Gaspannor för närvärme

Uppvärmning med gas är en ren affär. Om man tar dagens energipriser i beaktande vid den totala investeringen är kondenseringstekniken en mycket ekonomisk lösning. 

I vårt sortiment av kraftfulla gaspannor hittar du både kondenserande gaspannor och lågtemperaturpannor.

Kondenseringsteknik för kommunal användning

En kondenserande gaspanna är modernare och betydligt mer effektiv än en lågtemperaturpanna.

Kondenserande pannor återvinner nästan helt värmen från avgaserna tillbaka till värmesystemet. För att utföra detta har Viessmann utvecklat en Inox-Crossalväxlare i högkvalitativt rostfritt stål, som är optimerad för att på effektivaste sätt kyla avgaserna och ta tillvara den energi som finns i dessa och föra tillbaka den in i värmesystemet.

Värmeväxlaren i kombination med MatriX-gasbrännare garanterar en hög energieffektivitet och komfort. Du får ett effektivt och komfortabelt system som optimerar energin och värmekostnaden, samtidigt som du reducerar utsläppen.

Med denna teknik uppnår pannan en norm-verkningsgrad på upp till 98%, en energieffektivitet som gör att man inte bara skonar miljön från onödiga utsläpp, utan även ekonomin.

Vitocrossalpannorna används huvudsakligen i flerfamiljshus, offentliga och kommersiella byggnader samt i lokala uppvärmningsnät. Vilken typ av panna som bäst passar för det specifika behovet bestämms i förberedelse- och planeringfasen av projektet.

Kontakta oss gärna för mer information.