Modern uppvärmning med gas - Så fungerar kondenseringstekniken

Effektiv uppvärmning med kondenseringsteknik

Kondenseringstekniken använder inte enbart värmen i en mätbar temperatur av heta gaser där förbränningen sker (värmevärde), utan även innehållet av vattenånga används (energivärde). Kondenserande pannor kan nästan helt återinföra värmen som finns i avgaserna och använda det för uppvärmning.

De kondenserande gaspannorna har en högeffektiv värmeväxlare i rostfritt stål för att kyla avgaserna innan de lämnar pannan. Genom den högeffektiva kondenseringstekniken återvinner man då rökgasernas temperatur in i värmesystemet. Rökgaserna blir svalare och värmen återvinns in i värmnesystemet.

Med denna teknik uppnår pannan en norm-verkningsgrad på upp till 98%. Denna energieffektivitet gör att man inte bara skonar miljön från onödiga utsläpp, utan även sin ekonomi.

Gas-Brennwert-Matrixbrenner.jpg

MatriX-gasbrännaren

MatriX-gasbrännaren är en milstolpe inom Viessmanns värmeteknik. Tack vare användningen av MatriX-nätet i rostfritt stål utmärker den sig genom sin långa livslängd. Brännaren tål hög temperaturbelastning.

Kondenserande gaspannor

Med kondenseringstekniken utnyttjas inte bara den värme som uppstår vid förbränning av eldningsolja och gas, utan även den värme som förblir outnyttjad med vanlig värmeteknik. Kondenserande pannor utvinner nästan all den värme avgaserna innehåller och omsätter den sedan till värme som kan användas för uppvärmningen. De kondenserande pannorna från Viessmann är utrustade med Inox Radial-värmeväxlare av rostfritt stål som kyler av avgaserna innan de leds in i skorstenen. När avgaserna har kyls av så mycket att den vattenånga de innehåller kondenseras, överförs den frigjorda värmen till värmesystemet.