Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Luft/vattenvärmepump - kompakt och snabb att installera

Fråga en expert om råd

En monoblock luft/vattenvärmepump använder energin från den omgivande luften för uppvärmning. Till skillnad från split luftvärmepumpar är köldmediekretsen placerad i en enda enhet. Nedan kan du läsa mer om fördelarna och vad som är viktigt när du bestämmer dig för en monoblockvärmepump.

Särskild design med samma funktion

Värmepumparnas funktion är i princip densamma: miljöenergi överförs till ett köldmedium vars temperatur höjs i en teknisk process och sedan överförs till värmekretsen. Den värme som erhålls på detta sätt kan användas både för rumsuppvärmning och varmvattenuppvärmning. Det speciella med monoblockvärmepumpar är att alla komponenter som ingår i köldmediekretsen är inrymda i en enda kompakt enhet:

  • Förångare: Värmeenergi överförs till det flytande köldmediet som sedan förångas.
  • Kompressor: Köldmedieånga komprimeras, vilket höjer temperaturen.
  • Kondensor: Köldmediet avger värme till värmekretsen och blir återigen flytande.
  • Expansionsventil: Köldmediets temperatur sjunker till sin utgångstemperatur.

Vitocal 250-A & 252-A värmepumpar

Monoblock luft/vattenvärmepump för utomhus- och inomhusinstallation

En monoblock luft/vattenvärmepump kan installeras antingen inne i byggnaden eller utomhus på fastigheten. Versionen för utomhusinstallation används oftare.

Eftersom hela köldmediekretsen i monoblockvärmepumpar som Vitocal 250-A sitter i uteenheten kräver den här typen betydligt mindre utrymme. Detta är särskilt fördelaktigt i fall där utrymmet är begränsat - t.ex. vid eftermontering av en värmepump i en äldre byggnad. En annan fördel är den låga ljudnivån inomhus. Vid utomhusinstallation måste man se till att värmeenergin transporteras från uteenheten in i byggnaden via välisolerade rör. För att minimera värmeförlusterna bör avståndet mellan utomhusenheten och byggnaden vara så kort som möjligt. 

I princip kan båda versionerna installeras i nya byggnader och i äldre byggnader. En aspekt som måste beaktas är det tillgängliga utrymmet. Om värmepumpen används som ett alternativ till en oljepanna kan man frigöra mycket utrymme genom att ta bort oljetanken. En erfaren installatör kommer att bedöma förhållandena på plats och ge skräddarsydda råd om de olika monoblockvärmepumpar som finns tillgängliga från Viessmann.

Jämförelse av split- och monoblockvärmepumpar

Till skillnad från monoblocksvärmepumpar är komponenterna i köldmediekretsen i splitvärmepumparna uppdelade mellan utomhus- och inomhusenheterna. Detta gör utomhusenheten mer kompakt och lätt, vilket ger större flexibilitet vid placering. Installationen är dock mer komplicerad.

Observera! Att själv installera en monoblockvärmepump rekommenderas inte. En installatör tar hand om korrekt planering och installation av tekniken. Effektiv och säker drift är endast möjlig om installationen utförs professionellt. Dessutom kan en värmeentreprenör också förklara hur den nya värmepumpen fungerar.

Innovativ teknik möjliggör hög effektivitet

Huruvida en luft/vattenvärmepump med split eller monoblock -pump är lämpligare måste bedömas individuellt. I princip fungerar båda versionerna mycket effektivt i nya byggnader såväl som i äldre byggnader när de är rätt dimensionerade. Grunden för detta är en värmelastberäkning som utförs av installatören. Innovativ teknik bidrar också till ekonomisk effektivitet. De aktuella split- och monoblockvärmepumparna från Viessmann är till exempel utrustade med patenterad hydraulik som garanterar effektiv drift under hela livslängden. Värmepumpar med OptiPerform är också upp till 60 procent mindre än liknande system och kan installeras snabbare av en värmeentreprenör.

  Monoblockdesign Splitdesign
Köldmediekrets I inomhus- eller utomhusenheten I inomhus- och utomhusaggregat
Installation Inget certifikat behövs, snabbare Certifikat krävs, mer komplicerat
Kontroll av köldmedierör Krävs inte Krävs
Risk för att rören fryser till is Vid extrema temperaturer och samtidigt strömavbrott Ingen risk

Fördelar och nackdelar med en monoblock luft/vattenvärmepump

Denna konstruktion har vissa fördelar och nackdelar. Viktigt att notera är att en monoblockvärmepump är jämförelsevis enkel och snabb att installera. Eftersom köldmediekretsen är placerad inuti enheten är den mindre känslig för fel. Följaktligen finns det inget behov av ytterligare underhåll. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att värmepumpar i monoblockdesign kan vara något större och tyngre. Detta innebär mindre flexibilitet vid placering. För att förhindra att rören från utomhusenheten till inomhusenheten fryser vid särskilt låga temperaturer vid utomhusinstallation är det också viktigt med god isolering.

Bullerskydd för boende och grannar

God ljudisolering måste säkerställas för både inomhus- och utomhusinstallationer. Tack vare Advanced Acoustic Design+ är detta en självklarhet med Viessmanns monoblockvärmepumpar. De är bland de tystaste i sitt slag. Vissa miljöåtgärder bidrar också till en låg ljudnivå för värmepumpen. . Vid installation bör det finnas ett tillräckligt avstånd till angränsande fastigheter. För att inte störa din egen lugn och ro bör enheten inte placeras under ett skärmtak eller i en nisch, till exempel för att förhindra att ljudet förstärks med en ekoeffekt.

Fördelar Nackdelar
Kompakt konstruktion Mer utrymme krävs
Snabb installation Mindre flexibilitet
Lågt underhållsbehov Extra isolering (utomhusinstallation)