Gaspannor för närvärme

Uppvärmning med gas är en ren affär. Om man tar dagens energipriser i beaktande vid den totala investeringen är kondenseringstekniken en mycket ekonomisk lösning. 

I vårt sortiment av kraftfulla gaspannor hittar du både kondenserande gaspannor och lågtemperaturpannor.

Lågtemperaturpannor och kondenseringsteknik

Gasuppvärmning är en beprövad teknik med många olika användningsområden. Vi har tagit fram olika system på upp till 2000 kW för att fungera oavsett användning och budget.

Tekniskt sett skiljer sig en lågtemperaturpanna från en panna med kondenseringsteknik.

Lågtemperaturpanna för kommuner/närvärme

Den stora fördelen jämfört med föråldrade gaspannor är att prestandan hos lågtemperaturpannan kan anpassas till byggnadens nuvarande behov, man talar i dessa fall om en glidande temperaturreglering. Dessutom är dessa pannor konstruerade för drift med låga flödestemperaturer.

Vitoplex 200 täcker ett effektområde mellan 445 och 1950 kW, vilket gör att den kan användas i kommunala områden såväl som i kommersiella företag eller större bostadshus. Viessmann Vitotronic möjliggör enkel installation och fjärrövervakning under drift.

Kondenseringsteknik för kommunal användning

En kondenserande gaspanna är modernare och betydligt mer effektiv än en lågtemperaturpanna.

Kondenserande pannor återvinner nästan helt värmen från avgaserna tillbaka till värmesystemet. För att utföra detta har Viessmann utvecklat en Inox-Crossalväxlare i högkvalitativt rostfritt stål, som är optimerad för att på effektivaste sätt kyla avgaserna och ta tillvara den energi som finns i dessa och föra tillbaka den in i värmesystemet.

Värmeväxlaren i kombination med MatriX-gasbrännare garanterar en hög energieffektivitet och komfort. Du får ett effektivt och komfortabelt system som optimerar energin och värmekostnaden, samtidigt som du reducerar utsläppen.

Med denna teknik uppnår pannan en norm-verkningsgrad på upp till 98%, en energieffektivitet som gör att man inte bara skonar miljön från onödiga utsläpp, utan även ekonomin.

Vitocrossalpannorna används huvudsakligen i flerfamiljshus, offentliga och kommersiella byggnader samt i lokala uppvärmningsnät. Vilken typ av panna som bäst passar för det specifika behovet bestämms i förberedelse- och planeringfasen av projektet.

Kontakta oss gärna för mer information.