Högtrycksångpannor för industri

Vitomax HS högtrycks ånggeneratorer uppfyller alla nya lagkrav för särskilt låg förbränning och är speciellt utformad för tillverkningsindustrin där kontinuerlig ånga behövs. Tack vare sin stora förångningsyta med integrerad ångtorkare uppnås en hög ångkvalitet med låg återstående fuktighet.

Vitomax HS kan manövreras mycket flexibelt med lätt eller tung eldningsolja, bioolja eller med (bio) naturgas.