Stora gaspannor för närvärme 

Med tanke på den totala investeringen i dagens energipriser är kondenseringsteknologi ett mycket ekonomiskt alternativ.

Kondenserande gaspannor från Viessmann omvandlar 98 procent av naturgasen som används till värme. Här är kondenseringstekniken framtidsäker på grund av möjligheten att blanda biogena bränslen, som till exempel biogas.