Kondenserande gaspannor

Effektivare uppvärmning

För effektiv värmegenerering med naturgas erbjuder Viessmann en mängd olika teknologier som tillgodoser många olika behov. Till exempel, för uppvärmning med gas i nya byggnader eller vid modernisering, för bostadsrätten, villan eller för större projekt i byggbranschen.

Gaskondenspannor är framförallt lämpliga för användning i nya byggnader. De är extremt kompakta, väggmonterade enheter som passar in i, nästan, vilket rum som helst. Om du avser ansluta ett solsystem för dricksvattenberedning rekommenderar vi kondenseringskedjor med integrerad solvärmeväxlare. Golvaggregaten är konstruerade för bivalent drift.

Tekniskt är Viessmann-gaskondenspannor toppmoderna och täcker ett effektområde från 2 till 100 kW. Det innebär att de alltid kan leverera tillförlitligt med värme i villor och flerfamiljshus.

Gaskondenspannor finns även i större dimensioner. Dessa används främst i byggnader med stort värmebehov som bostadsrättshus, offentliga och kommersiella byggnader. Tack vare kaskadfunktionen kan flera enheter snabbt anslutas till en enda enhet, vilket garanterar tillförlitlig värme även i stora byggnader.

Längst ner på sidan hittar du alla våra gaskondenspannor.

Vägghängd gaskondenspanna i boendemiljö

Bra för klimatet och miljön

Med kondenseringstekniken gör du en insats både för miljön och din ekonomi. Eftersom tekniken tillåter en extremt effektiv användning av energi hålls värmekostnaderna nere på en lägre nivå än konventionella värmesystem klarar av.

Alla Viessmanns-gaskondenspannor uppfyller EU:s krav för effektiv kondenseringsteknik. 98 procent eller mer av den energi som används omvandlas till värme.

Med den oslagbara effektiviteten bidrar dessa pannor aktivt till klimat- och miljöskydd.

Använd framtidsskyddad värmeteknik redan idag

Kraven på resursbesparande värmeteknik blir allt större. Nya gaskondenspannor ska inte bara vara rena, utan även hållbara. Som svar på detta har Viessmann redan införlivat framtiden i sina gaskondenseringssystem.

Tack vare den inbyggda förbränningskontrollen anpassar gaskondenspannorna sig automatiskt till olika typer av gas - inklusive biogastillägg. På så sätt uppfyller värmesystemen krav på resursbesparande värmeteknik.

Det faktum att energi i huset inte behöver lagras är en annan stor fördel vid val av ett gaseldat värmesystem. De kompakta gaskondenspannorna tar lite plats vilket ger er extra utrymme i tvättstugan eller källaren.

Viessmann solpaneler monterade på ett tak

Kombinera med solfångare

Solens fria energi för uppvärmning av vatten används fortfarande i relativt liten utsträckning.

Installerar du ett nytt gasvärmesystem, till exempel gaskondenspannan, är det en god idé att kombinera systemet med solpaneler för att dra nytta av fri solenergi.

Styr ditt nya system med hjälp av ViCare-appen

Med ViCare-appen kan du bekvämt justera och kontrollera ditt Viessmann-gasvärmesystem och spara energi - när som helst, från vilken plats som helst.


Skiss som illustrerar kondenseringstekniken

Effektiv uppvärmning med kondenseringsteknik

Kondenseringstekniken använder inte enbart värmen i en mätbar temperatur av heta gaser där förbränningen sker (värmevärde), utan även innehållet av vattenånga används (energivärde). Kondenserande pannor kan nästan helt återinföra värmen som finns i avgaserna och använda det för uppvärmning.

De kondenserande gaspannorna har en högeffektiv värmeväxlare i rostfritt stål för att kyla avgaserna innan de lämnar pannan. Genom den högeffektiva kondenseringstekniken återvinner man då rökgasernas temperatur in i värmesystemet. Rökgaserna blir svalare och värmen återvinns in i värmnesystemet.

Med denna teknik uppnår pannan en norm-verkningsgrad på upp till 98%. Denna energieffektivitet gör att man inte bara skonar miljön från onödiga utsläpp, utan även sin ekonomi.

MatriX gasbrännare

MatriX-gasbrännaren

MatriX-gasbrännaren är en milstolpe inom Viessmanns värmeteknik. Tack vare användningen av MatriX-nätet i rostfritt stål utmärker den sig genom sin långa livslängd. Brännaren tål hög temperaturbelastning.

Kondenserande gaspannor

Med kondenseringstekniken utnyttjas inte bara den värme som uppstår vid förbränning av eldningsolja och gas, utan även den värme som förblir outnyttjad med vanlig värmeteknik. Kondenserande pannor utvinner nästan all den värme rökgaserna innehåller och omsätter den sedan till värme som kan användas för uppvärmning.