Energisnål försörjning av ånga, värme och kyla

Effektiva energisystem och -anläggningar för industriella tillämpningar är ett viktigt bidrag till att sänka driftskostnaderna och minska utsläppen av skadliga ämnen, vilket ökar konkurrenskraften. Viessmann har passande systemlösningar för energisnål försörjning av upp till 120 ton ånga per timme, upp till 120 MW värme, upp till 2 MW kyla. Dessutom kan alla bränslen användas – fossila bränslen, biomassa och avgasvärme liksom jordvärme eller från uteluften eller den spillvärme som uppstår vid industriella processer.

Viessmann utvecklar och omsätter kompletta energikoncept som är grundade på hela systemet av energigenerering, försörjningsstruktur och förbrukning. Utifrån analysen av alla processer är grunden för att fastställa potentialen och anpassa systemkomponenterna. Omfattande tjänster från planering via idrifttagning till service kompletterar utbudet.

Jag söker en produkt för som drivs av .