Vanliga frågor om ViCare App

Hur fungerar ViCare App? Vilka möjligheter och funktioner finns det? Hur installeras appen korrekt? Du hittar svaren nedan samt användbar information om de vanligaste frågorna om ViCare-appen.


Installation och registrering

Hur installerar jag ViCare-appen?

Följ stegen nedan för att ansluta din Viessmann-produkt till ViCare-appen:

1.  Installera Vitoconnect.
2.  Ladda ner ViCare-appen (iOS / Android).
3.  Anslut Vitoconnect till styrenheten.
4.  Anslut Vitoconnect till elnätet.
5.  Följ instruktionerna i ViCare-appen.

För att registrera dig måste du skapa ett användarkonto i appen under ”Skapa nytt konto”. För att Vitoconnect ska kunna tilldelas detta konto ska du skanna QR-koden eller ange tillverkningsdata och ID. Följande uppgifter används för kontot:

●  För- och efternamn
●  Adress
●  Telefonnummer

Du måste också ange värmeanläggningens plats om det skiljer sig från din adress. Dessa uppgifter hjälper installatören att hitta din adress efter att tjänsten har godkänts. Slutligen bör du acceptera Dataskydds- och Användarvillkoren för att slutföra processen. Om du har följt dessa steg ska både Vitoconnect och ViCare-appen konfigurerats korrekt.


Viessmann ViCare App

Var kan jag ladda ner appen?

ViCare-appen kan laddas ner från App Store eller Google Play Store. Se till att operativsystemets version uppfyller minimikraven för appen.


Kan jag installera ViCare-appen på datorn?

ViCare-appen är en app utvecklad för ett mobiloperativsystem. En version för PC eller Mac är för närvarande inte tillgänglig.

Hur registrerar jag Vitoconnect?

Vitoconnect-modulen kan enkelt registreras via Plug & Play. Allt du behöver göra är att skanna den medföljande QR-koden med din smartphone. Innan du gör detta bör kontrollenheten Vitoconnect och Vitotronic på värmeprodukten anslutas till el och internet med hjälp av kabeln som ingår i leveransen. Vitoconnect är ansluten till kontot i ViCare-appen via koden. Det är därför viktigt att du laddar ner appen och skapar ett användarkonto där.

Hur installerar jag appen igen efter att jag bytt smartphone?

I det fallet laddar du bara ner ViCare-appen till den nya telefonen. Logga sedan in med din e-postadress och lösenord. En ny registrering eller ominstallation är inte nödvändig. Allt du behöver göra är att logga in och du kan sedan fortsätta använda tjänsterna i ViCare-appen.

Kan jag föra över Vitoconnect och ViCare till ett nytt värmesystem?

Av säkerhetsskäl är Vitoconnect alltid kopplad permanent till styrningen av motsvarande värmesystem. Om du väljer att köpa en ny Viessmann-värmeprodukt måste Vitoconnect först återställas. För att göra detta skickar du ett e-postmeddelande till följande adress: td@viessmann.com. Skicka e-postmeddelandet från den e-postadress som du registrerade din Vitoconnect med. Du måste sedan installera Vitoconnect och ansluta den till det nya värmesystemet.

Jag kan inte hitta QR-koden för Vitoconnect. Vad kan jag göra?

QR-koden finns också i Vitoconnect-huset, direkt på kretskortet. Koppla bort strömmen och USB-kabeln från Vitoconnect och ta bort kåpan. Det bästa sättet att göra detta är att dra fodralet mot dig längst ner och sedan lyfta av det. För detaljerad information, se installationsmanualen för Vitoconnect.


Uppdateringar för ViCare-appen

Var kan jag hitta uppdateringar för ViCare-appen?

ViCare-appen skickar en notis i din smartphone när uppdateringar är tillgängliga. Du måste sedan bekräfta detta meddelande och sedan ladda ner och installera uppdateringarna. Med rätt inställningar på din smartphone laddas också uppdateringar ner automatiskt.

När finns det tillägg för appen?

Diverse tillägg kommer med uppdateringarna för appen. Det är därför lämpligt att hålla den uppdaterad. Med uppdateringen kommer också information om vad som är nytt och vad som har förändrats.


Drift och funktion

Var hittar jag bruksanvisningar för ViCare-appen?

All information om funktioner och användningen av ViCare-appen finns på ViCare App-sidan eller hos din lokala Viessmann-specialist.


Vad betyder symbolerna i ViCare-appen?

Vad betyder symbolerna i ViCare-appen?

Förutom temperaturen för värmekretsarna kan du få information om varmvatten och utomhustemperaturer. All information finns på tydligt på en sida. Dessutom kan du se de olika uppvärmningslägena.

Tidsprogrammet visas som en kalender med en klocka och när du är hemma med ett litet hus.


Var kan jag få information om appen?

Mer information finns på sidan för Viessmann ViCare-appen.

Kan jag skapa ett energibesparingsläge via ViCare-appen?

Du kan använda ViCare-appen för att ställa in både komfort- och partyläge. På detta sätt kan du matcha efterfrågan och prestanda därefter. Valet av dessa alternativ är tillgängligt för både Android- och iOS-enheter.

Dock kan ekonomiläget endast ställas in om styrningen av värmesystemet också möjliggör denna funktion. Annars kan du inte göra dessa inställningar via appen.


Fel och felmeddelanden

ViCare-appen ansluter inte till värmeenheten

Om ViCare-appen inte upprättar en anslutning till värmesystemet måste anslutningskabeln mellan Vitoconnect och styrenheten först kontrolleras. Du bör också se till att du har en internetanslutning.

ViCare-appen fungerar inte

Stäng appen helt. Med en Apple-produkt måste du dubbelklicka på hemknappen och dra applikationen uppåt. Därefter bör du starta om appen. Nu ska ViCare-appen fungera igen. För att vara säker kontrollera också om uppdateringar är tillgängliga för ViCare på App Store respektive Play Store . Du bör också se till att ditt operativsystem uppfyller minimikraven: iOS 10.3 och Android 4.4.

Det finns återkommande fel i ViCare-appen

Kontakta support om problemet upprepas i appen: vicare-service@viessmann.com. I händelse av problem med värmesystemet bör du kontakta en av Viessmann-specialist eller din lokala installatör.

Appen visar inte utomhustemperaturen

ViCare-appen visar endast utetemperaturen om värmestyrningen också har den här funktionen. Detta innebär att utomhustemperaturen endast är tillgänglig om värmesystemet är utetemperaturkompenserat och utrustat med en utegivare.

Framledningstemperaturen visas inte

Framledningstemperaturen ingår för närvarande inte i ViCare-appens funktionalitet.

Pannans temperatur visas inte

Du hittar pannans temperatur under menyalternativet "Inställningar" och sedan under "Enhetsstatus". Pannans temperatur visas för alla olje- och gasuppvärmningssystem.

Jag har glömt lösenordet för min ViCare-app. Vad kan jag göra?

På ViCare-appens startskärm finns funktionen ”Glömt lösenord”. Ange e-postadressen du använde för att registrera dig. Du får då ett e-postmeddelande där du kan välja ett nytt lösenord.

Anslutningen mellan min smartphone och Vitoconnect är instabil. Vad kan jag göra?

Kontrollera först installationen av Vitoconnect. Det får inte finnas några metallföremål mellan WLAN-routern och Vitoconnect, till exempel själva värmeenheten, annars kan data inte överföras korrekt. Kontrollera sedan placeringen av själva routern. Samtidigt kan du också kontrollera alla anslutningskablar. 

Om båda dessa inte lyckas kan du installera en WiFi-repeater för att förstärka din WiFi-signal. Då bör det finnas en stabil anslutning mellan smarttelefonen och Vitoconnect.

För värmekretsen visas “--” längst upp till höger istället för den faktiska temperaturen.

Den faktiska temperaturen visas endast om appen också har data från värmesystemet. Värmeenheten måste vara utrustad med en sådan funktion. Om du inte har installerat en rumsgivare som exempelvis en fjärrkontroll finns det ingen data tillgänglig och “--” visas.

Appen visar att data inte kan laddas.

Om detta felmeddelande visas startar du om Vitoconnect. För att göra detta, koppla bort Vitoconnect från strömförsörjningen i cirka 10 sekunder. Internetgränssnittet laddas om och ansluts automatiskt. ViCare-appen kan sedan ladda om data.