Ångpannor företag icons-gas-oel-25x25.png

Viessmanns kompletta utbud omfattar lågtrycks- och högtrycksångpannor. Flamrörets och rökrörets konstruktion med låg värmebelastning av eldstaden, invändiga, vattenkyld vändkammare bak samt vattenkyld brännarinföring utan murinstallationer ger en förbränning av olja och gas med små utsläpp av skadliga ämnen med alla vanliga moderna brännarsystem. Den konstruktion som väljs ut för en enskild kund omfattar flera patenterade och bruksmönsterskyddade komponenter, vilket garanterar konstant maximal effektivitet.