Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Hur fungerar värmepumpar under vintern?

Fråga en expert om råd
Luft/vattenvärmepumpar är därför idealiska för det svenska klimatet och kylan. Bilden visar en Viessmann luft/vattenvärmepump Vitocal 250-A.

I hjärtat av den svenska vintern, där temperaturen ofta sjunker under nollstrecket, är det av yttersta vikt att upprätthålla en varm och bekväm hemmiljö. Värmepumpar har visat sig vara en populär och effektiv lösning för att bekämpa kylan, men hur fungerar de under extrema förhållanden när temperaturen sjunker långt under fryspunkten?

Värmepumpar i temperaturer under nollstrecket

Värmepumpar fungerar enligt en enkel princip: de överför värme från en plats till en annan. På vintern utvinner de värme från utomhusluften, marken eller vattnet och överför den inomhus.

Den största utmaningen ligger i värmepumparnas minskade effektivitet vid mycket låga temperaturer, vilket ofta kräver en extra värmekälla. Att välja en värmepump som är konstruerad för att klara Sveriges vinterförhållanden är avgörande för optimal prestanda.

Hur fungerar olika värmepumpar på vintern?

 

Luft/luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpar utvinner värme från utomhusluften. Värmepumpar som är konstruerade för nordiska förhållanden har visat sig fungera bra, vilket innebär att de producerar värme med hög effektivitet även vid sträng kyla. Luft/luftvärmepumpar har en avfrostningsfunktion som förhindrar att utomhusenheten fryser och håller enheten igång effektivt året runt. Avancerade modeller kan arbeta effektivt i så låga temperaturer som -25°C.

Bervärmepumpar

Bergvärmepumpar är ett bra och välfungerande alternativ för nordliga vinterförhållanden eftersom de utnyttjar jordens relativt stabila temperatur. De påverkas mindre av fluktuerande lufttemperaturer och kan konsekvent ge uppvärmning. De har högre initiala installationskostnader men erbjuder högre effektivitet.

Luft/vattenvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar: I Sverige är temperaturen under större delen av året mellan +10 och -10 grader Celsius. Luft/vattenvärmepumpen fungerar bra i denna typ av temperaturer. I allmänhet är luft/vattenvärmepumpar mest effektiva när temperaturen inte understiger -15°C. Då kan de fortfarande någorlunda effektivt producera det +55°C varma vatten som krävs för många radiatorer och för att bereda tappvarmvatten.

Under kalla perioder minskar luft/vattenvärmepumpens värmeeffekt i förhållande till den elenergi den förbrukar, men de mest effektiva enheterna producerar fortfarande värme vid -25°C. Ju längre söderut du bor, desto färre dagar under -20°C blir det per år. Luft/vattenvärmepumpar är därför idealiska för det svenska klimatet och kylan.

Luft/vattenvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften och överför den till ett vattenburet värmesystem.

Fem saker att tänka på vid köp av värmepump i Sverige

  

När du överväger att köpa en värmepump i Sverige bör du ta hänsyn till flera faktorer för att säkerställa optimal prestanda och kostnadseffektivitet:

  1. Typ av värmepump: Utvärdera den lämpligaste typen baserat på ditt läge, fastighetens storlek och tillgång till naturresurser.
  2. Storlek och kapacitet: Korrekt dimensionering är avgörande. En underdimensionerad enhet kan ha svårt att värma upp ditt hem effektivt, medan en överdimensionerad enhet kan leda till onödigt höga investeringskostnader.
  3. Energieffektivitet: Viktiga faktorer är pumpens förmåga att motstå kalla temperaturer, effektivitetsbetyg (COP för värmeutvinningseffektivitet och SCOP för säsongsprestanda) och att säkerställa professionell installation. Dessa faktorer är avgörande för att klara Sveriges vintrar.
  4. Professionell installation: Välj en välrenommerad installatör med erfarenhet av kalla klimat för att säkerställa att ditt system är optimerat för svenska vintrar.
  5. Subventioner: Undersök vilka statliga incitament som finns för att installera energieffektiva värmepumpar, vilket kan minska den initiala kostnaden avsevärt.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om Sveriges kalla vintrar innebär vissa utmaningar, kan rätt värmepump erbjuda en hållbar och effektiv uppvärmningslösning. Genom att förstå de olika typerna av värmepumpar, identifiera potentiella hinder och överväga viktiga faktorer före köpet, kan du njuta av ett mysigt och varmt hem även under den djupaste vintern.