Oljepannor för närvärme

Uppvärmning med olja är ekonomiskt och resurseffektivt, särskilt vid användande av använder lågtemperaturpannor. Möjligheten att tillvarata kondensationsvärme ger en högre energieffektivitet och en miljöskonande förbränning ger särskilt små utsläpp av kvävedioxid.