Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Jämförelse av olika typer av luft/vattenvärmepumpar

Fråga en expert om råd
Vitocal 252-A är en kompakt luft/vattenvärmepump där alla komponenter i köldmediekretsen är integrerade i utomhusenhetent.

När man funderar på att köpa en luft/vattenvärmepump uppstår ibland frågan om man ska använda den typ av luft/vattenvärmepump som är vanligast i Sverige eller om man ska använda en så kallad split-modell. I den här artikeln kommer vi att granska och jämföra två Viessmann luft/vattenvärmepumpar, den ena är en split luft/vattenvärmepump, Vitocal 222-S, och den andra, Vitocal 252-A, är av den typ som är vanligast i Sverige där värmevattnet passerar genom värmepumpens utomhusenhet.

Split eller vanlig luft/vatten värmepump?

Viessmanns Vitocal 222-S är en split luft/vattenvärmepump som består av två separata enheter: en utomhusenhet och en inomhusenhet. Utomhusenheten och inomhusenheten är förbundna med varandra via köldmedierör. Vitocal 222-S är lämplig vid både nyinstallationer och utbyten av befintliga system.

Vitocal 252-A är en kompakt luft/vattenvärmepump där alla komponenter i köldmediekretsen är integrerade i utomhusenhetent. Denna modell är speciellt utformad för renoveringar där högre framledningstemperaturer ibland krävs.

 

Viessmanns Vitocal 222-S är en split luft/vattenvärmepump som består av två separata enheter: en utomhusenhet och en inomhusenhet. Vitocal 222-S är lämplig vid både nyinstallationer och utbyten av befintliga system.

Skillnader mellan de två modellerna av luft/vattenvärmepumpar:  

 • Vitocal 222-S: Denna split-modell består av två separata enheter som är förbundna med varandra via köldmedierör. Denna modell kan erbjuda en större säkerhet vid längre strömavbrott eftersom utomhusenheten inte innehåller något vatten som kan frysa.
 • Vitocal 252-A: I denna modell  är alla komponenter i köldmediekretsen integrerade i utomhusenheten. De två enheterna är förbundna med varandra via rör i vilka samma vatten som värmer radiatorerna flödar. Detta gör att inget ingrepp i köldmediekretsen görs under installationen.
 • Vitocal 222-S: Maximal framledningstemperatur är 60 °C, vilket är tillräckligt för de flesta nya byggnader och även vid moderniseringsprojekt.

 • Vitocal 252-A: Denna modell erbjuder tack vare köldmediet som används en högre framledningstemperatur, vilket gör den idealisk för renoveringar där högre temperaturer krävs, exempelvis med äldre radiatorsystem.
 • Vitocal 222-S: Använder köldmediet R32 med ett GWP (Global Warming Potential) på 675. Detta köldmedium är om det skulle råka läcka ut i luften ett bättre alternativ än många traditionella köldmedium.

 • Vitocal 252-A: Använder ett naturligt köldmedium, propan (R290), ett köldmedium med ett GWP på endast 3. Detta gör den till ett mer miljövänligt val.

 • Vitocal 222-S: Den höga verkningsgraden gör denna modell mycket energieffektiv med ett COP-värde (Coefficient of Performance) på upp till 5,0 (A7/W35).

 • Vitocal 252-A: Erbjuder ännu bättre verkningsgrad med ett COP-värde på upp till 5,3 (A7/W35), vilket minskar driftskostnaderna och förbättrar miljöprestandan.

 • Vitocal 222-S: Vid utveckling av 222-S har mycket energi lagts på att skapa en tyst värmepump. Split-designen kan ibland medföra att utomhusenhetens ljud lättare kan fortplantas till inomhusutrymmena via köldmedierören.

 • Vitocal 252-A: Tack vare Advanced Acoustic Design+ är denna modell extremt tyst, vilket gör att denn även kan installeras i tätbebyggda områden som till exempel i radhusbebyggelse eller nära fastighetsgränsen.

 • Vitocal 222-S: Split-designen kräver utrymme både utomhus och inomhus för de två enheterna och deras anslutningar. Under installationen utförs arbeten på köldmediekretsen vilket medför att installatören måste vara certifierad för detta.

 • Vitocal 252-A: Designen har samma krav på utrymme som split-modellen. Inga särskilda certifikat krävs för att få installera värmepumpen

 • Vitocal 222-S: Denna split-modell har en integrerad varmvattenberedare på 190 liter, vilket räcker gott och väl för hushållets dagliga behov. Inomhusenheten innehåller även en bufferttank som förbättrar systemets driftsäkerhet och effektivitet.

 • Vitocal 252-A: Denna modell inkluderar också en 190-liters varmvattenberedare samt en integrerad bufferttank och 4/3-vägs ventil som säkerställer jämn värmefördelning och optimal systemdrift under hela livslängden.

Slutsatser

Viessmanns Vitocal 222-S och Vitocal 252-A erbjuder båda utmärkta lösningar för olika uppvärmningsbehov. Valet mellan dessa beror till stor del på installationsplatsens krav och befintliga system. Vitocal 222-S är idealisk för energieffektiva nya byggnader och renoveringar, medan Vitocal 252-A erbjuder en effektiv och mer miljöskonande lösning för renoveringar som kräver högre temperaturer.

Båda modellerna representerar Viessmanns engagemang för kvalitet, energieffektivitet och miljömässigt ansvar. De erbjuder dessutom en pålitlig och modern värmelösning.