Einstieg-MuG.jpg

Lågtemperaturpannor, närvärme 

Beprövad Viessmann kvalitet upp till 2000 kW för olja och gas med hög verkningsgrad.

Värmeproduktion för bostäder och kommersiella utrymmen står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i västvärlden. Här finns en enorm besparingspotential som bör utnyttjas med hjälp av modern uppvärmningsteknik.

Viessmanns effektiva värmesystem, inklusive lågtemperaturpannor, används idag över hela världen, och inte bara i privathushåll utan även i stora fastighetsprojekt.

Viessmann erbjuder lösningar för de flesta behov, både byggtekniskt och budgetmässigt.