka. Genom att ansluta din värmepump till en ackumulatortank kan du använda den lagrade värmeenergin för uppvärmning under dessa blockeringstider och undviker på så satt att sänka boendekomforten.

I hybridvärmesystem med flera integrerade värmegeneratorer kompletterar en ackumulatortank en värmepump på ett optimalt sätt. Om värmepumpen t.ex. kombineras med en vedpanna för fossila bränslen eller ett solvärmesystem, fungerar tanken som ett gränssnitt och säkerställer att båda värmegeneratorerna fungerar bra tillsammans.

Golvvärme som ett möjligt alternativ

Det är inte alltid meningsfullt att kombinera värmepump och ackumulatortank. Om huset redan har golvvärme, som med sin yta och tröghet i sig fungerar som ett värmelager, kanske det inte behövs någon extra ackumulatortank. Golvmassan absorberar värmen och avger den under en längre period. Det innebär att även spärrtider kan överbryggas på ett bekvämt sätt. En annan fördel är det blygsamma utrymmesbehovet, eftersom du behöver tillräckligt med golvyta för en cylinder beroende på vilken volym som behövs. Tänk på att många golvvärmesystem har termostater/ställdon som kan påverka flödet i värmesystemet. Detta är särskilt viktigt om du har en luft/vattenvärmepump eftersom det kan medföra att den tillgängliga volymen blir för liten för att värmepumpen ska kunna avfrosta på ett effektivt sätt. 

Ta hänsyn till värmeförluster

En ackumulatortank lagrar värmeenergi när den inte behövs. Men om ackumulatorn är för stor kan värmeförluster uppstå trots god isolering. Dessa har en negativ effekt på värmesystemets totala effektivitet. Potentiella värmeförluster kan dock minimeras genom att tanken och värmepumpen matchas optimalt under planeringen.

Hitta rätt ackumulatortank till din värmepump

När du letar efter en ackumulatortank att kombinera med värmepump finns det olika varianter att välja mellan. Vilken ackumulatortank som är rätt beror på en rad faktorer, bland annat dina individuella förutsättningar.

  • Standardtankar: Konventionella tankar består av en värmeisolerad cylinder med olika anslutningar. Innehållet blandas kontinuerligt för att säkerställa en genomsnittlig temperatur i hela cylindern. Dessa tankar är inte lämpliga för värmepumpsystem.
  • Bivalenta och flerfunktionella ackumulatortankar: Två eller flera värmekällor är anslutna till dessa tankar. Detta är t.ex. nödvändigt när man kombinerar en värmepump och ett solvärmesystem för att stödja värmesystemet.
  • Lagringstankar: Vatten lagras i olika temperaturzoner inuti dessa cylindrar. På grund av den stabila temperaturskiktningen (varmt vatten överst och kallt vatten underst) kyls vattnet ner långsammare. Kombinationen av skiktningstank och värmepump är därför särskilt energieffektiv.
  • Integrerade ackumulatortankar: Dessa är integrerade i värmepumpens inomhusenhet och är en särskilt utrymmeseffektiv lösning. En annan fördel är den jämförelsevis snabba installationen.

Värmepump med ackumulatortank och varmvattenberedare

Ackumulatortankar lagrar värmevatten. I regel levererar värmepumpar dock även energi för att generera tappvarmvatten. En färskvattenmodul används för att överföra värmeenergin till tappvarmvattnet. Värmen från värmevattnet överförs till tappvarmvattnet via en värmeväxlare. Ackumulatortank och färskvattenmodul kan vara separata enheter eller kombineras i en enhet. Om du kompletterar din värmepump med en kombibassäng innehåller denna uppvärmt värmevatten och tappvarmvatten - hygieniskt åtskilda från varandra. Det förhållandevis blygsamma utrymmesbehovet är en fördel. 

Bra planering är avgörande

Om du vill säkerställa en effektiv kombination av ackumulatortank och värmepump bör du låta en erfaren installatör ta fram en plan som tar hänsyn till både dina individuella förutsättningar och systemkraven. När allt kommer omkring är inte alla ackumulatortankar lämpliga att kombinera mer värmepumpar. Effektiviteten hos konventionella modeller och tankar som utvecklats speciellt för användning med värmepumpar skiljer sig avsevärt. Med Vitocell Modular 100-VE erbjuder Viessmann ett koncept som är skräddarsytt för Vitocal värmepumpar. Tack vare den modulära konstruktionen är den lämplig vid både nybyggnation och renovering.

Svar på vanliga frågor och svar om ackumulatortankar

  • Hur stor ska ackumulatortanken vara? Det är viktigt att dimensionera rätt när man kombinerar värmepump och ackumulatortank. Den avgörande faktorn är värmeeffekten. Per kilowatt räknar ofta man med en cylindervolym på 15 till 20 liter. En erfaren installatör kan räkna ut den ideala volymen för den specifika situationen, med hänsyn till alla faktorer.
  • Hur mycket plats tar en ackumulator? Det beror framför allt på kapaciteten: Ju större ackumulator, desto mer plats behövs. Men med ett fotavtryck på mindre än 0,5 kvadratmeter tar t.ex. Vitocell Modular bara upp en liten del av utrymmet. Höjden beror på vilken cylindervolym som väljs.
  • Hur mycket kostar en ackumulatortank? Kostnaderna varierar beroende på teknik och volym.