Triplexrör med 2,5 gånger större uppvärmningsyta

Lågtemperaturpannor, närvärme 

Beprövad Viessmannkvalitet upp till 2000 kW för olja och gas med hög verkningsgrad.

Viessmanns effektiva värmesystem, inklusive lågtemperaturpannor, används idag över hela världen; inte bara i privathushåll utan även i stora fastighetsprojekt.

Värmeproduktion för bostäder och kommersiella utrymmen står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i västvärlden. Utnyttja den enorma besparingspotential som går att ta tillvara på med hjälp av modern uppvärmningsteknik.

Viessmann erbjuder lösningar för de flesta behov, både byggtekniskt och budgetmässigt.