Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Ingen värme - Vad ska man göra?

Fråga en expert om råd
Bild © Africa Studio / Shutterstock.com

Vi älskar bekvämlighet och vänjer oss snabbt vid behagliga rumstemperaturer. Därför är det en obehaglig överraskning när värmesystemet inte fungerar och den sköna värmen uteblir. För att systemanvändarna inte ska vara helt oförberedda i händelse av ett fel på värmesystemet har vi i vår guide listat de viktigaste orsakerna och åtgärderna, med vilka fel kan åtgärdas snabbt och säkert.

Tecken på att värmesystemet är trasigt

Ett defekt värmesystem märks oftast genom att radiatorerna förblir kalla trots att värmen är påslagen och termostaterna är uppskruvade. Följande lista visar vilka tecken på värmefel som förekommer:

 • En eller flera radiatorer förblir kalla
 • Värmesystemet kan inte startas
 • Värmen kan inte stängas av
 • Värmesystemet som är påslaget fortsätter att stänga av sig
 • Värmesystemet visar felkod/felmeddelande

Orsaker till ett felaktigt värmesystem

Ett uppvärmningsproblem kan ha olika orsaker. Problemet är att de flesta orsakerna har samma följder till en början, eller åtminstone liknande följder nämligen kalla radiatorer och kalla rum. När man konfronteras med detta för första gången är det ofta svårt att avgöra om det bara är ett vardagsproblem som är lätt att åtgärda eller om det finns allvarliga orsaker som kan göra det nödvändigt att byta ut hela systemet. Att definiera detta är det första steget.

Fel eller störningar som orsakas av driftfel, felaktiga inställningar eller bristande uppmärksamhet. Om uppvärmningen helt enkelt inte blir varm är det första du ska göra att kontrollera uppenbara orsaker: Finns det tillräckligt med bränsle? Om så är fallet, fungerar bränsletillförseln? För att kontrollera om bränslet behöver fyllas på räcker oftast en snabb titt på nivåindikatorn (för oljeuppvärmningssystem). För att säkerställa bränsletillförseln bör motsvarande komponenter, till exempel gasventilen, kontrolleras. Om problemet inte heller här kan hittas är det värt att ta en närmare titt på anslutningarna.   

OrsakLösning
  
Bränslet har tagit slut eller matas inte på rätt sättKontrollera nivåindikatorn, fyll på tanken vid behov
  
Uppvärmningskurvan är felaktigt inställdÅterställ värmekurvan  
Uppvärmningen är fortfarande i sommarlägeÄndra inställningen till vinterläge  
Otillräckligt vattentryck i värmesystemetKontrollera tryckmätaren, helst: 1,5-2 bar, fyll på värmevattnet, låt vid behov utföra en hydronisk balansering  
Nödströmbrytaren har avbrutit strömförsörjningenTryck på nödbrytaren i pannrummet igen och starta systemet  
Felmeddelande/felkod på pannanFelsökning, hitta koden i bruksanvisningen, kontakta en värmetekniker  

Den allmänna regeln är att en installatör bör anlitas om orsakerna inte är klart identifierbara. Detta gäller i ännu högre grad om enskilda komponenter är felaktiga, t.ex. en circulationspump. Förutom cirkulationspumpar kan även ev. termostater på radiatorerna vara felaktiga. Det finns också många andra komponenter som kan vara defekta, felaktigt inställda eller smutsiga. Dessa inkluderar till exempel:

 • Brännare
 • Överströmningsventil
 • Oljefilter
 • Temperaturregulator
 • Givare
 • Reglering
 • Expansionskärl

Om en eller flera av dessa komponenter skulle vara felaktiga krävs expertkunskap. Systemanvändare bör kontakta sin installatör för att utföra en reparation eller ett utbyte.

Informera installatören om felkoden i förväg  

Vissa fel leder till att en felkod visas på displayen på Viessmann-enheten. Dessa anges i en tabell i serviceanvisningarna för dinn Viessmann-enhet. Om du är osäker eller om du inte har serviceinstruktionerna till hands är det bäst att fråga den värmeinstallatör som installerade ditt system. För att installatören ska kunna reparera värmesystemet är det lämpligt att anteckna den felkod som visas. Berätta om den på telefon vid nästa tillfälle. Detta kommer att hjälpa dem att förbereda sig för reparationen.

Visar pannan ett fel? Läs vår guide för att ta reda på vad du ska göra i det här fallet.

Drift av värmesystemet med ett reservkraftsaggregat nödgenerator i händelse av strömavbrott

Styrenhet, motorventiler eller pumpar: Om strömmen bryts kommer värmesystemet inte längre att producera värme även om det inte är defekt. Om det i ett sådant fall inte finns något solcellssystem med energilager och nödströmsfunktion kan ett litet reservkraftsaggregat hjälpa till. Detta förbränner bensin, diesel eller flytande gas för att förse de anslutna enheterna med elektricitet. För att detta ska fungera korrekt måste du ha rätt  reservkraftsaggregat ansluten till värmesystemet.