Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Minska varmvattenförbrukningen

Fråga en expert om råd

För att minska varmvattenförbrukningen måste du först förstå den. Förbrukningen av varmvatten utgör 25-40 procent av den totala vattenförbrukningen. Med en genomsnittlig total vattenförbrukning i Sverige på 140 liter per dag och person (WHO 2020) motsvarar detta 35 till 56 liter. Detta stora spann beror på att varje person använder varmvatten mycket olika.

Förbrukning av varmvatten i siffror

Den personliga hygienen står för den största delen av varmvattenförbrukningen per person i ett hushåll. Detta inkluderar duschning, bad, ansiktstvätt osv. Det genomsnittliga värdet på 35-56 liter som nämns ovan avser inte den totala mängden vatten som används för dusch eller bad. Det avser endast den mängd som tillhandahålls av en varmvattenberedare eller ett solvärmesystem. En person som badar oftare har en högre varmvattenförbrukning och därmed en högre total vattenförbrukning än en person som bara tar en snabb dusch varje dag. Detta beror på att kallt vatten läggs till det uppvärmda varmvattnet.

Följande figurer visar hur nära förbrukningen av varmvatten i synnerhet och vattenförbrukningen (varmt och kallt vatten) i allmänhet hänger samman:

 • Toalettspolning står för nästan 30 procent av den totala vattenförbrukningen. Som väntat är detta kallt, ouppvärmt vatten.
 • Tvätt står för något mer än 10 procent av den totala vattenförbrukningen. Till skillnad från toalettspolning värms en del av detta vatten upp - vanligtvis direkt i tvättmaskinen med hjälp av elektricitet.
 • Liksom vid tvätt är en del av det vatten som används vid diskning uppvärmt. Denna uppgift står för cirka 6 procent av den totala vattenförbrukningen.
I Sverige är den genomsnittliga totala vattenförbrukningen 140 liter per person under en dag.

Förbrukning av varmvatten, dricksvatten, processvatten och virtuellt vatten

Om du söker efter den genomsnittliga varmvattenförbrukningen per person kommer du någon gång att stöta på relaterade termer som dricksvatten, processvatten, virtuellt vatten eller vattenfotavtryck. Men vad betyder de egentligen? Den siffra på 140 liter per dag som nämndes i början avser endast det drickbara vatten som används direkt från kranen. Processvatten däremot tar även hänsyn till den mängd som används vid tillverkningen av livsmedel eller andra varor - och det överskrider nationsgränserna. Experter hänvisar också till detta indirekt använda vatten som virtuellt vatten. Dess mängd överstiger dricksvattnet många gånger.

Beräkna och minska kostnaderna för vattenförbrukning

Tekniskt sett kan varmvatten värmas på olika sätt: centralt eller i ett decentraliserat system. När det gäller central uppvärmning av varmvatten sköts uppgiften av det befintliga värmesystemet. Vattnet värms antingen på konventionellt sätt genom den värme som genereras av en värmepump eller direkt av en panna. Alternetivt kan värmen genereras av förbränning av gas eller olja.

Decentraliserad varmvattenuppvärmning är däremot separat från det befintliga värmesystemet. Här används elektriskt drivna enheter för att tillhandahålla varmvatten. Vilken typ av varmvattenuppvärmning som används har ett stort inflytande på kostnaden för varmvattenförbrukningen.

I praktiken rekommenderar experter den centraliserade lösningen, eftersom den är billigare tack vare det bränsle som används. En decentraliserad försörjning har dock också sina fördelar, till exempel när efterfrågan på varmvatten är för liten för att en anslutning till det befintliga värmesystemet ska vara ekonomiskt lönsam. I slutändan är det upp till individen att avgöra vilken variant som är bäst. Det första viktiga steget bör alltid vara att få råd av en installatör.

Investera om möjligt i ett solvärmesystem och låt det täcka större delen av ditt varmvattenbehov.

Beräkning av de genomsnittliga kostnaderna för varmvattenförbrukningen

Om du är husägare och dessutom äger ett solvärmesystem är det kanske bara av sekundär betydelse för dig att beräkna den genomsnittliga kostnaden för varmvattenförbrukningen. De som bor i hyresbostäder bör däremot inte skygga för att göra det. För det ger både klarhet och ett incitament att spara energi. Om du vill beräkna kostnaden för din genomsnittliga varmvattenförbrukning måste du tänka på flera faktorer. Dessa är bland annat följande:

 • Genomsnittlig varmvattenförbrukning.
 • Temperaturen som vattnet värms upp till.
 • Priset på det bränsle som används.

Antal personer påverkar förbrukningen av varmvatten

Den årliga varmvattenförbrukningen för ett hushåll beror i hög grad på hur många personer som bor i hushållet. Med en varmvattenförbrukning på cirka 40 liter per dag och person (se ovan) blir det 43 800 liter eller 43,80 kubikmeter per år för en familj med tre personer (40 liter x 3 personer x 365 dagar).

Vattentemperaturen är också en viktig faktor

Ju varmare varmvatten, desto mer energi förbrukar varmvattenberedaren. I genomsnitt värms varmvattnet i de flesta system upp till mellan 50 och 60 grader Celsius. Uppvärmning till en temperatur under detta intervall kan påverka komforten.

Du kan använda följande formel: varmvattenförbrukning x faktor 2,5 x skillnaden mellan kallt och varmt vatten = årsförbrukning, baserat på en kallvattentemperatur på 10 grader Celsius.

I vårt konkreta exempel innebär detta: 43,80 kubikmeter x 2,5 x 40 grader Celsius (50 °C inställd temperatur - 10 ° kallvattentemperatur) = 4380 kilowattimmar. Om varmvattnet däremot värms upp till 60 grader Celsius är den årliga förbrukningen 5475 kilowattimmar = (43,80 kubikmeter x 2,5 x 50 grader Celsius).

Minska varmvattenförbrukningen och spara kostnader

Att minska din egen varmvattenförbrukning innebär inte att du använder mindre varmvatten eller minskar kostnaderna till varje pris. Till att börja med måste grundbehovet av vatten fortfarande tillgodoses. Det handlar snarare om att utnyttja varmvattnet optimalt genom tekniska och manuella åtgärder.

Hur du minskar din förbrukning av varmvatten eller vatten

 • Att minska varmvattenförbrukningen börjar med hur det produceras. När det gäller uppvärmning av varmvatten bör du välja en effektiv uppvärmningsteknik som passar dina behov.
 • Investera om möjligt i ett solvärmesystem och låt det täcka större delen av ditt varmvattenbehov.
 • Använd en snålspolande toalett. Detta sparar upp till tre gånger mer vatten än en äldre icke snålspolande toalett.
 • Flödesbegränsare och termostatstyrda blandare kan minska vattenförbrukningen markant.
 • Tänk också på hur länge du duschar och fundera på att stänga av kranen när du använder tvål.