Lågtrycksångpannor

Vitoplex 100-LS är trestråkspannor med låg brännkammarbelastning. Detta ger bra förutsättningar för en förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen och låg emission av kväveoxid.