Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Underhåll av värmepump inför vintern

Anmod om rådgivning nu
En Viessmann luft/vattenvärmepump Vitocal 250-A.

När vinterns kalla grepp hårdnar blir värmepumpens effektivitet och livslängd avgörande, särskilt i långa perioder med minusgrader. Oavsett om det är en bergvärmepump, luft/vattenvärmepump eller luft/luftvärmepump, kräver varje typ noggrann skötsel för att säkerställa optimal prestanda trots låga temperaturer. Dessa kan ofta, i de nordiska länderna, sjunka så lågt som -25 grader Celsius och därunder. Låt oss titta närmare på några faktorer som är avgörande för varje typ av värmepump:

Bergvärmepumpens underhåll på vintern

Bergvärmepumpar utvinner värme från marken, där temperaturen är relativt stabil jämfört med luften ovanför. Vid längre perioder med kyla kan dock marktemperaturen sjunka, vilket påverkar systemets effektivitet. Här är vad du bör tänka på när det gäller att förbereda bergvärmepumpar inför längre perioder med minusgrader:

 • Smutsfilter: Kontrollera och rensa vid behov köldbärarens (brine) och värmebärarens   filter.

 • Köldbärarvätska: Kontrollera nivån och fyll på vid behov. Använd om möjligt samma typ som användes vid installation. Blandning av olika fabrikat brukar normalt inte vålla några problem så länge man inte blandar köldbärare av etanol och glykolbas. Etanolbaserade köldbärare är absolut vanligast. Oavsett vätska ska den vara frysskyddad till -15°C.

 • Regelbundna kontroller: Planera in regelbundna underhållskontroller med en certifierad tekniker för att inspektera värmepumpenheten och söka efter tecken på skador eller ineffektivitet.

Luft/vattenvärmepump på vintern  

Luft/vattenvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften och överför den till ett vattenburet värmesystem. Vid temperaturer under noll grader blir luften mindre tät, vilket minskar systemets förmåga att utvinna värme effektivt. Så här förbereder du luft/vattenvärmepumpar inför extrem kyla:

 • Kontrollera luftflödet: Håll utomhusenheten fri från snö, is och skräp för att bibehålla ett optimalt luftflöde. Kontrollera och avlägsna regelbundet eventuella hinder runt enheten, till exempel löv, snödrivor och istappar. Använd inga hårda verktyg och var försiktig så att förångarens lameller inte skadas.

 • Smutsfilter: Kontrollera och rensa vid behov värmebärarens filter.

 • Skyddande tak: Överväg att installera skyddskåpor eller skyddstak för att skydda utomhusenheten från tuffa väderförhållanden. Se till att dessa skydd inte hindrar luftflödet eller stör enhetens funktion.

 • Isolering: Kontrollera isoleringen hos utsatta rörledningar och komponenter för att förhindra värmeförlust och frysning. Var särskilt uppmärksam på utsatta områden som rör och ventiler utomhus.

 • Regelbunden service: Boka in regelbunden service av en kvalificerad installatör för inspektion och underhåll av alla komponenter, inklusive filter, fläktar och köldmedienivå. Kallt väder kan förvärra slitage, vilket gör att regelbundet underhåll är avgörande för optimal prestanda.

Luft/vattenvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften och överför den till ett vattenburet värmesystem.

Luft/luftvärmepump i minusgrader

Luft/luftvärmepumpar utvinner värme ur utomhusluften och överför den till inomhusluften för uppvärmning. Vid låga temperaturer blir luften mindre gynnsam för värmeutvinning, vilket innebär utmaningar för luftvärmepumpar. Så här förbereder du luft/luftvärmepumpar för extrem kyla:

 • Kontrollera luftflödet: Håll utomhusenheten fri från snö, is och skräp för att bibehålla ett optimalt luftflöde. Kontrollera och avlägsna regelbundet eventuella hinder runt enheten, till exempel löv, snödrivor och istappar.

 • Upphöjd montering: Kontrollera att utomhusenheten är tillräckligt högt monterad för att förhindra att snö samlas runt basen.  

 • Isolering: Kontrollera värmefolie och isolering runt köldmedierören och komponenter för att minimera värmeförluster. Inspektera och byt ut isoleringen efter behov för att bibehålla effektiviteten.

 • Professionell inspektion: Låt en kvalificerad tekniker utföra regelbundna inspektioner för att bedöma systemets allmänna skick, inklusive köldmedienivå, elektriska anslutningar och kompressorns prestanda. Kallt väder innebär extra påfrestningar på luftvärmepumpens komponenter, vilket kräver proaktiva underhållsåtgärder.

Sammanfattningsvis kräver förberedande underhåll av värmepumpar noggrann uppmärksamhet på olika faktorer, inklusive isolering, frysskyddslösningar, luftflödeshantering och regelbunden service. Genom att implementera dessa underhållsrutiner som är skräddarsydda för respektive typ av värmepump kan husägare säkerställa optimal prestanda och effektivitet även i de kallaste av klimat. Kom ihåg att förebyggande underhåll är nyckeln till att förlänga systemets livslängd och minimera energikostnaderna under vintermånaderna.